Now showing items 1-20 of 32

  • Allosteric interactions at the M3 muscarinic acetylcholine receptor 

   Iarriccio Silva, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07-29)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The extracellular loops of muscarinic acetylcholine receptors are predicted to play a role in the binding and regulation of allosteric modulators. Furthermore, the sequence of the five subtypes of muscarinic receptors shows ...
  • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

   Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
  • Aplicación de la entropía condicional para el análisis del EEG bajo terapia farmacológica 

   Alonso López, Joan Francesc; Martínez Vera, Naira Pilar; Mañanas Villanueva, Miguel Ángel; Romero Lafuente, Sergio; Barbanoj, Manel J. (CEA, 2009)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   El análisis del electroencefalograma humano constituye una herramienta muy útil para la evaluación de la biodisponibilidad de un fármaco en el cerebro. Se ha aplicado el calculo de entropía condicional a señales ...
  • Aplicación de la espectroscopia Raman al estudio analítico de fármacos 

   Gómez Osuna, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   English: Pharmacology is the science that deals with the study of drugs at several levels and Raman spectroscopy is a photonics technique of characterization chemical compounds. The union of these two concepts that can be ...
  • Automatització de variables ambientals per a la producció de productes farmacèutics 

   Álvarez Borràs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte pretén fer l’estudi per a la implantació d’un sistema de control i adquisició de dades en un entorn amb especificacions ambientals pròpies dels productes farmacèutics. Prèviament es realitzarà l’estudi de ...
  • Caracterización de la degradación de sulfametazina mediante foto-fenton (POA's) 

   Amigó Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte pretén contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua contaminada amb l’antibiòtic Sulfametzina (SMT), fàrmac de la família sulfamides de gran aplicació veterinària en el sector porcí. Hi ha molts ...
  • Caracterización del potencial de abuso del flunitracepam 

   Martí de la Llave, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya, 1997)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Con el presente estudio se pretende caracterizar el potencial de abuso del flunitracepam. La pauta de administración del flunitracepam está ajustada para alcanzar concentraciones máximas plasmáticas similares entre los dos ...
  • Daidzein modulates cocaine-reinforcing effects and cue-induced cocaine reinstatement in CD-1 male mice 

   Martin, Miquel; Langohr, Klaus; De la Torre Fornell, Rafael; Farré Albadalejo, Magí; Cabrera Ortega, Roberto; Gutiérrez Martos, Miriam; Maldonado López, Rafael (2021-04-11)
   Article
   Open Access
   Rationale Cocaine addiction is a chronic relapsing disorder that lacks of an effective treatment. Isoflavones are a family of compounds present in different plants and vegetables like soybeans that share a common chemical ...
  • Degradació d'un fàrmac mitjançant processos d'oxidació avançada 

   Mauri López, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diverses substàncies, anomenades contaminants emergents, s'han detectat en aigües residuals, aigües de consum i sòl en les últimes dècades. Dins d'aquestes es troba el paracetamol, àmpliament utilitzat com analgèsic i que ...
  • Degradación de sulfanilamida mediante métodos electroquímicos 

   Montecinos Correa, Karla Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L'augment de la població i el desenvolupament de les societats industrialitzades han activat la degradació del medi ambient, degut entre altres factors a la gran quantitat de residus generats. La indústria farmacèutica ...
  • Determinació del diagrama Pressió-Temperatura de materials moleculars 

   Huguet Escuer, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del fenomen de polimorfisme, és a dir, la capacitat d’una substància d’existir en més d’una forma sòlida, així com de les relacions d’estabilitat de les fases existents. En el cas ...
  • Diagrames Pressió-Temperatura de compostos moleculars amb activitat terapèutica 

   Florit Vidal, Iria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és la determinació de diagrames d’equilibri Pressió-Temperatura de compostos que presenten activitat terapèutica utilitzats en la indústria farmacèutica. També s’inclou en el projecte l’estudi ...
  • Effects of olanzapine, risperidone and haloperidol on sleep after a single oral morning dose in healthy volunteers 

   Gimenez, S; Clos, S; Romero Lafuente, Sergio; Grasa, E; Morte, A; Barbanoj, Manel J. (2007-03)
   Article
   Open Access
   To compare the effects of typical and atypical antipsychotic drugs on sleep activity and subjective sleep quality. Design Randomised, double-blind, placebo-controlled, four-period cross-over, clinical trial was used ...
  • Estudi experimental de la caracterització de profàrmacs antirretrovirals 

   Querol Serra, Arantxa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La finalitat d’aquest projecte consisteix en la caracterització de fàrmacs antirretrovirals i s’ha dut a terme en el departament de Quimiometría de la Universitat de Química de Barcelona (UB). La caracterització s’ha ...
  • Estudio analitico de un principio activo farmaceutico en un proceso industrial 

   Cano Izquierdo, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Actualment més de la meitat dels medicaments se administren en la forma farmacèutica de comprimits. La justificació d'això rau en els nombrosos avantatges que presenta davant altres formes farmacèutiques, ja que desde un ...
  • Estudio analítico de principio activo farmacéutico en un proceso industrial 

   Murillo Patilla, Angela; Avilés Sintes, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   "Estudi analític d’un principi actiu en un procés industrial” tracta d’estudiar el procés de fabricació de comprimits a la indústria farmacèutica. Les diferents etapes de que consta, maquinaria utilitzada, formulació, etc., ...
  • Estudio experimental de caracterización de profármacos antirretrovirales 

   Reverter García, Montserrat; Martínez Fernández, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es presenta a continuació, s’ha realitzat en el departament de Química Analítica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB). La seva finalitat, és caracteritzar alguns dels fàrmacs ...
  • Evaluación del efecto de la referencia en estudios farmacológicos mediante EEG 

   Fernández Márquez, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els darrers anys, l’electroencefalografia ha estat utilitzada per conèixer el comportament de medicaments a nivell cerebral. Un dels problemes que presenta el registre dels electroencefalogrames (EEG) està relacionat ...
  • Human M3 muscarinic acetylcholine receptor protein-protein interactions: roles in receptor signaling and regualation 

   Borroto Escuela, Dasiel Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10-23)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) have been shown to mediate various functions in the central and peripheral nervous systems. These include modulation of exocrine glandular secretion, vasodilatation and smooth ...
  • Modelització farmacodinàmica del procés analgèsic en una cirurgia 

   Lalana Cruz, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement