Now showing items 1-10 of 10

  • Disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa amb monitoratge d'energia 

   Sánchez Rosell, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durant els darrers anys, diferents països desenvolupats han adquirit compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, a través del protocol de Kyoto, fet que els obliga a promocionar l’ús de les ...
  • Edificio energía cero (zero energy building) 

   Urban Caballero, Luís Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este proyecto es el suministro integral de energía a una casa unifamiliar por medio de energías renovables, por esta razón se ha buscado información sobre edificios con un nivel de eficiencia energética ...
  • Electrificación y estudio térmico de un refugio aislado de alta montaña autosuficiente y sostenible 

   Rigat Garcia, Armand (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Las energías renovables, son fuentes de energías limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en que no producen gases de efecto invernadero –causantes del ...
  • Estudi comparatiu d'implantació d'energia fotovoltaica i minieòlica en l'àmbit domèstic a Sallent (Bages) 

   Márquez Téllez, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte s’ha realitzat amb la voluntat de dotar d’un estudi rigorós i determinant als veïns d’un edifici de la localitat de Sallent, davant la voluntat d’aquests, d’implantar un sistema d’energia respectuós ...
  • Estudi de l'autosuficiència energètica de Cercs 

   Serra Maldonado, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball de fi de grau consisteix en l’estudi de l’autosuficiència energètica del municipi de Cercs. Veurem les necessitats energètiques del municipi, i a patir d’aquestes dissenyarem una central de biomassa que pugui ...
  • Estudi de l’aprofitament energètic dels Combustibles Derivats dels Residus (CDR) 

   Barreda Herrero, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal d’aquest treball és determinar la producció d’energia que es podria aconseguir a Catalunya en un determinat període de temps (l’any 2012) mitjançant la combustió de Combustibles Derivats de Residus ...
  • Instal·lació de panells fotovoltaics a la zona esportiva municipal de Montmajor per autoconsum i injecció zero 

   Riba Gil, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball de fi de grau que es mostra a continuació, té per objectiu proporcionar un estalvi energètic a l'ajuntament de Montmajor. Aquest estalvi es durà a terme per mitjà de l'ús d'una font energia renovable, com és el ...
  • Projecte d’una instal·lació geotèrmica de molt baixa entalpia per a un habitatge unifamiliar 

   Vall Zamora, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la viabilitat que tindria el fet de canviar el sistema de climatització actual de caldera de gasoil per un sistema més eficient com és el geotèrmic amb una sonda vertical, per a un ...
  • Propostes d'estalvi energètic en el procés de calcinació del guix 

   Cots Molina, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Knauf
   El següent treball tracta sobre l’estalvi energètic en el procés de calcinació del guix. El principal objectiu és comprovar si, amb la incorporació d’un by-pass en el procés de calcinació, existeix estalvi energètic i ...
  • Sistema d'aerogeneració soterrat 

   Fernández de Gregorio, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es proposa el condicionament i instal·lació d’un sistema d’aerogeneració soterrat en edificis, per l’estalvi de la factura de la llum. El seu funcionament consisteix en la captació del flux de vent a ...