Now showing items 1-20 of 25

  • A comparative study of indoor pavements waste generation during construction through simulation tool 

   Gómez Soberón, José Manuel Vicente; Saldaña Márquez, Héctor; Gámez García, Diana C.; Gómez Soberón, M. Consolación; Arredondo Rea, Susana Paola; Corral Higuera, Ramón (2016-06-01)
   Article
   Restricted access - author's decision
   The construction sector affects the environment through CO2 emissions generated by the use of massive quantities of materials, energy, and wastes during the construction and demolition processes. Moreover, current technology ...
  • Aspectes de prevenció de riscos laborals implicats en el procés d'enderroc 

   Serenó Recacha, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte està basat en la Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc. Hi trobem informació exhaustiva sobre reciclatge, manipulació de materials i desconstrucció, tot referit a un procés d‟enderroc, ...
  • El Coeficiente de deconstrucción 

   Vázquez López, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El siguiente Trabajo de Final de Grado es un “practicum” realizado en empresa. Se corresponde con el período de prácticas curriculares realizado en la institución ITeC durante el último año lectivo en el departamento de ...
  • Current applications of recycled aggregates from construction and demolition: a review 

   Dos Reis, Glaydson Simões; Quattrone, Marco; Ambrós, Weslei Monteiro; Cazacliu, Bogdan G.; Hoffmann Sampaio, Carlos (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021-03-30)
   Article
   Open Access
   A literature review comprising 163 publications published over a period of 26 years from 1992 to 2018 is presented in this paper. This review discusses the generation and recycling of construction and demolition waste (CDW) ...
  • De l'enderroc a la desconstrucció 

   Budia Aceituno, Mònica; Llumà Ferrer, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La importància que està adquirint en els darrers anys la preservació de la natura ha portat a molts sectors a un canvi en les seves gestions per tal de reduir l’impacte que aquestes provoquen sobre el mateix. El món de ...
  • Demolicions selectives en polígons residencials 

   González Prat, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Després de la Segona Guerra Mundial, la necessitat de fer front a l’escassetat d’habitatges al conjunt europeu va provocar la producció massiva de polígons residencials. L’accelerat creixement en la seva producció es va ...
  • Demolished concretes recycling by the use of pneumatic jigs 

   Hoffmann Sampaio, Carlos; Cazacliu, Bogdan G.; Ambrós, Weslei Monteiro; Kronbauer, Márcio André; Tubino, Rejane Maria Candiota; Dal Molin, Denise C. C.; Oliva Moncunill, Josep; Miltzarek, Gérson L.; Waskow, Regis P.; Dos Santos, Viviane L. G. (2020-01-01)
   Article
   Open Access
   Large quantities of construction and demolition waste is generated annually around the world. Part of this material is processed in recycling plants. After removing metals, fines and lights, the construction and demolition ...
  • Derrumbe de edificios entre medianeras causados por la ejecución de obras en solares contiguos. Base de casos 

   Cremades Oliver, Lázaro Vicente; Huidobro Alberich, David (Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), 2020)
   Conference lecture
   Open Access
   La ejecución de las obras de construcción de un edificio con plantas subterráneas entre medianeras genera afectaciones de diversa consideración a los edificios colindantes y al entorno que lo rodea. Entre los años 2005 y ...
  • (Des) montando el paisaje : Sant Medir : Extinción programada de urbanización en suelo forestal de Collserola 

   Millán Martos, Laura; Fernández De Mir, Beatriz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   El projecte ‘(Des) Muntant el paisatge’ es centra en la extinció programada de la urbanització de Sant Medir, al cor del Parc Natural de Collserola. Es tracta de programar aquesta desaparició del teixit residencial amb una ...
  • Desenvolupament de l'estudi de l'enderroc, tractament dels seus materials, deconstrucció i impacte ambiental 

   Fernández Sunyer, Tekij (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Limitant-nos a la consideració de les definicions legals del concepte de residu, veurem que pròpiament no existeix una definició conceptual. Segons la Directiva més recent de residus, la 2000/76/CE del Consell, que regula ...
  • Enderroc i voladures controlades: seguiment de la implantació del pla de seguretat en l'enderroc de la fàbrica de ciment La Catalana de Vallirana 

   Tabueña Roigé, Cintia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objecte del present projecte és l’estudi de les mesures de seguretat i la seva aplicació en les demolicions per voladura controlada, un mètode que presenta nombroses particularitats i llacunes en trobar-se a cavall entre ...
  • Estudi d'enderroc (S. XVII) i de restauració (S. XX) estructural de l'església de Santa Maria d'Agramunt 

   García Bernaus, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Quan vaig haver de plantejar el tema d’aquest treball, van ser moltes les idees que em van passar pel cap: remodelacions d’habitatges, construcció d’un edifici plurifamiliar, diagnosi de lesions en un edifici, estudi de ...
  • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició en l'obra, en fase de projecte i d'execució d'obra 

   Espies Albéniz, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte neix de l‘interès personal en temes ambientals de producció i gestió de residus en la construcció. És un tema molt interessant i del qual se’n té poca informació i consciència en el sector i he considerat ...
  • Estudio del colapso de los edificios en los últimos 15 años 

   Sans Marín, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Inicio este estudio con una de las preguntas más determinativas y comparecientes motivo de consideración y reflexión: ¿Cómo construimos? La resolución constructiva de muchas edificaciones se evidencia en el momento de ...
  • La Inversió de la runa : indeterminació, antiforma, no autoria 

   Riba Ustrell, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Les ruïnes han estat presents durant segles en la història de l’arquitectura i han servit com a font de coneixement i d’evolució. Les runes, en canvi, mai han estat considerades d’interès i hem acabat per desfer-nos d’elles. ...
  • Objetivo cero residuos: estudio del sistema de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en Catalunya y propuestas de mejora. 

   Romero Santana, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La construcción, reforma y demolición de edificios genera el 35% de residuos de la Unión Europea y la huella de carbono de estas actividades asciende hasta el 30% del total [1]. Aunque el porcentaje que se recicla es cada ...
  • Práctica de obra: demolición parcial con conservación de fachadas. Reina Amalia, 38 

   García Jaén, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el siguiente Proyecto, se estudia el proceso de estabilización de fachadas y posterior vaciado de un edificio situado en el casco antiguo de Barcelona, concretamente en la calle Reina Amalia, 38 (distrito de Ciutat ...
  • Prácticum en la empresa Construcciones DECO 

   Martinez Blazquez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Construcciones DECO
   Aquest Treball de Fi de Grau és de modalitat B, realitzat a l’empresa constructora Construcciones DECO, situada al barri de les Corts a Barcelona. Dintre de l’àmbit de la construcció és una empresa que duu a terme una ...
  • Procés de deconstrucció del Club Mediterranee de Cadaqués. Identificació i gestió de residus 

   Serra Arnau, Gil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En la present memòria es fa una descripció del projecte de deconstrucció del "village" de vacances del Club Mediterranee (endavant Club Med), situat a la Reserva Natural Integral del Cap de Creus. En primer lloc es descriu ...
  • Projecte constructiu de demolició d'un edifici de l'eixample mantenint les façanes i construcció de la nova estructura d'una Residència per la Gent Gran 

   Guinot Altaba, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Bachelor thesis
   Open Access