Now showing items 1-7 of 7

 • Anàlisi i integració a una base de dades relacional dels registres de baptismes d'una població catalana 

  Bafundi Angueira, Nicola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project has the purpose of creating a database and a web application that will facilitate the genealogical analysis and studies. To create them, is used a set of Excel files with the records of baptisms of a Catalan town.
 • Com afecta la legislació actual a la feina del genealogista? 

  Úbeda Fuster, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte consisteix en definir clarament les principals tasques o activitats que fa un genealogista (així com identificar les principals fonts d’informació que usa en aquestes tasques o activitats, els recursos usats ...
 • Eina personal de recollida de dades genealògiques 

  Dotor Casals, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte neix amb l'objectiu d'ajudar als genealogistes a planificar i dur a terme les recerques d'informació a registres d'institucions que requereixen un desplaçament, d'una forma més eficient i simplificant les tasques ...
 • Estudi potencialitat API Familysearch 

  Porras Pagès, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte explora l'API oferta per l'organització FamilySearch i realitza diverses tasques al voltant d'aquesta. En concret, explora les dades genealògiques accessibles i com estan relacionades, prepara propostes de ...
 • Modeling genealogical domain: an open problem 

  Campanya Artes, Joan; Conesa Caralt, Jordi; Mayol Sarroca, Enric (SciTePress, 2012)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  The automated processing, storing and knowledge inference of genealogical data presents several difficulties. Roughly eighteen years ago, the FamilySearch organization published GEDCOM, a new standard file format to allow ...
 • Repositori d'arbres genealògics en BD NoSQL 

  Albarral Nuñez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto propone usar las bases de datos orientadas a grafos para el diseño y posterior uso de un repositorio de árboles genealógicos. Para gestionar la infromación de este repositorio se diseñará y implementará una API rest
 • Repositorio de árboles genealógicos basado en Neo4j 

  Sánchez Marimón, César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aprovechado el auge de las tecnologías NoSQL y las necesidades de los genealogistas, este sistema se desarrolla como una aplicación web que almacena árboles genealógicos en una base de datos no relacional basada en grafos ...