Now showing items 1-20 of 24

  • Analysis of Load Profile Generation Methods and Their Effect on the Results of Energy Optimization Models 

   Wehbe, Mohamad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-09-14)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Instituto Superior Técnico Lisboa
   The primary goal of this paper is to conduct a comparative analysis of various tools used to generate load profile data for residential households and to explore their impact on the results of energy models.
  • Artificial Intelligence Applied to Demand Forecasting 

   Cabrera Redondo, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-28)
   Master thesis
   Open Access
   As the actual grid must be improved and integrate variable renewable energy (VRE) into it, different methods and strategies have been developed. These techniques permit higher flexibility, better stability and, therefore, ...
  • Auditoria d’un sistema d’energia solar d’autoconsum fotovoltaic 

   Ortega Hinojo, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte es centra en la idea principal d’establir una guia per al dimensionat d’instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum. Actualment, existeixen plantes que han quedat endarrerides en normativa o altres que ...
  • Compact fluorescent lamp modeling for large-scale harmonic penetration studies 

   Molina, Julio; Sainz Sapera, Luis (2014-10-20)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Low-watt compact fluorescent lamps (CFLs) may account for significant energy consumption of power distribution feeders in future years. This can lead to power-quality concerns because these devices consume highly distorted ...
  • Data-driven analysis of the thermal behavior of a logistic warehouse 

   Calvo De La Iglesia, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-07)
   Master thesis
   Open Access
   El present Treball de Final de Màster té com objectiu millorar el coneixement previ sobre el comportament tèrmic d'un gran magatzem per a reduir el seu consum energètic i millorar el confort tèrmic dels seus ocupants. ...
  • Desarrollo de software de previsiones de consumo eléctrico 

   Pacichana Bastidas, Carlos Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Por todo esto este proyecto tratará dos puntos, el primero será intentar predecir de la manera más exacta posible el consumo eléctrico que tendrán nuestros clientes mediante una serie de modelos de predicción y segundo ...
  • Development of a platform for the assessment of demand-side flexibility in a microgrid laboratory 

   Etxandi Santolaya, Maite; Colet Subirachs, Alba; Barbero, Mattia; Corchero García, Cristina (2023-02-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Demand-side flexibility has gained attention as a powerful tool to increase the flexibility of the electricity system and counteract the uncertainties caused by the increase of Renewable Energy Sources. Up to date, few ...
  • Diseño de metodología para la imputación de datos no informados procedentes de contadores inteligentes de electricidad 

   Troitiño Ruiz, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este trabajo consiste en la creación de una metodología que permita generar los datos no imputados por parte de contadores inteligentes, mejorando de esta forma la precisión y fiabilidad de los perfiles ...
  • Disseny d’un sistema de mesura de consum elèctric utilitzant transmissió sense fils 

   Arbiol Argemí, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Master thesis
   Open Access
   El present projecte consisteix en la implementació d’un equip que mitjançant sensors va mesura i calcula el consum elèctric d’una càrrega. Aquest equip és capaç de recollir dades i enviar-les a un ordinador, on mitjançant ...
  • Emulation platform for power consumption evaluation in programmable optical routers 

   Salip Fernández, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya / Università di Bologna, 2012-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Università di Bologna. Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica
   [ANGLÈS] The ever-growing number of users and the emergence of new services which demand higher bandwidth are increasing Internet traffic and in turn, the energy consumption of transmission and switching operations required ...
  • Energy consumption flexibility analysis : data driven approach 

   Nogueira Sousa, Andre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Estabanell y Pahisa
   Demand Response can be defined as the ability of electricity suppliers to shift the consumption pattern of their clients aiming to balance the supply and demand of energy, especially during periods of high demand. The ...
  • Energy efficiency for low-income households 

   Ugarte, Sergio; van der Ree, Bart; Voogt, Monique; Eichhammer, Wolfgang; Ordoñez, José Antonio; Reuter, Matthias; Schlomann, Barbara; Lloret Gallego, Pau; Villafafila Robles, Roberto (2016-11)
   Research report
   Open Access
   This study analyses the impacts that energy efficiency has on low-income households; to what degree energy efficiency policies should specifically target low-income households; and in which circumstances they should be ...
  • Estudi d'un sistema d'autoconsum compartit a la localitat d'Espaén 

   Caminal Colell, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquesta memòria desenvolupa l’estudi a nivell universitari de la implementació d’un sistema d’autoconsum en un poble en via de despoblament, ubicat a l’Alt Urgell, anomenat Espaén. L’objectiu principal és estudiar la ...
  • Estudi d'un sistema d'autoconsum compartit en edificis públics a la ciutat de Balaguer 

   Domingo Torremorell, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualment, com a societat humana que formem, ens trobem en un punt crític en l’aspecte ambiental. L’emergència climàtica, cada dia més present en la nostra vida, motiva a buscar possibles solucions per frenar un futur ...
  • Estudi d'un sistema d'autoconsum híbrid amb capacitat de funcionament en mode illa 

   Mayal Boix, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu l’estudi de viabilitat tècnica d’una instal·lació generadora de baixa tensió per a autoconsum d’una nau industrial, connectat a xarxa i amb compensació d’excedents. Aquesta nau es troba ...
  • Estudi per a la implantació d'una comunitat energètica a un municipi del Baix Camp 

   Castañer Gascón, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durant el desenvolupament d’aquest projecte, es realitza un estudi per a la implantació d’un autoconsum compartit a Vinyols i els Arcs, un municipi de la comarca del Baix Camp, Tarragona. Per tal de dur a terme aquest ...
  • Estudio de eficiencia energética y propuestas de mejora en un edificio municipal de servicios 

   Marchena Canet, Joaquin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudio de renovación del alumbrado público para la mejora energética y ambiental del barrio de Les Conserves, en el municipio de Molins de Rei 

   Barreros Martin, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball es focalitza en la renovació de l'enllumenat públic de Molins de Rei, amb l’objectiu de millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques existents. Per aconseguir-ho, es realitza el canvi ...
  • Investigating Node-Level Variability with EAR in HPC Clusters: A Performance and Power Perspective 

   Aluja Oraá, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta tesi presenta EAR Data Analyzer, una nova eina dissenyada per a extreure, processar i analitzar dades obtingudes durant la "Learning Phase" en el marc de Energy Aware Runtime (EAR). La "Learning Phase" és un període ...
  • Mejora de la eficiencia energética en la explotación ganadera "Mas Isern" situada en el término municipal de Vic 

   Canga Navarro, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The objective of the present paper is to describe the energy situation, as well as, analyze and evaluate proposals for improvement of the exploitation of dairy cattle, Mas Isern, located in Vic's municipal area. To comply ...