Now showing items 1-20 of 65

  • A 3–5-GHz, 385–540-ps CMOS true time delay element for ultra-wideband antenna arrays 

   Aghazadeh Dafsari, Seyed Rasoul; Martínez García, Herminio; Barajas Ojeda, Enrique; Saberkari, Alireza (Elsevier, 2022-05-01)
   Article
   Open Access
   This paper proposes an all-pass filter-based true time delay (TTD) element covering a 3–5-GHz ultra-wideband (UWB) frequency. The proposed TTD element designed in a standard 0.18-µm CMOS technology achieves a tunable delay ...
  • A Rapid Prototyping Approach to Designing Static Power Converters 

   Feliu Cuberes, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball de fi de grau té com a objectiu desenvolupar, afinar i depurar una metodologia per a una sèrie d’eines per al desenvolupament de convertidors estàtics de potència. L’objectiu del treball és accelerar el ...
  • Active-Clamp Flyback converter for USB-PD application design and implementation 

   Ametller Antón, Miguel Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-28)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Amplificació d'àudio en classe D 

   Ràfols Soler, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amplificar és el procés d’augmentar l’amplitud d’un senyal. Existeixen diferents mètodes per amplificar àudio. Cadascuna d’aquestes tècniques aporta els seus avantatges i inconvenients, no obstant l’evolució tecnologia ...
  • Amplificador Clase E para la Banda ISM 

   De Joz Rodriguez, Carlos Francisc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es tracta de dissenyar un amplificador de RF classe E que treballi a 900 Mhz, utilitzant un transistor MOS. S'ha de dissenyar l'amplificador, escollir el transistor, dissenyar les xarxes d'accès, les xarxes d'adaptació, ...
  • Amplificador digital classe D amb reducció de soroll de quantificació 

   Rivera Vila, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es desenvolupa un amplificador d’àudio classe D amb especial èmfasi en la reducció del soroll de quantificació. Tot el tractament del senyal és digital des de la font fins a l’última l’etapa i es realitza ...
  • Amplificador en clase D para aplicaciones de audio 

   Macario Chib, Romà (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño, simulación y posterior implementación de un amplificador de potencia en clase D para aplicaciones en sistemas de audio. Para tal fin, se ha estudiado el funcionamiento ...
  • An electromagnetic vibration energy harvester based on ring magnets with Halbach configuration: numerical modeling 

   Kubicki, Constant (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Université de Lille
   The power supply of electronic equipments is one of the major problems, during the construction of new structures. To provide this power supply, the main answer today is by building an electric network. However, this will ...
  • Analysis of gender differences in hrv of patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome using mobile-health technology 

   Capdevila Ortis, Lluís; Castro Marreno, Jesús; Alegre Martín, José; Ramos Castro, Juan José; Escorihuela, Rosa María (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021-05-28)
   Article
   Open Access
   In a previous study using mobile-health technology (mHealth), we reported a robust association between chronic fatigue symptoms and heart rate variability (HRV) in female patients with myalgic encephalomyelitis/chronic ...
  • Anàlisi bibliogràfica de l'ús de lents de contacte amb filtre d'absorbància selectiva 

   Gómez Artigas, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Atès que l’ús i la varietat de dispositius electrònics s’estenen cada cop més i sabent que les pantalles són perjudicials per la visió, hem volgut esbrinar si les lents de contacte amb filtre d’absorbància selectiva poden ...
  • Análisis eléctrico del altavoz dinámico mediante modelado de anomalías mecánicas de fricción 

   Ruiz Illana, Germán; Sala Caselles, Vicenç; Ortega Redondo, Juan Antonio; Romeral Martínez, José Luis (2010)
   Conference report
   Open Access
   El presente trabajo busca caracterizar el efecto de la fricción del conjunto móvil con el polo o el núcleo de la estructura magnética sobre la corriente absorbida por el altavoz, una de las más relevantes anomalías mecánicas ...
  • Avaluació de la relació entre la utilització de dispositius electrònics i els resultats del test DEM 

   Olives Ferrer, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’ús de dispositius electrònics és una tendència a l’alça entre les noves generacions. Molt se’n sap de les contraindicacions o afectacions que pot arribar a provocar a nivell de salut. Però hi ha algun aspecte que en pugui ...
  • Correcció de variabilitat i aging mitjançant un sensor de temperatura heterodí 

   Bosch Matas, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The reduction in transistors channel length and the increase of the frequency at which they work has allowed an exponential improvement of the capabilities of integrated circuits. However, this increase in performance has ...
  • Desarrollo de un pulser / amplificador para transductores de ultrasonidos 

   Tremosa Hernández, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desarrollo de una placa de control de actitud 2D para un prototipo de CubeSat con pares magnéticos y ruedas de inercia 

   Morales Krueger, Jordan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El grupo de investigación DISEN (Distributed Sensor Networks) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Terrassa, a través del proyecto PLATHON (Integrated Hardware in the loop simulation PLATform of Optical ...
  • Desenvolupament d'un sistema de control i mesura de sensors integrats 

   Martínez Borràs, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   The most currently used sensors for gas detection are those based in semiconductors. Apart from the features that make them suitable for the detection of gasses in the range of parts per million, their simplicity and ...
  • Design of the electric power system of a Cubesat educational kit 

   Valverde Caja, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto nace a raíz de un antiguo proyecto de un antiguo alumno de ERASMUS que hubo en la universidad (Antoine), quién hizo el diseño de un CubeSat a modo “Kit educacional” para la universidad. Un CubeSat es por ...
  • Development of a multichannel test system for harmonic currents and flicker measurements 

   Tamborero Albà, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño e implementación de un amplificador de audio en clase D 

   Santiveri Hernández, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest TFG és dissenyar i implementar totes les etapes d’un amplificador en classe D per aplicacions d’àudio amb una potència real de sortida de 120W, 60 per canal, sobre una càrrega de 8Ω. L’amplificador ...
  • Diseño e implementación de un amplificador de audio en clase D 

   Santiveri Hernández, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest TFG és dissenyar i implementar totes les etapes d’un amplificador en classe D per aplicacions d’àudio amb una potència real de sortida de 160W, 80 per canal, sobre una càrrega de 8Ω. L’amplificador ...