Now showing items 1-1 of 1

  • Anàlisi de l'acció del vent sobre un edifici aïllat. 

    Guardiet Vega, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
    Bachelor thesis
    Open Access
    Aquest Treball de Fi de Grau consisteix en fer un estudi de l’impacte del vent en un edifici aïllat, l’edifici escollit ha estat l’Hotel W. Per tal de realitzar aquest estudi, s’ ha utilitza t un programari que permet dur ...