Now showing items 1-20 of 130

 • Adequació d’un edifici públic d'ús docent per a una millor eficiència en el consum de recursos i una gestió ambientalment correcte 

  Vega Moreno, Helena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte s’estudia la incorporació de mesures en un edifici existent, i dedicat a l’ensenyament primari, per tal d’assolir un doble objectiu: millorar el nivell de confort dels seus usuaris i aconseguir una ...
 • Advanced CFD&HT numerical modeling of solar tower receivers 

  Colomer Rey, Guillem; Chiva Segura, Jorge; Lehmkuhl Barba, Oriol; Oliva Llena, Asensio (Elsevier, 2013)
  Conference report
  Open Access
  This paper presents an advanced methodology for the detailed modeling of the heat transfer and fluid dynamics phenomena in solar tower receivers. It has been carried out in the framework of a more ambitious enterprise which ...
 • Analysis and simulation of a thermosolar heating system using phase change material as the flowing fluid 

  Utrilla Duaso, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya / Politecnico di Torino, 2011)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  The increasing gas emissions and the continuous rise of fuel prices are the main reasons why new solutions for world energy demand are searched. Using Europe as an indicator, every year more than thirty per cent of the oil ...
 • A new thermocline-PCM thermal storage concept for CSP plants. Numerical analysis and perspectives 

  Galione Klot, Pedro Andrés; Pérez Segarra, Carlos David; Rodríguez Pérez, Ivette María; Lehmkuhl Barba, Oriol; Rigola Serrano, Joaquim (2013)
  Conference report
  Open Access
  Thermocline storage concept has been considered for more than a decade as a possible solution to reduce the huge cost of the storage system in CSP plants. However, one of the drawbacks of this concept is the decrease in ...
 • Auditoría de las instalaciones solares térmicas de los edificios municipales de Terrassa 

  Asensi Perez, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Building Integrated Photovoltaics : Meanderflat 

  Velilla Sáenz, Gonzalo Miguel; Hernández Escalona, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Hanzehogeschool Groningen / Energiekennis Centrum
  This report was commissioned to find a solution of make a particular building more sustainable. The following document will show to the readers a study developed by Gonzalo Miguel Velilla Saenz and Pere Hernandez Escalona. ...
 • Cálculo y diseño de una instalación solar térmica para ACS en una empresa de 200 trabajadores 

  Patiño Pizarro, Mercedes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto trata de diseñar y dimensionar una instalación solar térmica para producir agua caliente sanitaria ( A.C.S. ) y cubrir en la medida de lo posible también la demanda energética para calefactar los ...
 • Central termosolar 

  Pastó i Serra, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El projecte gira sobre la instal lació d'una central termosolar amb emmagatzematge d'energia, trobant nous usos per a la gestionabilidad del sistema i valorarem la possibilitat de traslladar una central termosolar al ...
 • Climatización de una piscina cubierta mediante la combinación de energía solar térmica, geotermia y caldera de apoyo de biomasa 

  Noguera Sebastián, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2011-06)
  Master thesis
  Open Access
  En el present projecte s'avaluaran les diferents alternatives a l'hora de climatitzar una piscina municipal coberta a 25 º C l'aigua de la piscina i 27 º C i 65% humitat l'aire del recinte. Es plantegen diversos escenaris ...
 • Climatización y producción de ACS en una ampliación de un hotel en Girona 

  Arnaiz Parra, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Dicho proyecto trata de cumplir las necesidades climáticas y las de ACS de una ampliación de un hotel en Girona. La instalación de climatización trata de vencer las cargas térmicas de las habitaciones, de la extracción ...
 • Conception d’un système pour la récupération de l’énergie thermique des chaussées 

  Teba Esteban, Julia Sofía (Universitat Politècnica de Catalunya / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Ce projet concerne la conception d’un système de récupération de l’énergie thermique des chaussées. Une étude bibliographique permet de vérifier la faisabilité technique du système, grâce à l’obtention des données nécessaires ...
 • Contribution to the remuneration of regulated activities in Spanish Electricity Sector. Focusing on Renewable Energies 

  Montalà Palau, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’ha realitzat un profund anàlisis de la legislació espanyola que regula les centrals elèctriques d’energies renovables. El principal objectiu d’aquest document és analitzar com els canvis més recents ...
 • Desarrollo de software para la evaluación del comportamiento térmico de elementos estructurales de edificios 

  Vidal Tasa, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya / Univesidad Politécnica de Valencia, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El objeto del presente proyecto es desarrollar un modelo de cálculo mediante software basado en el método del los elementos finitos (FEM) que permita evaluar el comportamiento térmico de elementos estructurales termoactivos ...
 • Desarrollo de un prototipo de turbina de bomba centrífuga solar con tecnologías de impresión 3D 

  Pratcorona Bernardo, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En los últimos años, la energía solar térmica se ha ido consolidando como método de aprovechamiento de calor para la producción de agua caliente sanitaria (ACS), especialmente después de la aparición de normativas que ...
 • Design of residential solar thermal systems for developing communities 

  Herrero Palau, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-22)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  University of Colorado Boulder
 • Detailed numerical model for the receiver of a solar power tower plant 

  Chiva Segura, Jorge; Lehmkuhl Barba, Oriol; Oliva Llena, Asensio (2012)
  Memorandum / Journal
  Restricted access - publisher's policy
  In this paper, a numerical model for the simulation of the receiver of a solar power tower plant is presented. This global model is composed of 4 specific sub-models (heat conduction, two-phase, thermal radiation and natural ...
 • Development of a high accurate numerical platform for the thermal and optical optimization of linear Fresnel receivers 

  Guadamud Anchundia, Erick Alejandro; Chiva Segura, Jorge; Colomer Rey, Guillem; Farnós Baulenas, Joan; Al Mers, Ahmed; Rigola Serrano, Joaquim; Pérez Segarra, Carlos David (International Solar Energy Society, 2017)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  This paper represents an advanced methodology for the detailed modeling of the heat transfer and fluids dynamics phenomena in Linear Fresnel receivers. The present work aims at modeling Linear Fresnel elements (e.g. ...
 • Diagnosi energètica i propostes de millora d’un edifici de protecció oficial a Barcelona, dins del projecte europeu RELS 

  Redó Gómez, Gerard; Pedreny Fargas, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En la Unió Europea el 40% del consum d’energia final correspon als edificis. Amb l’objectiu de disminuir aquest alt percentatge és imprescindible incidir no només en els edificis de nova construcció sinó que també en el ...
 • Diseño de una instalación de energía solar para el Eco-centro Les Obagues (Juneda) 

  Martí Zapater, Jordi; Miralles Cisquer, Jaume; Moreu Gratacòs, Joan; Pallarès Alier, Ígor; Pascual Fabra, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-15)
  Master thesis
  Open Access
  Diseño de soluciones de diversas energías renovables aplicables para el Eco-centre "Les Obagues". En concreto, la instalación de ACS a partir de solar térmica, estudio y diseño de una cocina solar, instalación fotovoltaica ...
 • Diseño de una instalación solar térmica para la producción de ACS en un edificio multivivienda 

  Schmidt Pérez, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El fomento de las energías renovables por parte de las instituciones ha impulsado la instalación de energía solar térmica en los edificios de las ciudades. En el caso de Barcelona, la Ordenanza Solar Térmica establece ...