• Estudi de paisatge: nova esquerra de l'Eixample 

   Bartumeus Ferré, Sara; Renau, Anna; Rodríguez Pedret, Carmen; Escala Moyés, Rosa (2020-02-03)
   Report de recerca
   Acceso abierto
   L’Auscultació del barri de la Nova Esquerra de l’Eixample té com objectiu inventariar els valors paisatgístics del barri i definir la seva identitat, o identitats, com a paisatge urbà per tal de d’establir objectius de ...