Now showing items 1-20 of 36

  • A generalization of the Caginalp phase-field system based on the Cattaneo law 

   Miranville, Alain; Quintanilla de Latorre, Ramón (Elsevier, 2009)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   We consider in this article a generalization of the Caginalp model for phase transitions based on the Maxwell Cattaneo law, instead of the classical Fourier law. In particular, we prove the existence and uniqueness of ...
  • A sufficient condition for Lipschitz stability of controlled Invariant subspaces 

   Peña Carrera, Marta; Puerta Sales, Ferran; Puerta Coll, Xavier (2009-12)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Given a pair of matrices (A,B) we study the Lipschitz stability of its controlled invariant subspaces. A sufficient condition is derived from the geometry of the set formed by the quadruples (A,B, F, S) where S is ...
  • Amplificador d'alta freqüència amb tecnologia mesfet 

   Zapater Guilera, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Hem construït amb dispositius MESFET dos amplificadors d'alta freqüència (10MHz a 1GHz), d'una potència considerable (P 1dB = 25dBm) i d'un guany elevat (G =25 dB). Per aconseguir-ho, primer hem hagut de resoldre les ...
  • Analysis on dynamic interaction of renewable SSG SPC with external power grid 

   Abdollahi, Mostafa; Candela García, José Ignacio; Rocabert Delgado, Joan; Muñoz Aguilar, Raúl Santiago; Rodríguez Cortés, Pedro (2017)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Control of renewables by Synchronous Power Controller (SPC) technology provides virtual damping and inertia which results to support phase stability on the grid and keep synchronism of interconnected areas tighter. Serving ...
  • Analytical method for the assessment of unreinforced brick masonry walls subjected to eccentric compressive loads 

   Bernat Masó, Ernest; Gil Espert, Lluís; Roca Fabregat, Pedro (2014-12-30)
   Article
   Open Access
   Slender unreinforced masonry walls are likely to fail due to mechanism formation when they are subjected to eccentric compression loads causing second order bending effects. A practical analytical formulation is herein ...
  • Análisis de estabilidad Arnoldi de las ondas de Tollmien-Schlichting en fluidos viscosos 

   Montañez Fabrés, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo se estudia la estabilidad de las ondas Tollmien-Schlichting, que aparecen como una primera fase de la inestabilidad del flujo de Poiseuille plano como paso de laminar a turbulento. Se calcula la curva de ...
  • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

   Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
  • Cadena d'acondicionament del senyal sísmic en un OBS 

   Ferrús Jornet, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha realitzat l’estudi de la cadena de mesura formada per geòfon i etapa d’amplificació. Té com a objectiu realitzar els càlculs de soroll de les diferents etapes amplificadores proposades, així com ...
  • Disseny de mobiliari tècnic per a centres de control 24x7 

   Quintana Montornés, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objecte d'aquest projecte és realitzar el disseny per poder fabricar un mobiliari de ocntrol especific per ser utilitzat en centres de control. Aquests habitualment són espais de trebal de vint-i-quatre hores al dia, ...
  • Disseny estructures de protecció en els sismòmetres marins 

   Galimany Montfort, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Sarti, Centro Tecnológico de Vilanova i la Geltrú
  • Disseny i càlcul d’una plataforma flotant per ús d’espectacles 

   Abelló Gàllego, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Disseny i implementació de circuits electrònics 

   Sebaste Martínez, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’han realitzat tres pràctiques d’anàlisis de circuits on s’ha dissenyat i implementat els circuits a analitzar. El projecte consta d’una part d’amplificadors operacionals, on la finalitat es entendre ...
  • Estabilitat orbital d'un satèl·lit situat als punts L4/L5 del Sistema Terra-Lluna 

   Ribalta Sala, Gibert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR(1) mitjançant filtratge no lineal 

   Muñoz Gracia, María del Pilar; Martí Recober, Manuel; Egozcue Rubí, Juan José (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1988)
   Article
   Open Access
   L'estimació dels paràmetres associats a un procés ARMA es pot plantejar com un problema de filtratge no lineai. Per determinar un estimador recursiu d'aquests paràmetres es deflneix un vector d'estat ampliat que inclou les ...
  • Estudi de l'estabilitat i la flotabilitat del miniDOBS (mini digital ocean bottom seismometer) 

   Hausmann Martínez, Max (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Unidad de Tecnología Marina
   En aquest projecte s’estudia l’estabilitat i la flotabilitat del miniDOBS. El miniDOBS és un sismòmetre marí, que enregistra i emmagatzema sèries de dades temporals(magnituds físiques) des de la superfície del fons ...
  • Estudi del control d’estabilitat de plataformes per a la compensació de tremolors biomecànics per a humans 

   Baldrich Salvadó, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-04-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte de fi de grau s’estudiarà el disseny d’un prototip per a una plataforma estabilitzadora per a la compensació de tremolors dels braços. Aquest prototip va dirigit a persones que pateixen de tremolors, a ...
  • Estudio de estabilidad del edificio sito en calle Ciudad nº 9 de Barcelona 

   Torné Fernández, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto final de carrera se basa en un estudio de estabilidad de un edificio. El edificio en cuestión se encuentra en la calle Ciutat de Barcelona, en el casc antic, por lo que se trata de una construcción antigua ...
  • Estudio de la capacidad estabilizadora del peroné en fracturas de tibia de conejo 

   Fornells Miquel, P.; GÓMEZ BENITO, M.J.; García Aznar, J. M.; BEA CASCAROSA, J.A. (2008-11-05T15:46:01Z)
   Article
   Open Access
   El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad estabilizadora del peroné en fracturas de tibia. Si dicha capacidad es suficiente, sería posible evitar el uso de sistemas de fijación en los experimentos de laboratorio ...
  • Estudio de nuevos compuestos para la estabilización tartárica de los vinos de la D.O.Ca. Rioja 

   Sagredo Acitores, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Bodegas Muga
   Los vinos pueden sufrir procesos bioquímicos no controlados que les proporcionan precipitaciones indeseables. Por ello se requiere un proceso de estabilización. En este contexto, la carboximetilcelulosa (CMC) es un compuesto ...
  • Etapa amplificadora d'alta sensibilitat per a prototipus lidar Doppler 

   Ballestà Lorite, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte ha estat dissenyar, construir i mesurar un amplificador d’alta sensibilitat i molt baix soroll, per tal d’adequar el senyal òptic detectat per un fotodíode en un sistema lídar atmosfèric ...