Now showing items 1-15 of 15

  • Desarrollo de componentes HTML5 y WebGL para la ilustración de conocimientos en la docencia de gráficos 

   Malqui Cruz, Miguel Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el campo de la computación gráfica se presentan varios conceptos que pueden resultar difíciles de asimilar por parte del alumnado. Algunos estudiantes no consiguen entender las ideas expuestas en las clases, y luego se ...
  • Desarrollo de entorno para videojuegos en HTML5, basado en tiles 

   Agüero Requena, Victor Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-21)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Desarrollo de un game engine en HTML5 para desarrollar videojuegos basados en tiles para ejecutar en un navegador web
  • Desenvolupament d'un site dinàmic utilitzant recurs XML i gestió de continguts 

   Vallcorba Griñán, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Museu Etnològic de Barcelona / Institut de Cultura de Barcelona
   En l’actualitat han sorgit noves necessitats pel que fa als llocs web: dinamisme de continguts, possibilitat de poder efectuar canvis en presentacions, noves plataformes i dispusitius on poder visualitzar-los, grans ...
  • Developing an HTML5 mobile application for Barcelona School of Informatics' Intranet 

   Ortega Gómez, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] Desenvolupament d'una aplicació mòbil del Racó de la FIB en HTML5, per a les plataformes Windows 8, Windows Phone 8, iOS 7, Android 4 i superiors.
  • Estudi de la llibreria Play'N pel desenvolupament de videojocs tipus plataforma sobre HTML5 

   Llamas Pons, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Desenvolupament d'un videojoc plataformes 2D que funciona sobre navegadors HTML5. Creació d'un editor de nivells per acompanyar el videojoc. S'ha utilitzat la llibreria Play'N, que permet programar en Java i compilar per ...
  • Estudi de les tècniques d'animació en HTML5 

   Casamayor Esteve, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present és un treball d’aplicació de les eines d’animació d’HTML5 per al desenvolupament d’un nou projecte interactiu. La investigació i la recerca han tingut un paper important. He volgut ser pioner en l’aplicació de ...
  • Estudio de capacidades y aplicaciones de nuevos estándares web en soluciones empresariales 

   Morales Tua, Joan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-14)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudio, uso e implementación de una aplicación de las nuevas características de HTML5 

   Naharro Parra, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En los últimos años Internet ha sufrido una evolución, no solo en cuanto al aumento de velocidad sino también en lo referente al uso que se le da. HTML se explica con detalle en los primeros capítulos pero como resumen, ...
  • Gestur 

   González Rivero, Miriam; Fernández Sánchez, Encarna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El nostre projecte té com a objectiu la realització d’un sistema de reserves de lloguers turístics, un aspecte molt important per nosaltres és que sigui intuïtiu per l’usuari final ja que així els hi serà més fàcil realitzar ...
  • Graphical user interface for video on demand navigation from an IPTV set top box 

   Schmidt, Alexander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-16)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   This thesis will describe the final project I did in the second semester of the academic year 2008-2009 at the UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) campus Terrassa, school of industrial engineering (EUETIT). The ...
  • Optimització de rutes per a incendis forestals. Càlcul web amb pgRouting, geoserver i openlayers 

   Rafel París, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha dissenyat un servei de càlcul de rutes òptimes, entre una posició qualsevol sobre el mapa i un punt d’abastament d’aigua per a la recàrrega dels vehicles d’extinció d’incendis forestals, a partir ...
  • Tecnología HTML5 

   Lechado Rubio, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este documento contiene la explicación del trabajo realizado sobre el estudio de la tecnología HTML5. El término “HTML5” se utiliza para referirse a un conjunto de tecnologías relacionadas con la Web, también denominadas ...
  • Usability Improvements on a Metadata Server for Video on Demand based on Free Software 

   De Vos, Laurens (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-16)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   This final project encompasses the design of a Video on Demand system and is created in the laboratory of the Department of Signal Theory and Communications on the University of Industrial Engineering of Terrassa (EUETIT). An ...
  • Videojoc en HTML5 

   Amenós Jaén, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-05-20)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Videojoc procedural de naus espacials online realitzat exclusivament amb tecnologies web. Els jugadors poden utilitzar els punts aconseguits durant les partides per millorar les característiques de la nau que tripula. Tots ...
  • Visualización de esquemas UML con HTML5 

   Gómez Hernández, Jose María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Librería Javascript para visualizar esquemas UML sobre el canvas de HTML5. Los diagramas pueden generarse tanto gráficamente (mediante drag&drop), utilizando la API Javascript, o textualmente con el lenguaje del entorno ...