Now showing items 1-11 of 11

  • Anàlisi de l'asimetria dels paràmetres del segment anterior en funció de l'asimetria refractiva 

   Busquets Conangla, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Introducció: L’error refractiu és un dels camps més importants en l’àmbit de l’optometria. L’anisometropia és una condició molt útil per investigar-lo, ja que permet controlar moltes variables dels subjectes. Uns dels ...
  • Compensación de las ametropías esféricas mediante un pinhole 

   Jimenez Latorre, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Éste trabajo se compone de dos fases diferenciadas. En una primera parte, es simula , mediante modelos teóricos, la imagen que un objeto puntual ...
  • Cribratges visuals en escoles de Barcelona i del Vallès Occidental (I) 

   Sanromà Pérez, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’aprenentatge és el procés pel qual s’obtenen coneixements, destreses, aptituds, raonament, experiència o canvis en la pròpia conducta. És un procés molt complex, i depèn de molts factors i procediments que es troben ...
  • Estudi de l'efecte de la potència de la lent i temps d’aplicació en la relaxació de l’acomodació durant el fogging 

   Goset Maldonado, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’error refractiu és la primera causa al món d’afectació del sistema visual. La hipermetropia, l’astigmatisme i la miopia en són exemples, fins i tot aquesta última es considera pandèmia a causa del canvi d’hàbits dels ...
  • Estudi de l'efecte del fogging en l'acomodació durant el procés de refracció 

   Oko Iyanga, Luther King (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'acomodació és el sistema mitjançant el qual l'ull és capaç d'enfocar objectes pròxims. Gràcies a ella podem fer tasques en visió pròxima com llegir o enfilar una agulla. Quan un pacient arriba a la consulta per a realitzar ...
  • Estudi transversal de l'error refractiu en població infantil 

   García Pastor, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Per tots és conegut que l'error refractiu pateix variacions al llarg de la nostra vida, però l'etapa més critica és la infància, període en el qual es produeix el procés d'emmetropització, aquest marcarà la tendència del ...
  • Implicacions optomètriques en petits canvis de refracció 

   Pastor López, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La paraula miopia prové de la unió de dos termes grecs: my – “tancar l’ull” i –opia “vista”, en al·lusió a què els miops per veure bé de lluny guinyen els ulls. Degut a que actualment es considera que la miopia és un estat ...
  • Mesura d'ametropies esfèriques mitjançant optòmetres subjectius 

   Garreta Isern, Urgell; Garreta isern (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui en dia existeixen autorefractòmetres que permeten mesurar l’ametropia d’un ull de forma automàtica i objectiva, però la història d’aquests aparells ha estat llarga. El primer refractòmetre que va apareixer va ser ...
  • Ortoqueratología, revisión literaria y estudio retrospectivo 

   Rodríguez Pardo, Lara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-27)
   Master thesis
   Open Access
   Antecedents: l’ortoqueratologia nocturna (OKN) es presenta com un mètode de correcció d’ametropies i de control de miopia. Existeix evidència sobre la seva eficàcia, però el risc de complicacions preocupa als professionals ...
  • Ortoqueratología: riesgo-beneficio 

   Lara Palacios, María Lourdes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente trabajo y, dado el auge que está adquiriendo la ortoqueratología, se ha realizado una revisión bibliográfica de los estudios publicados en los últimos 16 años, relacionados con el tema, de los que se han ...
  • Revisión de la literatura sobre las modalidades para el control de la progresión de la miopía 

   Pedrajas Vicente, Maria Teresa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La miopia suposa una gran preocupació per als professionals de la salut, a causa de la ràpida extensió de la mateixa envers la població mundial i la seva aparició cada vegada més precoç. L'objectiu d'aquest treball és ...