Now showing items 1-20 of 33

 • A generalization of the Caginalp phase-field system based on the Cattaneo law 

  Miranville, Alain; Quintanilla de Latorre, Ramón (Elsevier, 2009)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  We consider in this article a generalization of the Caginalp model for phase transitions based on the Maxwell Cattaneo law, instead of the classical Fourier law. In particular, we prove the existence and uniqueness of ...
 • Amplificador d'alta freqüència amb tecnologia mesfet 

  Zapater Guilera, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Hem construït amb dispositius MESFET dos amplificadors d'alta freqüència (10MHz a 1GHz), d'una potència considerable (P 1dB = 25dBm) i d'un guany elevat (G =25 dB). Per aconseguir-ho, primer hem hagut de resoldre les ...
 • Análisis de estabilidad Arnoldi de las ondas de Tollmien-Schlichting en fluidos viscosos 

  Montañez Fabrés, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se estudia la estabilidad de las ondas Tollmien-Schlichting, que aparecen como una primera fase de la inestabilidad del flujo de Poiseuille plano como paso de laminar a turbulento. Se calcula la curva de ...
 • Analysis on dynamic interaction of renewable SSG SPC with external power grid 

  Abdollahi, Mostafa; Candela García, José Ignacio; Rocabert Delgado, Joan; Muñoz Aguilar, Raúl Santiago; Rodríguez Cortés, Pedro (2017)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  Control of renewables by Synchronous Power Controller (SPC) technology provides virtual damping and inertia which results to support phase stability on the grid and keep synchronism of interconnected areas tighter. Serving ...
 • Analytical method for the assessment of unreinforced brick masonry walls subjected to eccentric compressive loads 

  Bernat Masó, Ernest; Gil Espert, Lluís; Roca Fabregat, Pedro (2014-12-30)
  Article
  Open Access
  Slender unreinforced masonry walls are likely to fail due to mechanism formation when they are subjected to eccentric compression loads causing second order bending effects. A practical analytical formulation is herein ...
 • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

  Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
 • A sufficient condition for Lipschitz stability of controlled Invariant subspaces 

  Peña Carrera, Marta; Puerta Sales, Ferran; Puerta Coll, Xavier (2009-12)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Given a pair of matrices (A,B) we study the Lipschitz stability of its controlled invariant subspaces. A sufficient condition is derived from the geometry of the set formed by the quadruples (A,B, F, S) where S is ...
 • Cadena d'acondicionament del senyal sísmic en un OBS 

  Ferrús Jornet, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’ha realitzat l’estudi de la cadena de mesura formada per geòfon i etapa d’amplificació. Té com a objectiu realitzar els càlculs de soroll de les diferents etapes amplificadores proposades, així com ...
 • Disseny de mobiliari tècnic per a centres de control 24x7 

  Quintana Montornés, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objecte d'aquest projecte és realitzar el disseny per poder fabricar un mobiliari de ocntrol especific per ser utilitzat en centres de control. Aquests habitualment són espais de trebal de vint-i-quatre hores al dia, ...
 • Disseny estructures de protecció en els sismòmetres marins 

  Galimany Montfort, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Sarti, Centro Tecnológico de Vilanova i la Geltrú
 • Disseny i càlcul d’una plataforma flotant per ús d’espectacles 

  Abelló Gàllego, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Disseny i implementació de circuits electrònics 

  Sebaste Martínez, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte s’han realitzat tres pràctiques d’anàlisis de circuits on s’ha dissenyat i implementat els circuits a analitzar. El projecte consta d’una part d’amplificadors operacionals, on la finalitat es entendre ...
 • Estabilitat orbital d'un satèl·lit situat als punts L4/L5 del Sistema Terra-Lluna 

  Ribalta Sala, Gibert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR(1) mitjançant filtratge no lineal 

  Muñoz Gracia, María del Pilar; Martí Recober, Manuel; Egozcue Rubí, Juan José (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1988)
  Article
  Open Access
  L'estimació dels paràmetres associats a un procés ARMA es pot plantejar com un problema de filtratge no lineai. Per determinar un estimador recursiu d'aquests paràmetres es deflneix un vector d'estat ampliat que inclou les ...
 • Estudi de l'estabilitat i la flotabilitat del miniDOBS (mini digital ocean bottom seismometer) 

  Hausmann Martínez, Max (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Unidad de Tecnología Marina
  En aquest projecte s’estudia l’estabilitat i la flotabilitat del miniDOBS. El miniDOBS és un sismòmetre marí, que enregistra i emmagatzema sèries de dades temporals(magnituds físiques) des de la superfície del fons ...
 • Estudio de estabilidad del edificio sito en calle Ciudad nº 9 de Barcelona 

  Torné Fernández, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El proyecto final de carrera se basa en un estudio de estabilidad de un edificio. El edificio en cuestión se encuentra en la calle Ciutat de Barcelona, en el casc antic, por lo que se trata de una construcción antigua ...
 • Estudio de la capacidad estabilizadora del peroné en fracturas de tibia de conejo 

  Fornells Miquel, P.; GÓMEZ BENITO, M.J.; García Aznar, J. M.; BEA CASCAROSA, J.A. (2008-11-05T15:46:01Z)
  Article
  Open Access
  El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad estabilizadora del peroné en fracturas de tibia. Si dicha capacidad es suficiente, sería posible evitar el uso de sistemas de fijación en los experimentos de laboratorio ...
 • Etapa amplificadora d'alta sensibilitat per a prototipus lidar Doppler 

  Ballestà Lorite, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte ha estat dissenyar, construir i mesurar un amplificador d’alta sensibilitat i molt baix soroll, per tal d’adequar el senyal òptic detectat per un fotodíode en un sistema lídar atmosfèric ...
 • Fault estimation and virtual sensor FTC approach for LPV systems 

  Montes de Oca, Saúl; Rotondo, Damiano; Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha; Puig Cayuela, Vicenç (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2011)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  In this paper, a Fault Tolerant Control (FTC) strategy using a virtual sensor for Linear Parameter Varying (LPV) systems is proposed. The main idea of this FTC method is to reconfigure the control loop such that the nominal ...
 • Ill-posed problems in thermomechanics 

  Dreher, Michael; Quintanilla de Latorre, Ramón; Racke, Reinhard (Elsevier, 2009-09)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Several thermomechanical models have been proposed from a heuristic point of view. A mathematical analysis should help to clarify the applicability of these models, among those recent thermal or viscoelastic models. ...