Now showing items 1-7 of 7

  • Analysis of Interplanetary Coronal Mass Ejections Observed by STEREO and MESSENGER 

   González Álvarez, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Goddard Space Flight Center
   Coronal mass ejections (CMEs) expelled from the solar corona are a major space weather driver, both in space and on the ground. The fast-traveling CME plasma, which carries a twisted magnetic field, is a common source of ...
  • Analysis of the growth rate of heliospheric magnetic flux rope instabilities 

   Capellas Coderque, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Goddard Space Flight Center
   Les cordes de flux magnètic heliosfèriques (MFRs) són considerades les estructures internes fonamentals de les Ejeccions de Massa Coronal Interplanetàries (ICMEs). Aquest treball es centra en determinar si donada una corda ...
  • Connecting the Grad-shafranov reconstruction technique to flux-rope models 

   Jumilla Lorenz, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Goddard Space Flight Center
   La tècnica de reconstrucció de Grad-Shafranov (GSRT) és una metodologia ben establerta basada en una equació fonamental de la magnetohidrodinàmica (MHD). Aquest mètode ha estat àmpliament aplicat en l’anàlisi de cordes de ...
  • Control system of the balloon experimental twin telescope for infrared interferometry 

   Casalprim Torres, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace / Goddard Space Flight Center
   The Balloon Experimental Twin Telescope for Infrared Interferometry (BETTII) is a far infrared telescope on a balloon-based platform that will validate the interferometry technique for future space telescopes. It is one ...
  • Creating and refining parameters to investigate compression, asymmetry, and space medium interactions of magnetic obstacles 

   Pujadas Rello, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Goddard Space Flight Center
   Un cable de flux és una estructura en l'atmosfera del Sol, composta per línies de camp magnètic recargolades que envolten plasma que viatja a través del sistema solar. S'han desenvolupat múltiples models per intentar ...
  • Exploration of the internal flux rope current density using a spacecraft constellation 

   Ayora Mexia, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Goddard Space Flight Center
   Durant molts anys la comunitat científica ha estat treballant per entendre millor la topologia i les propietats físiques dels tubs de flux (flux ropes en anglès), car són una de les principals formes en les quals l’activitat ...
  • Study of the kink instability and twist distribution of heliospheric magnetic flux ropes 

   Florido Llinàs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Goddard Space Flight Center
   Les cordes de flux magnètic (MFRs) són estructures fonamentals del plasma en què les línies de camp magnètic es troben retorçades al voltant d’un eix. Apareixen en molts fenòmens de l’heliosfera, incloent un dels principals ...