Now showing items 1-9 of 9

  • Diseño, cálculo y construcción de una planta industrial dedicada a la fabricación de mobiliario de madera 

   Hernández Hidalgo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com objectiu efectuar el càlcul i al disseny de l’estructura de la nau industrial, l’edifici d’oficines i el magatzem; considerant una elecció òptima, mediambiental, factible, econòmica i integrant ...
  • Estudi d’implantació d’una indústria dedicada a la fabricació de cadires multiús 

   Martín Santiago, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte de final de carrera d’Enginyeria Industrial es realitza un estudi d’implantació del complex industrial d’una empresa de nova creació dedicada a la fabricació de cadires per a col•lectivitats. En base a ...
  • Estudi experimental per a la caracterització de la fallada en les juntes d'obra de fàbrica 

   Mendizábal Dinucci, Virginia Dolores (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document de memòria forma part d’un projecte de caracterització de l’obra de fàbrica quan és sotmesa a un esforç de compressió i de tallant simultàniament. Concretament s’estudiaran bipletes i tripletes. Les obres ...
  • Estudio de implantación de una industria de motores de baja tensión ubicada en Catalunya 

   Fernández Martín, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Los edificios industriales construidos entre 1958 y 1976 en el barrio de Poblenou de Barcelona 

   Rosselló i Nicolau, Maribel (2013)
   Conference report
   Open Access
   [CASTELLÀ] La presente comunicación se centra en los edificios industriales de pisos construidos en el barrio de Poblenou de Barcelona durante los años sesenta y setenta del siglo XX (aunque en algunos casos, como veremos ...
  • Nau industrial 

   Seira Corominas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny i càlcul amb el suport dels programes d’ús professional Cype Ingenieros, Power Connect i Teckla, d’una nau industrial metàl·lica, amb perfils de secció variable (PVS) per tal de ...
  • Proyecto de diseño de fábrica de dovelas prefabricadas de hormigón 

   Sánchez Cazorla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto se desarrolla un diseño fábrica destinada a la producción de dovelas prefabricadas de hormigón que se usarán en la construcción de fustes para aerogeneradores. En este documento se halla un ...
  • Reubicación i optimitzación de 3 secciones industriales 

   Infante Alvarez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Rubí Industria de Cremalleras
   En este proyecto se plantea la reubicación de tres secciones industriales – vibrado, desbastado y pintura- de la empresa Rubí Industria de Cremalleras. Hay dos motivos principales por los cuáles se desea realizar este ...
  • Study of the implementation of an industrial plant of natural tablets 

   Vidal Cortina, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The project describes how to implement a production plant of natural tablets. Starting by the study of the market and product situations, collecting the most important regulations for the design of the production plant and ...