Now showing items 1-20 of 32

  • Alternativas para la electrificación de zonas rurales 

   García de Vinuesa Bauzá, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els coneguts beneficis tècnics, soci-econòmics i ambientals que aporta l'electrificació són el motor d’aquest treball on s'han analitzat diferents alternatives per proporcionar energia elèctrica als qui no disposen d'ella. ...
  • Aplicación del Método de Evaluación de Inversiones Portuarios para la electrificación del puerto de Santa Cruz de Tenerife 

   Tolós Esquerrà, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de viabilidad financiero y socioeconómico de la implementación del sistema de suministro de energía eléctrica a buques en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Para ...
  • Arquitectura de una red inteligente rural 

   Girbau Llistuella, Francesc; Sumper, Andreas; Díaz González, Francisco; Sudrià Andreu, Antoni; Castro Cervera, Fernando; Gallart Fernández, Ramon (2015)
   Conference lecture
   Open Access
   El trabajo presentado se enmarca en e l proyecto europeo del programa FP - 7 Smart Rural Grid que tiene como objetivo desarrollar la red rural inteligente y explorar las mejores maneras de hacer la transición de las actuales ...
  • Disseny d’una subestació elèctrica de tracció 

   Poch Taboada, Arnau Jaume Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte presenta el procés de disseny d’una subestació elèctrica de tracció (SET) per una línia d’alta velocitat. El sistema escollit per electrificar la línia és el sistema 2x25 kV CA, idoni per aquest tipus ...
  • Disseny i anàlisis del xassís d'un vehicle de competició elèctric 

   Arolas Monteverde, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   No és casualitat que cada vegada més entitats organitzadores d’esdeveniments esportius del motor d’alta competició s’uneixin al repte de l’electrificació i la sostenibilitat. Des de fa anys, l’electrificació en el món de ...
  • Electrificació d'una nau industrial destinada a magatzem i maduració de formatges 

   Esbert Barber, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte es descriure el procediment necessari per al correcte disseny i dimensionament de la instal·lació elèctrica, la instal·lació de protecció contra incendis i la il·luminació d’una nau industrial ...
  • Electrificació del Dumper 150 

   Calugaru, Dragos Alexandru (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   L’electrificació del transport i dels vehicles utilitzats cada dia és clau per a un futur sostenible i una protecció pel medi ambient. Aquest sector és el responsable del 35% de les emissions nacionals de gasos d’efecte ...
  • Electrificació del polígon industrial “Can Jorn” 

   Rius Tripiana, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El vigent projecte consisteix en l’electrificació d’un polígon industrial de nova construcció, situat al municipi de Granollers al Vallès Oriental, el qual esta previst que contingui petites industries i magatzems. A ...
  • Electrificació del polígon industrial “Cas Pastors” 

   Villalonga Vidal, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte consisteix en la electrificació d’un polígon industrial de nova construcció situat al terme municipal de Palma de Mallorca a les Illes Balears, el qual està previst que contingui industries i magatzems. A ...
  • Electrificació i automatització d’una planta minera 

   Andreu Sans, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball final de grau té com a objectiu l’elaboració d’un projecte per a una planta minera de carbonat de calci situada a les rodalies de Belchite, Aragó. El projecte consta de tres parts, cadascuna de les quals ...
  • Electrificación en M.T. de un polígono industrial: análisis de optimización 

   Alonso Cebolla, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo principal del presente proyecto es un estudio topológico de los sistemas de distribución de energía eléctrica, haciendo especial inciso en el ámbito industrial, con la finalidad de analizar y discutir sobre ...
  • Estratègia d'impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i electrificació progressiva dels ports. Cas d'estudi Port de Palamós 

   Blanco Campos, Aaron (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El canvi climàtic és el repte mediambiental més gran en l'actualitat. L'Acord de París, del 2015, va ser decisiu per passar a l'acció, ja que, 195 països van aprovar limitar l'increment de la temperatura global a 2 °C a ...
  • Estudi del potencial d’electrificació del Port de Barcelona a través de plaques solars fotovoltaiques 

   Pedreny Campañà, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Autoritat Portuaria de Barcelona
   El Port de Barcelona destaca per ser una de les bases logístiques més importants de l’estat Español i un dels ports més importants d’Europa. Degut a la seva importància, en aquest treball es vol donar a conèixer les diferents ...
  • Estudi sistemàtic del càlcul d'instal·lacions de MT soterrades 

   Jiménez Ortega, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del present projecte és fer un estudi sistemàtic per al càlcul de línies elèctriques de mitja tensió en estat de normalitat i de pertorbació (curtcircuit). Per tal de dur a terme la sistematització dels càlculs ...
  • Estudio de mejora y optimización de la isla de Menorca para una mayor electrificación renovable 

   Pita Gómez, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto se desarrolla un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de una mejora, ya sea parcial o total de la isla de Menorca en toda su vertiente energética. A lo largo de los años, vamos observando ...
  • Estudio económico/energético en la conversión de antiguos vehículos diesel a las nuevas normativas de emisiones 

   Gragera García, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   De cara al proyecto, se ha querido dar una vuelta de tuerca a la situación que se está viviendo y se seguirá viviendo en el mundo de la automoción de cara a los vehículos eléctricos. Actualmente se estima que de cara a ...
  • Estudio numérico de la electrificación de nubes 

   Ávila, Eldo E.; Scavuzzo, Carlos M.; Caranti, Giorgio M. (1994)
   Article
   Open Access
   En este trabajo se presenta un modelo numérico 3D para evaluar la capacidad que posee el mecanismo de cargado por colisiones hielo-hielo con fracturas de fragmentos (Caranti et al. 911), de reproducir los hechos más salientes ...
  • Experiences of community wind electrification projects in Bolivia: evaluation and improvements for future projects 

   Ferrer Martí, Laia; Domenech Léga, Bruno; Canedo, Walter; Reza, Carlos; Tellez, Mirtha; Dominguez, Milton; Perone, Lorenzo; Salinas, Jaime (In-Tech, 2011-11)
   Part of book or chapter of book
   Open Access
  • Guies per a l’electrificació d’una línia d’autobús 

   González Pagés, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Master thesis
   Open Access
   L’augment de la població que viu o treballa en zones urbanes en els últims anys i la major consciència ambiental han propiciat que la millora de la qualitat de vida a les ciutats sigui un dels principals objectius dels ...