• Disseny d'un dipòsit de descàrrega d'aigua per a un helicòpter 

    Hidalgo Albarrán, Alfonso (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Aquest projecte tracta sobre el procès de disseny i fabricació d’un dipòsit amb una capacitat volumètrica de 1000 litres, de material plàstic reforçat amb fibres, per al seu muntatge en un helicòpter amb la finalitat ...