Now showing items 1-18 of 18

 • Alternativas para la electrificación de zonas rurales 

  García de Vinuesa Bauzá, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els coneguts beneficis tècnics, soci-econòmics i ambientals que aporta l'electrificació són el motor d’aquest treball on s'han analitzat diferents alternatives per proporcionar energia elèctrica als qui no disposen d'ella. ...
 • Disseny d’una subestació elèctrica de tracció 

  Poch Taboada, Arnau Jaume Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte presenta el procés de disseny d’una subestació elèctrica de tracció (SET) per una línia d’alta velocitat. El sistema escollit per electrificar la línia és el sistema 2x25 kV CA, idoni per aquest tipus ...
 • Electrificació del polígon industrial “Can Jorn” 

  Rius Tripiana, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El vigent projecte consisteix en l’electrificació d’un polígon industrial de nova construcció, situat al municipi de Granollers al Vallès Oriental, el qual esta previst que contingui petites industries i magatzems. A ...
 • Electrificació del polígon industrial “Cas Pastors” 

  Villalonga Vidal, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte consisteix en la electrificació d’un polígon industrial de nova construcció situat al terme municipal de Palma de Mallorca a les Illes Balears, el qual està previst que contingui industries i magatzems. A ...
 • Electrificació d'una nau industrial destinada a magatzem i maduració de formatges 

  Esbert Barber, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball té com a finalitat l'electrificació de la nau, el disseny de la seguretat contra incendis, la compensació de energia reactiva i un estudi lumínic tant d'enllumenat com d'enllumenat d'emergència.
 • Electrificació i automatització d’una planta minera 

  Andreu Sans, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball final de grau té com a objectiu l’elaboració d’un projecte per a una planta minera de carbonat de calci situada a les rodalies de Belchite, Aragó. El projecte consta de tres parts, cadascuna de les quals ...
 • Electrificación en M.T. de un polígono industrial: análisis de optimización 

  Alonso Cebolla, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El objetivo principal del presente proyecto es un estudio topológico de los sistemas de distribución de energía eléctrica, haciendo especial inciso en el ámbito industrial, con la finalidad de analizar y discutir sobre ...
 • Estudio numérico de la electrificación de nubes 

  Ávila, Eldo E.; Scavuzzo, Carlos M.; Caranti, Giorgio M. (2009-05-04T15:07:04Z)
  Article
  Open Access
  En este trabajo se presenta un modelo numérico 3D para evaluar la capacidad que posee el mecanismo de cargado por colisiones hielo-hielo con fracturas de fragmentos (Caranti et al. 911), de reproducir los hechos más salientes ...
 • Estudi sistemàtic del càlcul d'instal·lacions de MT soterrades 

  Jiménez Ortega, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte del present projecte és fer un estudi sistemàtic per al càlcul de línies elèctriques de mitja tensió en estat de normalitat i de pertorbació (curtcircuit). Per tal de dur a terme la sistematització dels càlculs ...
 • Experiences of community wind electrification projects in Bolivia: evaluation and improvements for future projects 

  Ferrer Martí, Laia; Domenech Léga, Bruno; Canedo, Walter; Reza, Carlos; Tellez, Mirtha; Dominguez, Milton; Perone, Lorenzo; Salinas, Jaime (In-Tech, 2011-11)
  Part of book or chapter of book
  Open Access
 • Línia aèria-subterrània de mitja tensió 

  Gisbert Colàs, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El tema que vehicula aquest Projecte de Final de Carrera és el transport d’energia elèctrica i es concreta en el disseny d’una Línia Aèria-Subterrània de Mitja Tensió destinada a alimentar un polígon industrial projectat ...
 • Projecte d'electrificació de nou polígon industrial als afores de Viladecans 

  Murillo Heredia, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-25)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Projecte d’electrificació d’una central de bombeig de SINCO a Burkina Faso 

  Llorens Bazán, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte s’emmarca dins d’un major projecte realitzat per la cooperativa Azimut 360 i finançat principalment per la Unió Europea que electrificarà, mitjançant energia fotovoltaica, 7 estacions de bombeig tant ...
 • Projecte d'electrificació d'una nova urbanització 

  Plou Gorina, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Es realitzarà el projecte d'una línies soterrades de MT i BT, centres de transformació i escomeses en BT.
 • Projecte d'execució de l'electrificació 25kV/400V del poligon residencial "Lliçà de Vall XXI" 

  Ruiz Ibañez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte consisteix en efectuar els càlculs i disseny necessaris per donar subministre elèctric en baixa tensió als diferents sector a construir en la zona d’afectació. Aquesta zona d’afectació consisteix en ...
 • Proposta del l'enginyeria i del model de servei eléctric per a 5 comunitats rurals a Ghana 

  Cortés Olea, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11-03)
  Master thesis
  Open Access
  L’Africa sudsahariana és la regió del mon amb més persones sense accés a l’electricitat i on el consum energètic de moltes de las persones que hi viuen depèn de la biomassa llenyosa per a la cocció y calefacció. I Ghana ...
 • Proyecto M.T./B.T. con enlace C.D. en el polígono industrial de Palau de Plegamans 

  Redondo Sotos, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto recoge el estudio sobre la electrificación de una industria ubicada en la calle Vallès, 28, situada en el nexo de los polígonos de Santa Perpétua de Mogoda y Palau Solità i Plegamans. La obra consiste en el ...