• Estudi dels factors claus per a l'estalvi energètic assolit a la UPC 

    Farré Curto, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Els objectius climàtics de la UE per al 2020 han estat el marc de referència i la base del Pla UPC 2020 de sostenibilitat energètica, que té la missió d’assolir una universitat de baixa intensitat energètica i baixa emissió ...