Now showing items 1-20 of 49

  • A Rapid Prototyping Approach to Designing Static Power Converters 

   Feliu Cuberes, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball de fi de grau té com a objectiu desenvolupar, afinar i depurar una metodologia per a una sèrie d’eines per al desenvolupament de convertidors estàtics de potència. L’objectiu del treball és accelerar el ...
  • Active-Clamp Flyback converter for USB-PD application design and implementation 

   Ametller Antón, Miguel Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-28)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Amplificació d'àudio en classe D 

   Ràfols Soler, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amplificar és el procés d’augmentar l’amplitud d’un senyal. Existeixen diferents mètodes per amplificar àudio. Cadascuna d’aquestes tècniques aporta els seus avantatges i inconvenients, no obstant l’evolució tecnologia ...
  • Amplificador Clase E para la Banda ISM 

   De Joz Rodriguez, Carlos Francisc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es tracta de dissenyar un amplificador de RF classe E que treballi a 900 Mhz, utilitzant un transistor MOS. S'ha de dissenyar l'amplificador, escollir el transistor, dissenyar les xarxes d'accès, les xarxes d'adaptació, ...
  • Amplificador digital classe D amb reducció de soroll de quantificació 

   Rivera Vila, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es desenvolupa un amplificador d’àudio classe D amb especial èmfasi en la reducció del soroll de quantificació. Tot el tractament del senyal és digital des de la font fins a l’última l’etapa i es realitza ...
  • Amplificador en clase D para aplicaciones de audio 

   Macario Chib, Romà (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño, simulación y posterior implementación de un amplificador de potencia en clase D para aplicaciones en sistemas de audio. Para tal fin, se ha estudiado el funcionamiento ...
  • Anàlisi bibliogràfica de l'ús de lents de contacte amb filtre d'absorbància selectiva 

   Gómez Artigas, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Atès que l’ús i la varietat de dispositius electrònics s’estenen cada cop més i sabent que les pantalles són perjudicials per la visió, hem volgut esbrinar si les lents de contacte amb filtre d’absorbància selectiva poden ...
  • Análisis eléctrico del altavoz dinámico mediante modelado de anomalías mecánicas de fricción 

   Ruiz Illana, Germán; Sala Caselles, Vicenç; Ortega Redondo, Juan Antonio; Romeral Martínez, José Luis (2010)
   Conference report
   Open Access
   El presente trabajo busca caracterizar el efecto de la fricción del conjunto móvil con el polo o el núcleo de la estructura magnética sobre la corriente absorbida por el altavoz, una de las más relevantes anomalías mecánicas ...
  • Correcció de variabilitat i aging mitjançant un sensor de temperatura heterodí 

   Bosch Matas, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The reduction in transistors channel length and the increase of the frequency at which they work has allowed an exponential improvement of the capabilities of integrated circuits. However, this increase in performance has ...
  • Desarrollo de un pulser / amplificador para transductores de ultrasonidos 

   Tremosa Hernández, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-29)
   Bachelor thesis
   120 months embargo
  • Desarrollo de una placa de control de actitud 2D para un prototipo de CubeSat con pares magnéticos y ruedas de inercia 

   Morales Krueger, Jordan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El grupo de investigación DISEN (Distributed Sensor Networks) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Terrassa, a través del proyecto PLATHON (Integrated Hardware in the loop simulation PLATform of Optical ...
  • Desenvolupament d'un sistema de control i mesura de sensors integrats 

   Martínez Borràs, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   The most currently used sensors for gas detection are those based in semiconductors. Apart from the features that make them suitable for the detection of gasses in the range of parts per million, their simplicity and ...
  • Design of the electric power system of a Cubesat educational kit 

   Valverde Caja, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto nace a raíz de un antiguo proyecto de un antiguo alumno de ERASMUS que hubo en la universidad (Antoine), quién hizo el diseño de un CubeSat a modo “Kit educacional” para la universidad. Un CubeSat es por ...
  • Diseño e implementación de un amplificador de audio en clase D 

   Santiveri Hernández, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest TFG és dissenyar i implementar totes les etapes d’un amplificador en classe D per aplicacions d’àudio amb una potència real de sortida de 160W, 80 per canal, sobre una càrrega de 8Ω. L’amplificador ...
  • Diseño e implementación de un amplificador de audio en clase D 

   Santiveri Hernández, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest TFG és dissenyar i implementar totes les etapes d’un amplificador en classe D per aplicacions d’àudio amb una potència real de sortida de 120W, 60 per canal, sobre una càrrega de 8Ω. L’amplificador ...
  • Diseño e implementación de un sistema de electroestimulación con fines terapéuticos 

   Velilla Recio, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Los avances médicos y tecnológicos del último siglo han hecho posible que la electroestimulación haya evolucionado espectacularmente desde la invención de los primeros aparatos de electroestimulación. Actualmente estos ...
  • Diseño mecánico de un banco de pruebas de abrasivos flexibles 

   Velastegui Chadán, Manuel Melquíades (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta d'un estudi de disseny d'un banc de proves per a abrasius flexibles. Les competències que es volen adquirir amb aquest disseny són de dur a terme un disseny que es pugui construir en un futur (aplicant ...
  • Dispositiu electrònic de suport a detonacions 

   Egea Guevara, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball de fi de grau es vol avaluar un prototip d’un dispositiu electrònic de suport a detonacions. Aquest dispositiu té la finalitat de mesurar els valors de temps de detonació entre barrinades d’una voladura, ...
  • Disseny i construcció d'acobladors híbrids i Lange. I de càrregues de calibració 

   Sandoval Artigas, Gerardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha dissenyat i construït diversos acobladors híbrids i de Lange per aplicacions docents. S’han realitzat amb tecnologia microstrip a una freqüència de treball de 900 MHz. L’híbrid s’ha dissenyat ...
  • Disseny i construcció d'un prototipus per monitoritzar mesures potenciomètriques 

   Sáez Hernández, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest treball està dividit en dues fases, la primera és el desenvolupament del prototips per fer les mesures i la segona consisteix en la posta en marxa. La primera fase esta dividida en tres blocs. L'aparell on es ...