Now showing items 1-20 of 27

 • Aplicación de la entropía condicional para el análisis del EEG bajo terapia farmacológica 

  Alonso López, Joan Francesc; Martínez Vera, Naira Pilar; Mañanas Villanueva, Miguel Ángel; Romero Lafuente, Sergio; Barbanoj, Manel J. (CEA, 2009)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  El análisis del electroencefalograma humano constituye una herramienta muy útil para la evaluación de la biodisponibilidad de un fármaco en el cerebro. Se ha aplicado el calculo de entropía condicional a señales ...
 • Aplicación de la espectroscopia Raman al estudio analítico de fármacos 

  Gómez Osuna, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-28)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  English: Pharmacology is the science that deals with the study of drugs at several levels and Raman spectroscopy is a photonics technique of characterization chemical compounds. The union of these two concepts that can be ...
 • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

  Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
 • Automatització de variables ambientals per a la producció de productes farmacèutics 

  Álvarez Borràs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte pretén fer l’estudi per a la implantació d’un sistema de control i adquisició de dades en un entorn amb especificacions ambientals pròpies dels productes farmacèutics. Prèviament es realitzarà l’estudi de ...
 • Caracterización de la degradación de sulfametazina mediante foto-fenton (POA's) 

  Amigó Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte pretén contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua contaminada amb l’antibiòtic Sulfametzina (SMT), fàrmac de la família sulfamides de gran aplicació veterinària en el sector porcí. Hi ha molts ...
 • Caracterización del potencial de abuso del flunitracepam 

  Martí de la Llave, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya, 1997)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Con el presente estudio se pretende caracterizar el potencial de abuso del flunitracepam. La pauta de administración del flunitracepam está ajustada para alcanzar concentraciones máximas plasmáticas similares entre los dos ...
 • Degradació d'un fàrmac mitjançant processos d'oxidació avançada 

  Mauri López, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Diverses substàncies, anomenades contaminants emergents, s'han detectat en aigües residuals, aigües de consum i sòl en les últimes dècades. Dins d'aquestes es troba el paracetamol, àmpliament utilitzat com analgèsic i que ...
 • Degradación de sulfanilamida mediante métodos electroquímicos 

  Montecinos Correa, Karla Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L'augment de la població i el desenvolupament de les societats industrialitzades han activat la degradació del medi ambient, degut entre altres factors a la gran quantitat de residus generats. La indústria farmacèutica ...
 • Determinació del diagrama Pressió-Temperatura de materials moleculars 

  Huguet Escuer, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del fenomen de polimorfisme, és a dir, la capacitat d’una substància d’existir en més d’una forma sòlida, així com de les relacions d’estabilitat de les fases existents. En el cas ...
 • Diagrames Pressió-Temperatura de compostos moleculars amb activitat terapèutica 

  Florit Vidal, Iria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és la determinació de diagrames d’equilibri Pressió-Temperatura de compostos que presenten activitat terapèutica utilitzats en la indústria farmacèutica. També s’inclou en el projecte l’estudi ...
 • Effects of olanzapine, risperidone and haloperidol on sleep after a single oral morning dose in healthy volunteers 

  Gimenez, S; Clos, S; Romero Lafuente, Sergio; Grasa, E; Morte, A; Barbanoj, Manel J. (2007-03)
  Article
  Open Access
  To compare the effects of typical and atypical antipsychotic drugs on sleep activity and subjective sleep quality. Design Randomised, double-blind, placebo-controlled, four-period cross-over, clinical trial was used ...
 • Estudi experimental de la caracterització de profàrmacs antirretrovirals 

  Querol Serra, Arantxa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La finalitat d’aquest projecte consisteix en la caracterització de fàrmacs antirretrovirals i s’ha dut a terme en el departament de Quimiometría de la Universitat de Química de Barcelona (UB). La caracterització s’ha ...
 • Estudio analítico de principio activo farmacéutico en un proceso industrial 

  Murillo Patilla, Angela; Avilés Sintes, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  "Estudi analític d’un principi actiu en un procés industrial” tracta d’estudiar el procés de fabricació de comprimits a la indústria farmacèutica. Les diferents etapes de que consta, maquinaria utilitzada, formulació, etc., ...
 • Estudio analitico de un principio activo farmaceutico en un proceso industrial 

  Cano Izquierdo, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Actualment més de la meitat dels medicaments se administren en la forma farmacèutica de comprimits. La justificació d'això rau en els nombrosos avantatges que presenta davant altres formes farmacèutiques, ja que desde un ...
 • Estudio experimental de caracterización de profármacos antirretrovirales 

  Reverter García, Montserrat; Martínez Fernández, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte que es presenta a continuació, s’ha realitzat en el departament de Química Analítica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB). La seva finalitat, és caracteritzar alguns dels fàrmacs ...
 • Evaluación del efecto de la referencia en estudios farmacológicos mediante EEG 

  Fernández Márquez, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els darrers anys, l’electroencefalografia ha estat utilitzada per conèixer el comportament de medicaments a nivell cerebral. Un dels problemes que presenta el registre dels electroencefalogrames (EEG) està relacionat ...
 • Models no-lineals d'efectes mixtes per estudiar la dinàmica viral de pacients infectats pel VIH 

  López Blázquez, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Objectiu: Valorar si I'Enfurvitide (ENF; T-20) augmenta I'activitat antiviral d'una combinació de quatre fàrmacs antirretrovirals (Lopinavir/Ritonavir. Efavirenz, Lamivudina í Tenofovir) en pacíents infectats pel VIH que ...
 • New drugs complexed with AT-rich DNA against neglected diseases 

  Millán, Cinthia; Acosta Reyes, Francisco Javier; Lagartera, Laura; Saperas Plana, Núria; Dardonville, Cristophe; De Koning, Harry Pieter; Campos López, Josefina de Lourdes (2019)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
 • On the polymorphism of l -citrulline: Crystal structure and characterization of the orthorhombic d form 

  Allouchi, Hassan; Nicolai, Beatrice; Barrio Casado, María del; Céolin, René; Mahé, Nathalie; Tamarit Mur, José Luis; Do, Bernard; Rietveld, Ivo B. (2014-03-01)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Solid-state properties of active pharmaceutical compounds are closely related to their dissolution behavior and bioavailability, and understanding their phase behavior leads to better control in the drug formulation process. ...
 • Organoclays for drug delivery Systems 

  Canovas Creus, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya / Politecnico di Milano, 2008)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement