• Anàlisi i integració a una base de dades relacional dels registres de baptismes d'una població catalana 

  Bafundi Angueira, Nicola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  This project has the purpose of creating a database and a web application that will facilitate the genealogical analysis and studies. To create them, is used a set of Excel files with the records of baptisms of a Catalan town.
 • Com afecta la legislació actual a la feina del genealogista? 

  Úbeda Fuster, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte consisteix en definir clarament les principals tasques o activitats que fa un genealogista (així com identificar les principals fonts d’informació que usa en aquestes tasques o activitats, els recursos usats ...
 • Eina personal de recollida de dades genealògiques 

  Dotor Casals, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte neix amb l'objectiu d'ajudar als genealogistes a planificar i dur a terme les recerques d'informació a registres d'institucions que requereixen un desplaçament, d'una forma més eficient i simplificant les tasques ...
 • Estudi potencialitat API Familysearch 

  Porras Pagès, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-22)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte explora l'API oferta per l'organització FamilySearch i realitza diverses tasques al voltant d'aquesta. En concret, explora les dades genealògiques accessibles i com estan relacionades, prepara propostes de ...
 • Modeling genealogical domain: an open problem 

  Campanya Artes, Joan; Conesa Caralt, Jordi; Mayol Sarroca, Enric (SciTePress, 2012)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  The automated processing, storing and knowledge inference of genealogical data presents several difficulties. Roughly eighteen years ago, the FamilySearch organization published GEDCOM, a new standard file format to allow ...
 • Repositori d'arbres genealògics en BD NoSQL 

  Albarral Nuñez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-28)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto propone usar las bases de datos orientadas a grafos para el diseño y posterior uso de un repositorio de árboles genealógicos. Para gestionar la infromación de este repositorio se diseñará y implementará una API rest
 • Repositorio de árboles genealógicos basado en Neo4j 

  Sánchez Marimón, César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aprovechado el auge de las tecnologías NoSQL y las necesidades de los genealogistas, este sistema se desarrolla como una aplicación web que almacena árboles genealógicos en una base de datos no relacional basada en grafos ...