• Automatización de un almacén vertical 

    García Castellote, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
    Trabajo final de grado
    Acceso restringido por decisión del autor
    Un magatzem és un espai físic on s’emmagatzemen béns. Aquests béns poden ser matèries primeres, productes semi acabats o productes acabats, que estan a l’espera de passar al següent graó de la cadena de subministrament. ...