Now showing items 1-20 of 38

  • Academill: energy efficiency 

   Kienzl, Tomas; Kpodar, Kangni; Chwirot, Maksymilian; Deshar, Prabina; Védrine, Thibault; Apegnikou, Adjovi Charlotte; Bravo Jiménez, Ismael; Melero Ramirez, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Yrkeshögskolan Novia
   he following is a report for the EPS Project Academill which includes the description of the main objective of the project, requirements, research done, data and information collected through various methods, results and ...
  • Anàlisi de la incidència energètica, econòmica i medioambiental de l'aplicació de l'arquitectura de bioconstrucció i els materials naturals i reciclats en la construcció 

   Aldavert Tomàs, Glòria; López Carol, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte fa referència a l’anàlisi de la incidència energètica, econòmica i mediambiental de l’aplicació de l’arquitectura bioclimàtica i els materials naturals i reciclats en la construcció. El projecte s’ha ...
  • Anàlisis comparatiu dels diferents sistemes constructius d’eficiència energètica entre Andorra, França i Espanya 

   Millastre Costa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte s’estructura en quatre grans apartats relacionats entre si. Els dos primers de caràcter teòric, on s’estudia: gran part de la legislació relacionada en temes d’eficiència energètica d’Europa, França, Andorra ...
  • Anàlisis tèrmic d’un edifici públic a través de la modificació de la façana 

   Garcia Segura, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal del projecte és la realització d’un estudi per poder observar la importància que pot tenir la modificació de la façana i la coberta en un edifici públic per el seu consum energètic . El treball ...
  • Análisis de un edificio con modelizacion de sofware de cálculo energético 

   Quintero Palacios, Tatiana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo tiene como objetivo, realizar una auditoria energética, con el fin de proponer medidas de mejora, que ayuden a que el comportamiento del edificio sea lo más sostenible posible. Esta auditoria estará monitorizada ...
  • Análisis y certificación energética de un edificio de la UPC 

   Lancharro Baena, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   a analizar, a partir de un análisis de entorno, estructura, instalaciones y consumo, los edificios B4 y B5 del Campus Nord de la UPC situados en la calle Jordi Girona 1-3 de Barcelona. En el análisis de CE3X observamos ...
  • Aplicació del disseny d'una microxarxa per satisfer el consum energètic i tèrmic d'una zona residencial 

   Fernandez Martin, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es pretén projectar i dissenyar una microxarxa per tal de subministrar l'energia necessària a una zona residencial a partir de fonts d'energia renovables gràcies al vet recent de la prohibició del govern sobre l'autoconsum ...
  • Auditoria energètica edifici UPC 

   López Moreno, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo del presente trabajo es el de realizar una Auditoría Energética de los edificios C3 y C4 del Campus Nord. Siguiendo el plan UPC Energia 2020 que fija como objetivos, en primer lugar conseguir una universidad ...
  • Auditoría energética del edificio C2 Campus Nord UPC (ETSECCPB) 

   Rodríguez Núñez, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo pretende realizar desde el punto de vista de la Eficiencia Energética (E.E), un análisis previo del entorno, estructura, instalaciones y consumo del Edificio C2 perteneciente al Campus Nord de la UPC, situado ...
  • Auditoría Energética Edificio D1 - D2 Campus Nord 

   Bouhya Chafai, Zahra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente TFG consiste en realizar una auditoria energética de los edificios D1 y D2 del Campus Nord de la UPC para valorar el estado actual de los edificios y poder establecer unos indicadores de su comportamiento ...
  • Automation and supervision of an intelligent building 

   Guisado Matencio, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Avaluació energètica al CEIP Torre de la Llebre 

   Crosas Batlló, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els darrers anys hem vist créixer la necessitat de limitar el consum energètic i millorar qualitat dels edificis en la vessant d’eficiència energètica, donades les circumstàncies mediambientals, socials i econòmiques ...
  • Avaluació energètica d'un edifici de la UPC 

   Fontanet Margarit, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Auditoria energètica de l’edifici B6 de la UPC. En les següents pagines avaluaré energèticament el comportament d'un dels edificis del campus nord de la UPC. Aquest projecte està basat en la iniciativa de la UPC horitzó ...
  • Avaluació energètica d'un edifici existent mitjançant OpenStudio, propostes de millora amb valoració econòmica 

   Rodríguez Làzaro, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte presenta com a finalitat l’avaluació energètica integral d’un edifici existent de varis usos mitjançant OpenStudio i calculat amb Energy+. Es tracta d’un edifici antic situat al centre del barri del ...
  • Certificació energètica en edificis: proposta de millores i anàlisis de la influència d'aquestes 

   Roblizo Nieto, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2014-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte es troba emmarcat dins la problemàtica actual de la creixent demanda energètica, focalitzant l’estudi en la millora de l’eficiència energètica en edificis. En un primer bloc, es justifica el perquè de ...
  • Diagnosi energètica de la Filmoteca de Catalunya 

   Badia Carbonell, Sergi; Pérez Soria, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Amb aquest treball final de grau volem promoure la rehabilitació energètica dels edificis públics ja existents amb l’objectiu de minimitzar el seu consum energètic. Tenint en compte que un edifici públic de grans dimensions ...
  • Elaboració i anàlisis auditoria energètica 

   Morán Moya, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto final de carrera se basa en la realización práctica de una auditoría energética. La Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012 de Eficiencia Energética persigue alcanzar un ahorro energético en ...
  • Energy mapping of existing building stock in Spain 

   Gangolells Solanellas, Marta; Casals Casanova, Miquel; Forcada Matheu, Núria; Macarulla Martí, Marcel; Cuerva Contreras, Eva (2016-01-20)
   Article
   Open Access
   Energy performance certificate databases are a key tool for mapping national building stock and thus fostering greater overall energy efficiency. This paper presents an insight into the energy performance of residential ...
  • Un enfoque semántico para mejorar la eficiencia energética en edificios: extendiendo CityGML para integración e interoperabilidad 

   Finat Codes, Francisco Javier; González-Lasala, Diego; Hurtado Garcia, Antonio (Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2009-06)
   Conference report
   Open Access
   El objetivo general de la Eficiencia Energética es la reducción del consumo de energía y del impacto de los edificios sobre el entorno a lo largo de su ciclo de vida. Ello requiere nuevas herramientas de diseño y seguimiento ...
  • Estudi del sistema òptim de producció energia elèctrica i tèrmica d'un hotel 

   Sánchez Marcos, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access