Now showing items 1-4 of 4

  • Design and start-up of a test rig to measure efficiencies of hydrostatic pumps 

   Sampietro Pascual, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   It will be investigated whether the selection of a hydraulic fluid has an influence on the energetic losses of hydraulic pumps. It is expected that both viscosity and tribological proper-ties affect leakage losses and ...
  • Simulación de una bomba hidráulica 

   Valentín Ruiz, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el següent projecte final de carrera es comprovarà com funciona la mecànica de fluids computacional. Això s’aconseguirà gràcies a un problema resolt sobre una bomba hidràulica de la que es tenen resultats experimentals. ...
  • Simulación del comportamiento de una bomba hidráulica 

   Basurto Zuccarelli, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El desenvolupament de l'anàlisi computacional d'un fluid és una eina clau en l'enginyeria mecànica. A l'actualitat hi ha diverses aplicacions que ens permeten realitzar estudis amb suficient fiabilitat i amb un impacte ...
  • Simulación del comportamiento de una bomba/turbina hidráulica mediante dinámica de fluidos computacional 

   Vega Petroche, Juan Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte és, partint d'unes dades experimentals donades d'una bomba/turbina existent, simular el comportament d'aquesta utilitzant programes de dinàmica de fluids computacional. Primer es farà una breu ...