Now showing items 1-20 of 21

 • Analysis of the implementation of a photovoltaic plant in Catalonia 

  Ciprés Lechuga, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya / Politechnika Lódzka, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Politechnika Łódzka
  Energy is a basic need for humanity. Simply, look back, and see that even for the primitive man was essential to develop any kind of activity. Currently, energy consumption is based on waste from fossil fuels like oil, ...
 • Aplicación de tecnología fotovoltaica de capa fina en diferentes áreas de actividad económica de la riera de Caldes 

  Martí Cabiró, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El proyecto a continuación tiene como objetivo principal el transformar las cubiertas de diferentes inmuebles de suelo industrial en elementos activos de captación y generación de energía fotovoltaica. La energía producida ...
 • Diseño de una instalación fotovoltaica en una granja agropecuaria 

  Folch Calvo, Martin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Cada vez es mas necesaria la utilización de energía con bajos niveles de emisión de CO2 ; SO2 y NOx a la atmósfera. El proyecto consiste en el diseño de un sistema fotovoltaico para atender el funcionamiento de una ...
 • Disseny d'un sistema fotovoltaic autònom per a una estació de Bicibox 

  Ambrose Pérez, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'estudi que es presenta en aquest projecte inclou el disseny d'un sistema fotovoltaic autònom (SFA) per a una prova pilot que es projecta dur a terme al Campus Nord de la UPC. La prova ha d'incorporar una millora a un ...
 • Disseny i Construcció d’un solar tracker 

  Turmo Planuch, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es dissenya, es construeix i s'estudia la viabilitat d’un seguidor solar. Un seguidor solar consisteix en una placa solar que es manté sempre encarada al Sol, encara que aquest vagi canviant la seva ...
 • Eco-movilidad en el Campus universitario 

  Jané Ribera, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objetivo del proyecto es concebir y analizar la creación de un toldo, localizado en el aparcamiento universitario del Campus Sud de la UPC, compuesto por lonas fotovoltaicas tensadas y estructuras relativamente no ...
 • Esperimenti di un sistema di raffreddamento a film d’acqua per pannelli fotovoltaici 

  Montiel Claver, Joaquin (Universitat Politècnica de Catalunya / Università degli Studi di Padova, 2013)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Università degli Studi di Padova
  Nei tempi attuali dove i combustibili stanno cominciando a sparire come fonte principale d’energia c’è bisogno di cominciare a usare le risorse rinnovabili. Per questo dobbiamo svilupparle bene prima di installare gli ...
 • Estudi de viabilitat d’un sistema col·lector fototèrmic parabòlic per al subministrament d’aire calent mitjançant escumes ceràmiques 

  Álvarez Bastida, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest és un projecte de viabilitat que parteix d’una doble necessitat: per una banda, estudia possibles millores en el funcionament dels col·lectors cilíndric parabòlics que aprofiten l’energia solar per transformar-la ...
 • Estudi d'un procés de conversió de les cobertes en les diferents àrees d'activitat econòmica de Rubí en elements actius de producció/generació d'energia elèctrica 

  Redondo Cabanas, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu fonamental i/o prioritari convertir les diferents cobertes dels diferents immobles en sòl industrial en elements actius de captació i transformació de l'energia fotovoltaica per a ...
 • Estudio teórico y de viabilidad de la radiación solar concentrada en un motor Stirling 

  Pérez Escudero, Llorenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Étude d’avant-projet d’une plateforme photovoltaïque expérimentale 

  Buils, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, 2013)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Implementación de un sistema de medición para la caracterización de paneles fotovoltaicos 

  Aguasca Lloberes, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya / Universidad Anáhuac Mayab, 2014)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto tiene por objetivo el estudio de un método de caracterización para módulos fotovoltaicos o, en su defecto, sistemas modulares para evaluar el estado y la eficiencia de estos. El desarrollo de este sistema de ...
 • Instal·lació fotovoltaica a la coberta d’una nau industrial 

  Garcia Moncayo, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La dependència d’energies fòssils constitueix un dels grans problemes per el desenvolupament de petites indústries en l’entorn rural. Aquesta circumstància és deguda a la gran fluctuació del preu de mercat del petroli en ...
 • Instal·lació solar fotovoltaica per a l’alimentació d’ordinadors portàtils i de telèfons mòbils dels usuaris d’una biblioteca 

  Pastor Torrens, Miquel Honorat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En l’actualitat l’ús d’energies renovables s’usa per a disminuir els efectes nocius relacionats amb l’ús d’energies no renovables, com poden ser el carbó, el petroli, etc. Actualment, la biblioteca de la ETESEIB consta ...
 • Integració de sistemes de generació eléctrica empleant la tecnologia fotovoltaica en un edifici d'habitatges 

  Martín Nicolau, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest Projecte Final de Màster té per objectiu aportar solucions de generació elèctrica mitjançant la tecnologia fotovoltaica i estudiar la seva viabilitat econòmica segons les actuals regulacions d’autoconsum presents ...
 • Low Voltage Network Modelling 

  Saura Abella, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya / Supélec, 2013)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  École Supérieure d’Electricité
  The presence of electrical vehicles and distributed photovoltaic generation in France is constantly increasing in the home building sector. In this study it is seen how these increments of consumption or production affect ...
 • Operació, control i simulació d’un sistema fotovoltaic 

  Capdevila Bacardit, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball Final de Grau es basa principalment en la modelització i simulació d’un panell fotovoltaic connectat a la xarxa elèctrica. En el model s’inclou una placa fotovoltaica i un convertidor de corrent continu. ...
 • Optimal reactive power injection in a distribution network with distributed generation 

  Chavarria Mata, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  This thesis deals with a Smart Grid implementation in a distribution network with substantial share of distributed generation in the form of photovoltaic power plants. The aim of the thesis is to determine optimal reactive ...
 • Optimització energètica en un restaurant contemplant l'ús d'energies renovables 

  Jornet Mallafré, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball és l’estudi l’optimització energètica d’un restaurant situat a la platja de Mataró, a la comarca del Maresme. Per tant, l’objectiu d’aquest projecte serà, en primer lloc, l’estudi de mesures i tècniques per ...
 • Potencial elèctric en els polígons industrials de Parets del Vallès 

  Matencio Moya, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte té com objectiu fonamental l‟estudi de l‟aplicació de la tecnologia fotovoltaica de capa fina sobre les diferents cobertes de les plantes industrials d‟una empresa del sector farmacèutic-hospitalari en ...