Now showing items 1-20 of 20

  • Altair-T: Sistema de detección y gestión de amenazas sobre activos 

   Berlanga Fuentes, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto Altair-T consiste en el desarrollo e implantación de un framework centralizado para la detección y gestión de amenazas sobre activos mediante la integración de una herramienta de escaneo, un servicio de avisos ...
  • Desarrollo de componentes de software con tecnologías emergentes: uLab UPC 

   Rodríguez Franco, Maria Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CASTELLÀ] Este trabajo consta de evaluaciones tecnológicas y la elaboración de prototipos dentro del proyecto uLab UPC del inLab FIB en colaboración con Telefónica I+D. En las evaluaciones se probarán diversas nuevas ...
  • Desenvolupament d'un framework de validació per a aplicacions web amb dependències d'interacció humana amb caixers automàtics 

   Cervelló Nogués, Claudi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Everis
   L’E2E-framework que presentem en aquesta Treball de final de grau és un framework per donar resposta al repte de realitzar testing funcional de la futura aplicació que s’està desenvolupant per als caixers automàtics de ...
  • Desenvolupament d’un framework per a aplicacions mòbils de localització 

   González Pinilla, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Desenvolupar una aplicació d’envergadura mitjana o gran sempre és una tasca àrdua i, més encara, quan ens trobem davant d’un entorn de treball limitat. En aquest projecte pretenem solucionar els problemes amb què es pot ...
  • Development of software components in the uLab scope 

   Person Haro, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-03-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CASTELLÀ] Este trabajo consta de evaluaciones tecnológicas y la elaboración de prototipos dentro del proyecto uLab UPC del inLab FIB en colaboración con Telefónica I+D. En las evaluaciones se probarán diversas nuevas ...
  • Disseny i desenvolupament d'un game framework 

   Linares Bernardini, Alessio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diseño e implementación de un framework para el desarrollo de videojuegos. A lo largo del documento se explican, con ejemplos, las funcionalidades del producto final: el framework Hummingbird y el plugin multimedia Multimedia ...
  • Framework CakePHP 2 en e-status 

   Ros Gondomar, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Holographic shared experiences 

   Tortosa Ortiz-Villajos, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Con la aparición de las Hololens, el dispositivo de realidad mezclada de Microsoft, nace la posibilidad de aplicar esta tecnología en una gran variedad de áreas y tipos de proyectos. Para poder aprovechar el máximo esta ...
  • Implementació de nous mecanismes de coordinació i execució per LSim 

   Pérez Bondia, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-12-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   LSim, acrònim de Live Simulation, és una eina per a l'avaluació i validació d'aplicacions distribuïdes. Aquest projecte ha continuat el desenvolupament de l'eina i n'ha ampliat el funcionament.
  • Implementación de una gestión documental de proyectos basada en Alfresco 

   Betancourt, Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • LSIM: execució d'aplicacions en entorns realistes a gran escala 

   Verdura Gelma, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-24)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   LSim és una eina pel desplegament d'aplicacions en entorns distribuïts realistes. L'eina esta formada per una llibreria, que automatitza l'execució, coordinació i recollida de resultats, i per un framework que desplega ...
  • Millora de la preparació i el desplegament d'experiments a l'eina LSim 

   Llamazares Higueras, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] La memòria d'aquest projecte documenta les millora realitzades en la preparació i el desplegament d'experiments a l'eina LSim. Aquesta eina ja existia i serveix per posar a prova aplicacions en entorns distribuïts reals.
  • Penetration testing automation system 

   Caño Bellatriu, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A framework that automates the Penetration Testing process and makes the job of security experts easier by providing an interactive and easy to use web interface to control the system.
  • Portal WEB 2.0. utilizando Framework Struts 

   Palacín Mateo, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-03-16)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El propósito de este proyecto es la implementación de un portal interactivo de contactos utilizando las tecnologías J2EE mediante Struts y siguiendo la tendencia Web 2.0. Previo a esta implementación se ha hecho una ...
  • Sensitivity analysis and experimental calibration for the Additive Manufacturing computational framework 

   Varona Poncela, Tomás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   A reliable computational framework for the simulation of additive manufacturing by blown powder is crucial for its profitable use in the industrial world. Therefore, this Master Thesis addresses a validation of an ...
  • Sistema renovat de gestió de recursos de projectes de Raona Enginyers 

   Montenegro García, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Raona Enginyers
   Aquest projecte tracta sobre la renovació d'un sistema intern de l'empresa Raona Enginyers, S.L. sobre el tractament de dades de l'any 2007 a un software més actual, utilitzant tecnologies més recents com el framework de ...
  • Sistemas de simulación 

   Fonseca Casas, Pau; Pi, Xavier (Grupo Tecnipublicaciones, 2009-12-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Durante la última década se ha avanzado mucho en la estandarización de una base teórica sólida gracias al asentamiento de un framework generalmente aceptado como DEVS. Asimismo, han aparecido un buen número de librerías y ...
  • Solucions Paral·leles del TSP utilitzant Oracle Coherence 

   Palau Lopez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] L'objectiu d'aquest treball és resoldre de diferents maneres el famós problema combinatori del viatjant de comerç. Les millors alternatives trobades seran implementades i paral·lelitzades amb el framework d'Oracle ...
  • Teammania 

   Expósito Robles, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Ubiquo: disseny i implementació d'un framework per a programadors 

   Foj Capell, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement