Now showing items 1-20 of 151

 • 3dtrip, un nuevo modelo de agencia de viajes 

  Cot Amezcua, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Anàlisi de la viabilitat d'una central hidroelèctrica per regular el mercat elèctric 

  Risquez Martín, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té la finalitat d’optimitzar la generació d’energia a entregar a les xarxes elèctriques per part de les centrals hidroelèctriques. Encara que l’estudi ha estat focalitzat en la central veneçolana de ...
 • Anàlisi de la viabilitat per a la implantació estratègica de tallers Ros Roca en l’estat Espanyol 

  Clarisó Costa, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Anàlisi, diagnòstic i estudi de viabilitat de la llotja de pescadors de l'Ametlla de Mar (Tarragona) 

  Margalef Jardí, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-16)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte està ubicat al carrer Major de la població de l’Ametlla de Mar, província de Tarragona. En aquesta direcció trobem una antiga llotja de Pescadors que es va deixar d’utilitzar, ja que s’havia quedat ...
 • Anàlisi i propostes per a la viabilitat d'un Centre Especial de Treball per a persones amb malaltia mental 

  Henche Carmona, Ferran; Valencia Martínez, Michel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte pretén oferir propostes per a la viabilitat del CET La Calaixera, considerant la seva heterogeneïtat de serveis. Es duu a terme un resum del projecte i s'exposen els apartats de glossari de termes i ...
 • Análisis de la viabilidad del uso de tecnologías sostenibles en el transporte terrestre 

  Presas Reboredo, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto realiza un análisis de la viabilidad del uso de tecnologías sostenibles en el transporte terrestre. Las diferentes opciones disponibles en la actualidad son los Biocombustibles, el Gas Natural, los ...
 • Análisis de viabilidad , planificación de ejecución y control de ejecución de una promoción inmobiliaria 

  García Guillén, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El sector de la promoción y construcción inmobiliaria presenta sustanciales diferencias con respecto a la industria, en cuanto al proceso y en cuanto al producto, el proceso conlleva la coordinación de múltiples empresas, ...
 • Analysis of possibilities for 1MW electricity generation from waste heat in the port of Rotterdam 

  Ventosa i Capell, Victòria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  The aim of this project is to study the viability of a 1MW waste heat power plant. There is a lot of waste heat available in the port of Rotterdam and it is usually released into the environment. Alternatively, it is ...
 • Business plan de Jen and Must 

  Uriach Parellada, Raimon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto desarrollará un plan de empresa detallado para Jen and Must, una marca joven de complementos de moda, con el objetivo de estudiar su viabilidad. Este plan de empresa se ha dividido en diferentes apartados ...
 • Business Plan of a new concept of restaurant for Barcelona 

  Allepuz Lacambra, Anna; Aubeso Parellada, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya / Université Pierre & Marie Curie, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  -Presentación dela empresa: Descripción del producto o servicio, etrategi y ventaja competitiva, misión y objetivos corporativos, target market. -Análisis del entorno en que se desarrollará el proyecto: El entorno general, ...
 • Comparación de dos estudios de viabilidad de dos promociones en Buñuel (Navarra) 

  Díaz Rodríguez, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La finalidad de este proyecto es realizar dos estudios de viabilidad de dos promociones situadas en el mismo municipio, con el objeto de ver cual de los dos sería más rentable. Ambos solares son de superficies similares ...
 • Confección de un portafolio de sistemas de trading 

  Pla Vallvé de Avilés, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En el presente trabajo se procederá a explicar cómo confeccionar un portafolio de sistemas de trading, se detallará la lógica de cada sistema con su correspondiente código fuente el cual ha sido realizado mediante diagrama ...
 • Creació d’una empresa d’extracció d’essències naturals 

  Mánez Sans, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En la realització d’aquest projecte s’analitza la viabilitat econòmica de la creació d’una empresa d’extracció d’aromes a Colòmbia. La idea sorgeix arrel d’una empresa perfumista, MONSA, que necessita retallar costos i ...
 • Creación y diseño de la infraestructura de un campo de fútbol 3x3 y estudio de su sostenibilidad 

  Joly Mira, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Cada vez se está poniendo más de moda el fútbol 3x3. Deporte sencillo, accesible para todo el mundo, en el que se necesitan a pocos jugadores y el cual no requiere mucho espacio para ser llevado a cabo. Estas son unas ...
 • Del material al producte: aplicació d'un nou biomaterial a un producte 

  Serra Tojo, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Desenvolupament social a partir de generació descentralitzada 

  Estellers Moreno, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Treball de Fi de Grau consisteix en un estudi tecno-econòmic sobre la implantació d’un projecte d’energia solar a la regió de Gihanga, a Burundi, Àfrica. Primerament, s’analitza la viabilitat d’un projecte ...
 • Disseny del procés de captació i processament de la biomassa en la vall d’Anard 

  Domingo Esplugas, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte pretén analitzar l’estat actual de la biomassa en la vall d’Anard i estudiarne la seva captació i processament. Inicialment, es realitza un estudi dels diferents tipus de biomassa llenyosa d’origen forestal ...
 • Disseny del procés de fabricació d’un carret de la compra motoritzat 

  Molet Aguilar, Marc Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte té com a finalitat el disseny i l’estudi de viabilitat d’una unitat de fabricació de components per un carret de compra motoritzat. Primer es descriuen els carrets de compra convencionals i altres aparells ...
 • Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat 

  Sacares Maldonado, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte fa referència a l’enginyeria bàsica de procés per una planta productiva 12.000t anuals de biodièsel a partir d’oli vegetal usat, com per exemple, olis utilitzats per cuinar. Abans de desenvolupar el ...
 • Disseny d’un carret de compra motoritzat 

  Vilella Guiu, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquesta memòria es detalla un Projecte de Final de Carrera que ha consistit en el disseny d’un carret de compra motoritzat, amb l’objectiu final de construir-ne un prototip totalment funcional. Aquest projecte té un ...