Now showing items 1-20 of 133

  • A new thermocline-PCM thermal storage concept for CSP plants. Numerical analysis and perspectives 

   Galione Klot, Pedro Andrés; Pérez Segarra, Carlos David; Rodríguez Pérez, Ivette María; Lehmkuhl Barba, Oriol; Rigola Serrano, Joaquim (2013)
   Conference report
   Open Access
   Thermocline storage concept has been considered for more than a decade as a possible solution to reduce the huge cost of the storage system in CSP plants. However, one of the drawbacks of this concept is the decrease in ...
  • Adequació d’un edifici públic d'ús docent per a una millor eficiència en el consum de recursos i una gestió ambientalment correcte 

   Vega Moreno, Helena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’estudia la incorporació de mesures en un edifici existent, i dedicat a l’ensenyament primari, per tal d’assolir un doble objectiu: millorar el nivell de confort dels seus usuaris i aconseguir una ...
  • Advanced CFD&HT numerical modeling of solar tower receivers 

   Colomer Rey, Guillem; Chiva Segura, Jorge; Lehmkuhl Barba, Oriol; Oliva Llena, Asensio (Elsevier, 2013)
   Conference report
   Open Access
   This paper presents an advanced methodology for the detailed modeling of the heat transfer and fluid dynamics phenomena in solar tower receivers. It has been carried out in the framework of a more ambitious enterprise which ...
  • Analysis and simulation of a thermosolar heating system using phase change material as the flowing fluid 

   Utrilla Duaso, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya / Politecnico di Torino, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   The increasing gas emissions and the continuous rise of fuel prices are the main reasons why new solutions for world energy demand are searched. Using Europe as an indicator, every year more than thirty per cent of the oil ...
  • Auditoría de las instalaciones solares térmicas de los edificios municipales de Terrassa 

   Asensi Perez, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Building Integrated Photovoltaics : Meanderflat 

   Velilla Sáenz, Gonzalo Miguel; Hernández Escalona, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Hanzehogeschool Groningen / Energiekennis Centrum
   This report was commissioned to find a solution of make a particular building more sustainable. The following document will show to the readers a study developed by Gonzalo Miguel Velilla Saenz and Pere Hernandez Escalona. ...
  • Cálculo y diseño de una instalación solar térmica para ACS en una empresa de 200 trabajadores 

   Patiño Pizarro, Mercedes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto trata de diseñar y dimensionar una instalación solar térmica para producir agua caliente sanitaria ( A.C.S. ) y cubrir en la medida de lo posible también la demanda energética para calefactar los ...
  • Central termosolar 

   Pastó i Serra, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte gira sobre la instal lació d'una central termosolar amb emmagatzematge d'energia, trobant nous usos per a la gestionabilidad del sistema i valorarem la possibilitat de traslladar una central termosolar al ...
  • Climatización de una piscina cubierta mediante la combinación de energía solar térmica, geotermia y caldera de apoyo de biomasa 

   Noguera Sebastián, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2011-06)
   Master thesis
   Open Access
   En el present projecte s'avaluaran les diferents alternatives a l'hora de climatitzar una piscina municipal coberta a 25 º C l'aigua de la piscina i 27 º C i 65% humitat l'aire del recinte. Es plantegen diversos escenaris ...
  • Climatización y producción de ACS en una ampliación de un hotel en Girona 

   Arnaiz Parra, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Dicho proyecto trata de cumplir las necesidades climáticas y las de ACS de una ampliación de un hotel en Girona. La instalación de climatización trata de vencer las cargas térmicas de las habitaciones, de la extracción ...
  • Comparación entre la energía solar fotovoltaica y solar térmica. Doble estudio de implantación y viabilidad 

   Borao Fortún, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudi d'implantació d'una instal•lació solar fotovoltaica, amb plaques fotovoltaiques monocristal•lines, i estudi d'una instal•lació solar tèrmica mitjançant col•lectors cilindroparabòlics. Se situen ambdues a Espanya, ...
  • Conception d’un système pour la récupération de l’énergie thermique des chaussées 

   Teba Esteban, Julia Sofía (Universitat Politècnica de Catalunya / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Ce projet concerne la conception d’un système de récupération de l’énergie thermique des chaussées. Une étude bibliographique permet de vérifier la faisabilité technique du système, grâce à l’obtention des données nécessaires ...
  • Contribution to the remuneration of regulated activities in Spanish Electricity Sector. Focusing on Renewable Energies 

   Montalà Palau, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha realitzat un profund anàlisis de la legislació espanyola que regula les centrals elèctriques d’energies renovables. El principal objectiu d’aquest document és analitzar com els canvis més recents ...
  • Desarrollo de software para la evaluación del comportamiento térmico de elementos estructurales de edificios 

   Vidal Tasa, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya / Univesidad Politécnica de Valencia, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El objeto del presente proyecto es desarrollar un modelo de cálculo mediante software basado en el método del los elementos finitos (FEM) que permita evaluar el comportamiento térmico de elementos estructurales termoactivos ...
  • Desarrollo de un prototipo de turbina de bomba centrífuga solar con tecnologías de impresión 3D 

   Pratcorona Bernardo, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En los últimos años, la energía solar térmica se ha ido consolidando como método de aprovechamiento de calor para la producción de agua caliente sanitaria (ACS), especialmente después de la aparición de normativas que ...
  • Design of residential solar thermal systems for developing communities 

   Herrero Palau, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-22)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   University of Colorado Boulder
  • Detailed numerical model for the receiver of a solar power tower plant 

   Chiva Segura, Jorge; Lehmkuhl Barba, Oriol; Oliva Llena, Asensio (2012)
   Memorandum / Número de revista
   Restricted access - publisher's policy
   In this paper, a numerical model for the simulation of the receiver of a solar power tower plant is presented. This global model is composed of 4 specific sub-models (heat conduction, two-phase, thermal radiation and natural ...
  • Development of a high accurate numerical platform for the thermal and optical optimization of linear Fresnel receivers 

   Guadamud Anchundia, Erick Alejandro; Chiva Segura, Jorge; Colomer Rey, Guillem; Farnós Baulenas, Joan; Al Mers, Ahmed; Rigola Serrano, Joaquim; Pérez Segarra, Carlos David (International Solar Energy Society, 2017)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   This paper represents an advanced methodology for the detailed modeling of the heat transfer and fluids dynamics phenomena in Linear Fresnel receivers. The present work aims at modeling Linear Fresnel elements (e.g. ...
  • Diagnosi energètica i propostes de millora d’un edifici de protecció oficial a Barcelona, dins del projecte europeu RELS 

   Redó Gómez, Gerard; Pedreny Fargas, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En la Unió Europea el 40% del consum d’energia final correspon als edificis. Amb l’objectiu de disminuir aquest alt percentatge és imprescindible incidir no només en els edificis de nova construcció sinó que també en el ...
  • Diseño de un parque termosolar 

   Guàrdia Duran, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte analitza el disseny d’una planta termosolar de 50MWe mitjançant la tecnologia de col·lectors cilindre parabòlics. Es pretén donar a conèixer el funcionament general de l’energia termosolar, per posteriorment ...