Now showing items 1-10 of 10

 • Análisis de sistemas energéticos 

  Tormo Fusté, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte tracta d'analitzar una auditoria energètica tèrmica aplicada al sector industrial. Per a dur-ho a terme utilitzarem la metodologia EINSTEIN,es una metodologia lligada a una eina informàtica, aquesta ...
 • Análisis, matenimiento y operación de una central térmica 

  Mateos Fernández, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Es objeto de este informe presentar los conocimientos obtenidos durante la estancia en la Central Térmica de Compostilla así como su asimilación y redacción. Dichos conocimientos permitirán ayudar a la realización de un ...
 • Análisis y acondicionamiento de muestras en una central térmica 

  Hernández Martínez, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Treball de Final de Grau té com a objectiu definir l’anàlisi i acondicionament de mostres realitzat per un Sistema de Presa de Mostres situat a una central tèrmica. Es defineix el projecte des dels requeriments ...
 • Aprofitament de l'Energia Tèrmica del tub verd per la creació d'un sistema DAQ sense fils 

  Pozo Peiris, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha estudiat la viabilitat d’aprofitar l’energia tèrmica residual per a generar energia elèctrica. Posterior a l’estudi, s’ha dissenyat una unitat d’adquisició de dades totalment autònoma, que transmet ...
 • Cogeneración para suministro de agua y electricidad 

  Cabrer Vidal, Margalida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte pretén estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del subministrament d'energia tèrmica i elèctrica generada per una central de cogeneració i calderes de gas per a un hotel, definint i valorant totes ...
 • Diseño térmico y mecánico de un intercambiador de calor 

  Casanova Arévalo, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  J. Mabres
  En el present projecte es dissenyarà un intercanviador de calor que pugui realitzar un procés determinat. L’intercanviador que es dissenyi ha de resoldre un problema o cobrir una necessitat real que existeix en l’industria ...
 • Disseny i càlcul d’una instal·lació de climatització mitjançant energia solar tèrmica aplicada a un edifici públic 

  Rojo Diumé, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Treball de Fi de Grau tracta sobre la instal·lació d’un sistema de refrigeració solar mitjançant una màquina d’absorció com a alternativa per a reduir el consum energètic així com facilitar l’estalvi econòmic. A ...
 • Disseny i contrucció d'una central tèrmica demostrativa a escala reduïda 

  Morera Luque, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L' objectiu del projecte disseny i construcció d'una maqueta d'una central tèrmica demostrativa a escala reduïda consisteix en dissenyar i construir una maqueta totalment operativa d'una central tèrmica a escala ...
 • Evaluación y mejora de una red de intercambiadores de calor aplicando la tecnologia pinch 

  Jiménez Vicente, Rebeca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Modelització i disseny d'un sistema de subministrament d'energia tèrmica mixt, solar-geotèrmic 

  Nadal Mudarra, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aconseguir l'autosuficiència elèctrica i renovable d'una vivenda és relativament senzill emprant un sistema de panells fotovoltaics i bateries. No obstant, al voltant de 2/3 del consum energètic d'una casa és tèrmic. Aquest ...