Now showing items 1-20 of 21

 • Adaptive sliding-mode control for a multiple-user inductive power transfer system without need for communication 

  Van Der Pijl, Frank F. A; Castilla Fernández, Miguel; Bauer, Pavol T. (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012-09-06)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  A complicating aspect in the control design of resonant inductive power transfer systems is the absence of a direct communication link between primary and (multiple) secondary system sides. This paper introduces a new ...
 • Computational Fluid Dynamics study of a vertical axis tidal turbine using a Fluid Structure Interaction approach 

  Goma Irun, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The present project aims to plunge into the multiphysics nature of a vertical axis tidal turbine. To that purpose, a Fluid-Structure Interaction analysis has been undertaken. The coupling between the fluid and the structural ...
 • Control of PV generation systems using the synchronous power controller 

  Rodríguez Cortés, Pedro; Candela García, José Ignacio; Luna Alloza, Álvaro (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2013)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  The high penetration of distributed generation, as PV or wind power, has forced the Transmission System Operators (TSOs) to set restrictive requirements for the operation of such systems. As it can be extracted from ...
 • Diseño de un equipo para la caracterización de generadores fotovoltaicos, basado en microprocesador 

  Martín Salinas, Alba; Zafra Fosas, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte es basa en el disseny d’un equip autònom per a la mesura de les característiques tensió – corrent i tensió – potència d’un generador fotovoltaic. Aquest equip té com a base un microprocessador que realitza ...
 • Diseño de un sistema termoeléctrico aprovechando características geotérmicas 

  Muñoz Zurdo, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto estudia y desarrolla el diseño e implementación de un generador termoeléctrico aprovechando las características geotérmicas de los emplazamientos que lo permiten. Para el proyecto se hizo una investigación ...
 • Diseño, realización y test de un generador de retardos 

  Ramos López, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es desenvoluparà un generador de retards de baix cost. La selecciò de la resoulció y del seu abast, serà totalment programable, el retard programable del cual serà inferior al periode de treball. Es ...
 • Diseño y desarrollo de un generador termoeléctrico para la mejora de la eficiencia energética de un automóvil 

  López Moyés, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En el següent projecte es busca la millora de la eficiència enèrgetica en un automòbil actual de combustió interna y l’estalvi de consum de combustible. Per a assolir aquests objectius, treballarem amb mòduls ...
 • Disseny d’un aerogenerador de flux axial 

  Lara Cavayé, Bernat; Prat Sevilla, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’actual model energètic precisa un imminent canvi per a què aquest sigui més net i sostenible. En el present projecte s’ha volgut dissenyar un prototip de generador de flux axial, emprant imants permanents, per a què ...
 • Disseny d'un microgenerador destinat a una turbina eòlica d'eix vertical 

  Pons Cardona, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte consistirà en el disseny d’un microgenerador destinat a una turbina eòlica d’eix vertical. Aquest serà un generador síncron d’imants permanents de rotor exterior, el qual treballarà a baixes velocitats. ...
 • Disseny d'un sistema automàtic per a la representació de les corbes intensitat-tensió i potència-tensió per generadors fotovoltaics 

  Yzaguirre i Hueso, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte és l’ampliació d’un projecte previ, titulat “Diseño de un equipo para la caracterización de generadores fotovoltaicos, basado en microprocesador” i realitzat pels alumnes de la UPC Antonio Zafra i ...
 • Estudio y parametrización de un generador termoeléctrico 

  Rof Ballús, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s'estudia la possibilitat d'utilitzar un element termoelèctric (ETE), com és una cèl·lula Peltier, per a la generació d'energia elèctrica. L’ETE actuarà com un recuperador de calor. Per a tal propòsit, ...
 • Flexible voltage support control for three-phase distributed generation inverters under grid fault 

  Camacho Santiago, Antonio; Castilla Fernández, Miguel; Miret Tomàs, Jaume; Vasquez, Juan C.; Alarcón Gallo, Eduardo (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2013-04)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Ancillary services for distributed generation (DG)systems become a challenging issue to smartly integrate renewable-energy sources into the grid. Voltage control is one of these ancillary services which can ride through ...
 • Fractional-slot permanent magnet synchronous generator for low voltage applications 

  Andrada Gascón, Pedro; Blanqué Molina, Balduino; Martínez Piera, Eusebio; Torrent Burgués, Marcel; Sánchez López, José Antonio; Perat Benavides, Josep Ignasi (2013-07-01)
  Article
  Open Access
  This paper considers the implementation and application of a small direct drive fractional-slot permanent magnet synchronous generator for low voltages applications in distributed generation. Finite element analysis of the ...
 • Generador de funcions controlat per PC 

  Paredes Figueras, Jordi; Golet Pascual, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s'ha realitzat un generador de funcions controlat per qualsevol ordinador amb sistema operatiu Windows mitjançant connexió estàndard USB i un programa per a PC amb interfície gràfica agradable, fàcil ...
 • Generador oxihidrógeno para motor de combustión interna 

  Cebrián López, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La pujada de preus dels carburants per la crisi econòmica actual motiva a investigar fonts d'energia alternatives. Les fonts d'energia convencionals com els combustibles fòssils són contaminants i costoses, i l'hidrogen ...
 • Generador programable de sots de tensió per a l’assaig de convertidors de freqüència 

  Motjé Terris, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Impact of neutral point current control on copper loss distribution of five phase PM generators used in wind power plants 

  Salehi Arashloo Arashloo, Ramin; Romeral Martínez, José Luis; Salehifar, Mehdi; Sala Caselles, Vicenç (2014)
  Article
  Open Access
  Efficiency improvement under faulty conditions is one of the main objectives of fault tolerant PM drives. This goal can be achieved by increasing the output power while reducing the losses. Stator copper loss not only ...
 • Implementació d’un generador elèctric fotovoltaic com a suport a l’enllumenat públic urbà 

  Carreño Mares, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Emetres
  Durant els últims anys l’Ajuntament de Barcelona ha perseguit l’objectiu d’estalviar energia i incorporar energies renovables als edificis municipals, aprofitant les cobertes d’aquests i elements ubicats als espais públics ...
 • Plataforma de simulació de generadors eòlics 

  Armenteros Martínez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En la present memòria es presenta una plataforma de simulació de generadors eòlics, amb l’objectiu de ser utilitzada com aplicació docent. En primer lloc, el lector podrà endinsar-se en una introducció sobre l’energia eòlica, ...
 • Power-quality improvement of a stand-alone induction generator using a STATCOM with battery energy storage system 

  Barrado, J.A.; Griñó Cubero, Robert; Valderrama Blavi, H. (2010-10)
  Article
  Open Access
  This paper presents a STATCOM with a self-oscillating bidirectional dc-dc converter for interfacing battery energy storage in a stand-alone induction generator system. The self-oscillation mode is based on relay feedback ...