Now showing items 1-20 of 67

  • Automation design for an end of tandem press line 

   Orpinell I Jordà, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Many chassis parts, structural elements, safety elements and the outer parts of the vehicles are made up of embossed metal sheets. Automating this process implies not only great improvements in productivity but also in ...
  • Automatització d'un banc de proves d'alta pressió 

   Martínez Prat, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Automatización de una línea de producción de cuchillos cerámicos 

   Cerro Caballero, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en l'automatització d'una línia de producció. Primerament, es realitza una breu introducció sobre l'automatització, antecedents i es realitza un estudi de mercat. Seguidament es detalla el procés ...
  • Automatización y gestión sincronizada de polietileno entre diferentes procesos productivos 

   Perea Muñoz, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El proyecto consiste en la mejora y optimización del proceso de recuperación del Polietileno de Baja Densidad o LDPE (Low Density Poly-Ethylene) que se produce como merma de la fabricación de botellas de plástico para ...
  • Clasificación de piezas mediante robótica y visión 

   Moro Muñoz, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El propòsit d’aquest projecte és dissenyar i implementar un sistema de classificació de peces mitjançant robòtica i visió artificial. Aquest sistema classificarà peces segons tres característiques bàsiques: el color, la ...
  • Control d'un motor amb Raspberry-pi i codesys 

   García Jiménez, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Conversió fabricació clàssica a flexible 

   Moreno Menor, Francisco Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte mostra la re-definició del procés de fabricació d’un conjunt mecànic en una fàbrica clàssica per a convertir-la en una fàbrica flexible. L’objectiu principal es reduir el cost econòmic de fabricació del ...
  • Creation of interactive 3D documents to support the setup process of machine tools 

   Arnedo Blanco, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente proyecto consiste en la búsqueda e implementación de soluciones para la mejora de la creación de documentos 3D interactivos de apoyo en la ingeniería de fabricación. La idea es facilitar el flujo de trabajo ...
  • Data analysis to solve product identification issues in a production line 

   Huistra I Puig, Adriaan-pieter (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desarrollo de una herramienta de selección de procesos de fabricación basada en técnicas de Inteligencia Artificial 

   Munguía Valenzuela, Francisco Javier; Minguella Canela, Joaquim (2009)
   Conference lecture
   Open Access
   La gran cantidad de procesos de fabricación con los que cuentan actualmente tanto ingenieros como diseñadores industriales hace necesaria la utilización de sistemas basados en ordenador como sistemas de análisis y selección ...
  • Development of a multi-material additive manufacturing process for electronic devices 

   Muguruza Blanco, Asier; Bonada Bo, Jordi; Gómez, Agustin; Minguella Canela, Joaquim; Fernandes, Joana; Ramos, Francisco; Xuriguera Martin, Elena; Varea Espelt, Aida; Cirera Hernandez, Albert (2017-10-06)
   Article
   Open Access
   In order to increas e the versatility of additive manufacturing multimaterial processes, a hybrid system has been developed, which is capable of combining 3D printing technology by DLP (Digital Light Processing) with a two ...
  • Development of a multimaterial additive manufacturing process for electronic devices 

   Muguruza Blanco, Asier; Bonada Bo, Jordi; Gómez Fernández, Agustín; Minguella Canela, Joaquim; fernandes, joana; Ramos, Francisco; Xuriguera Martin, Elena; Varea Espelt, Aida; Cirera Hernandez, Albert (2017)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   In order to increase the versatility of additive manufacturing multimaterial processes, a hybrid system has been developed, which is capable of combin ing 3D printing technology by DLP (Digital Light Processing) with a two ...
  • Diseño de un molde de inyección de plásticos 

   Rol Corredor, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny d’un motllo d’injecció de plàstic per a la fabricació d’una baula que assemblada amb si mateixa n vegades forma una cadena. Aquesta cadena, a la seva part interior disposa d’un espai ...
  • Diseño de un molde para la fabricación de una pieza de plástico por inyección 

   Martín Vizcaíno, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte es basa en el procés del disseny d’un motlle, el qual té la finalitat de fabricar un mini tauler de bàsquet mitjançant la injecció de plàstic. Abans d’iniciar el desenvolupament del disseny, aquest projecte ...
  • Diseño de un molde para la inyección de una pieza de plástico 

   Cabañes Rosell, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Diseño de un proceso de industrialización para aumentar la capacidad de producción de un depósito de coche 

   Montseny Domínguez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Una planta de producción de depósitos de coche ha recibido la propuesta de un cliente para aumentar la producción de un modelo de depósito que se produce en una línea. Una vez analizada la capacidad de la línea se concluye ...
  • Diseño e implementación de una aplicación de control de proceso industrial sobre pantalla HMI 

   Bouchakri Zaamy, Adil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se ha realizado el diseño e implementación de una aplicación de control de proceso industrial sobre pantalla HMI en el laboratorio de automatización ubicado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ...
  • Disseny d'un utillatge i programació per l'optimització en el control d'un procés de fabricació per un arbre de lleves 

   Alarcón Fernández, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del present projecte, per una banda, es donar a conèixer a l’usuari que és l’àmbit de la qualitat, concretament, que és l’àmbit del control dimensional, les principals empreses que fan referencia a aquest sector ...
  • Disseny d'una solució automàtica per un procés industrial 

   Carmona Rojas, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-24)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny del procés de fabricació d’una transmissió variable 

   Grau Garcia, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es defineix el procés de fabricació d'una transmissió variable. L‟objectiu principal que es buscarà en el disseny d'aquest procés de fabricació, és el de reduir el màxim possible el cost econòmic del ...