Now showing items 1-6 of 6

 • Desenvolupament d’un punt de llum ornamental utilitzant tecnologia LED Pàg 

  Saumell Esteve, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present informe descriu el procés seguit per desenvolupar un punt de llum utilitzant tecnologia LED. El producte solució està pensat com un element per a mobiliari urbà i busca un marcat caràcter ornamental i estètic. ...
 • Diseño de un punto de luz para alumbrado urbano 

  de Mendonça Maia, André (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El proyecto tiene como objetivo el diseño de un punto de luz, de alumbrado urbano público, que utilizará lámparas convencionales y tecnología LED (diodo emisor de luz), para el cumplimiento de sus funciones. Este producto, ...
 • Diseño de un punto de luz para alumbrado urbano en zonas peatonales 

  Martín Val, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El proyecto tiene como objetivo el diseño de un punto de luz para alumbrado urbano en zonas peatonales que utilizará lámparas con tecnología LED (diodo emisor de luz). El diseño exterior del punto de luz será una combinación ...
 • Disseny d’un punt de llum per a enllumenat vial ambiental basat en tecnologia LED 

  Teixidó Aparicio, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té com a objectiu principal el disseny d’un fanal d’enllumenat públic, destinat a il·luminar zones per a vianants de tipus ambiental, i que utilitzarà díodes emissors de llum (led) per al compliment ...
 • Projecte executiu tipus amb aplicació del RD 1890/2008 (Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior) 

  Romera Cruz, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present treball té l'objectiu de facilitar a futurs projectistes eines per millorar els actuals dissenys d'instal·lacions d'enllumenat públic, considerant tots els punts claus a l'hora de dissenyar una instal·lació, ja ...
 • Urban node 

  Gómez Alonso, Jose; Sedano Vargas, Richard; Pérez Carro, Adrià; Cusiné Carbonell, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball es centra en el disseny, dimensionat i selecció dels elements necessaris, per poder fer viable la fabricació d'un element, que nosaltres anomenem node urbà. Per començar el projecte em definit que era un ...