Now showing items 1-3 of 3

 • Ampliació i millora d’una fàbrica de prefabricats de formigó existent 

  Trobalon Villa, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’empresa Comercial de Materials del Solsonès S.L. és una empresa que pertany al grup Prefabricats Pujol, fabricant d’elements prefabricats de formigó per la construcció de naus industrials, forjats i obra pública. L’objectiu ...
 • Implantació d’una fàbrica de productes laminats 

  Balsells Canals, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte tracta de la implantació i disseny d’una fàbrica de laminats per a circuits impresos ja existent, en un nou emplaçament. Aquest trasllat és necessari degut a que l’empresa estudiada ha sofert grans ...
 • Planta industrial para la fabricación de detergente en polvo 

  Gil Gallo, Gustavo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte s’estudia el disseny d’una planta destinada a la fabricació de detergent en pols. Per dur-ho a terme es formula la composició més adequada a partir d’una patent existent. L’estudi inclou el disseny d’un ...