Now showing items 1-12 of 12

  • A CANopen interface for substituting a proprietary communication protocol in custom hardware devices 

   Rovira Buxadera, Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-07)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   We consider a system architecture where the communication between the remote devices and a central controller is done using a custom application protocol on top of CAN. CANopen is a communication protocol based on CAN that ...
  • Análisis de la viabilidad de piezas de impresión 3D con MJF para el mundo de la automoción 

   García Castaño, Xènia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
  • Automatic maintenance & monitoring system 

   Gutiérrez Fernández, Aarón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   The growth of computer systems in companies is a phenomenon that has taken place over the last decades. We find that the use of IT has become massively widespread in most industries. This, coupled with the rise of digitization ...
  • Binder Jet parts recycling study 

   Camacho Pérez, Sara Isabela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-14)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   Durant les darreres dècades, la impressió 3D s'ha desenvolupat amb el propòsit d'esdevenir una nova tècnica de producció i revolucionar la indústria actual, cosa que s'espera que ajudi la indústria a reduir l'alta taxa ...
  • Data capture and processing system to display a heat map 

   Soler i Recasens, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   Les oficines d'HP a Barcelona, ubicades a Sant Cugat del Vallès, són la base global d'operacions en impressió 3D i impressores de gran format. En aquestes oficines moltes impressores estan en funcionament contínuament. ...
  • Desarrollo de un sistema de localización de alta precisión para un vehículo terrestre autónomo 

   Marín Reyes, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   In this project, the feasibility of using image-based technologies for location systems for autonomous ground vehicles has been analysed. A system based on a camera installed on a robotic mount has been developed in the ...
  • Estudi de la ergonomía i mobilitat de la BU impresora 3D 

   Pedro del Arco, Xavier de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-13)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   Aquest projecte neix a l’empresa Hewlett-Packard (HP) a Sant Cugat del Vallès. Treballant dins de l’equip de R&D de la impressora 3D de metalls apareix la necessitat de millorar l’ergonomia de la Build Unit (BU), la màquina ...
  • Estudio de un proceso para innovar y satisfacer la experiencia postventa del cliente. 

   Torrellas Darvas, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   Actualmente, cada vez más empresas están optando por evolucionar hacia un modelo de servicio al cliente llamado Omni Channel 1 . Este ofrece una experiencia al usuario personalizada y homogénea, a través de todos los canales ...
  • Implementació de processos i metodologies de Business Intelligence per optimitzar i millorar la Supply Chainde HP 

   Diaz Gonzalez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-18)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   En el present projecte s’ha analitzat i optimitzat el sistema de reporting de la Supply Chain de HP. El principal objectiu del treball és disminuir el temps dedicat al tractament de dades per augmentar el temps dedicat a ...
  • Millora de la fixació d'un sistema de cobertura per a un dispositiu industrial 

   Fernández Zurita, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-25)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   Aquest projecte pretén cobrir una necessitat sorgida en el departament de R&D mecànic de l’empresa Hewlett-Packard (HP) a Sant Cugat del Vallès on actualment treballo. El treball desenvolupat resol un problema mecànic d’un ...
  • Modelització per elements finits del comportament mecànic dels Stents 

   Siñol Pérez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   Els Stents són petites malles cilíndriques que impedeixen obturacions dels vasos sanguinis des de l’interior. Des del grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la Universitat s’està promovent la producció ...
  • Printing datapath optimisation of HP Large Format printers 

   Guirado Forment, Emma Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   Aquest projecte presenta un sistema alternatiu al que s'utilitza actualment al camí de dades de les impressores de gran format d'HP. Compara el sistema actual (Intel Atom) amb una nova alternativa (Xilinx Zynq UltraScale+) ...