• Desenvolupament d’un controlador de vCloud Director per a OpenNebula 

   Colominas i Illa, Arnau (Univesitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   Realizado en/con:   Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
   Aquest document és un Projecte Final de Grau en l'especialitat de Tecnologies de la Informació realitzat a la Facultat d' Informàtica de Barcelona. Tracta sobre la creació d'un controlador per a connectar OpenNebula i ...