Now showing items 1-7 of 7

  • Análisis del ciclo de vida de una instalación fotovoltaica 

   Campo Fernández, Noemi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte consta d'un anàlisis del cicle de vida d'una instal·lació fotovoltaica. A més de ser un estudi sobre la seva durabilitat, el temps en que es rentabilitza i un balanç energètic, també inclou un estudi ...
  • Diseño de un inversor fotovoltaico para una vivienda unifamiliar aislada 

   Segura Berenguer, Ramon; Virtos Fernández, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte té com a finalitat el disseny d'un inversor fotovoltaic per un habitatge unifamiliar aïllat, en aquest cas, una masia situada a la localitat "Les Piles" província de Tarragona. Prèviament, es realitza un estudi ...
  • Diseño y construcción de un inversor fotovoltaico de 1kW para aplicaciones aisladas 

   Lanau Espel, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte tracta sobre el disseny i el desenvolupament d'un inversor fotovoltaic de 1 kW de potència que alimentarà un habitatge aïllat de la xarxa. L'objectiu és estudiar les solucions possibles que podem adoptar ...
  • Estudio y desarrollo del software y el hardware de control de un sistema de posicionamiento de paneles solares para una instalación fotovoltaica 

   Pomé Pino, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Davant la gran demanda d’energia que existeix en el planeta i els esforços perque aquesta sigui una energia neta, el governs afavoreixen la producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables. Una d’aquestes es ...
  • LPV model for PV cell and fractional control of DC/DC converter for photovoltaic systems 

   Martínez González, Rubén; Bolea Monte, Yolanda; Grau Saldes, Antoni; Martínez García, Herminio (IEEE, 2011)
   Conference report
   Open Access
   This paper deals with the fractional modelling of a DC-DC converter, suitable in solar-powered electrical generation systems, and the design of a fractional controller for the aforementioned switching converter. A new model ...
  • Optimización del consumo energético de una vivienda con soporte de energía solar 

   López Fernández, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Les famílies som responsables directament del 30% del consum d’energia d’aquest país, destinant el 17% a usos domèstics. Cada cop estem més conscienciats de que es necessari reduir el consum, principalment per dues raons; ...
  • Power sizing factor design of central inverter PV grid-connected systems: a simulation approach. 

   Velasco Quesada, Guillermo; Piqué López, Robert; Guinjoan Gispert, Francisco; Casellas Beneyto, Francisco; Hoz Casas, Jordi de la (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010)
   Conference report
   Open Access
   This paper presents a simulation approach which can help in the preliminary power sizing design of a gridconnected PV system based on a single inverter configuration. Given a nominal peak power of the PV array, this ...