Now showing items 1-1 of 1

  • Estudi, càlcul i disseny d’assajos d’ancoratges preinstal·lats en el formigó 

    Llena Mollón, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-03)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    En el marc de la construcció, concretament en el procés d’encofrat de murs, és on es situa el present projecte. L’objecte d’estudi és el dispositiu d’ancoratge dels sistemes trepants als murs de formigó. El present document ...