Now showing items 1-20 of 25

  • A unified power flow controller using a power electronics integrated transformer 

   Atef Elsaharty, Mohammed; Luna Alloza, Álvaro; Candela García, José Ignacio; Rodríguez Cortés, Pedro (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019-02-05)
   Article
   Open Access
   This paper presents a Unified Power Flow Controller (UPFC) application of the Custom Power Active Transformer (CPAT); a power electronics integrated transformer which provides services to the grid through ...
  • Aplicación informática con Matlab para la modelización del transformador trifásico en régimen permanente y condiciones desequilibradas 

   Sánchez Navarro, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo principal de este proyecto es la realización de una aplicación informática qu resuelva una red radial trifásica de cuatro nudos propuesta por el IEEE ( The Institute of Electrical and Electronics Engineers), ...
  • Custom power active transformer for flexible operation of power systems 

   Atef Abbas Elsaharty, Mohamed; Candela García, José Ignacio; Rodríguez Cortés, Pedro (2017-08-15)
   Article
   Open Access
   IEEE This paper presents a new transformer, i.e., the Custom Power Active Transformer (CPAT) which integrates both series and shunt power conditioning through power electronics in a single transformer. This is achieved ...
  • Desarrollo de una línea de transformadores de medida de intensidad para M.T. 

   González Pereira, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de describir las actividades necesarias para calcular y fabricar una gama de transformadores de medida y/o protección de intensidad para media tensión, hasta 36 kV, ...
  • Desarrollo de una línea de transformadores de medida de intensidad para MT 

   González Pereira, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de describir las actividades necesarias para calcular y fabricar una gama de transformadores de medida y/o protección de intensidad para media tensión, hasta 36 kV, ...
  • Desenvolupament d’un software per al càlcul de transformadors trifàsics 

   Bayod Jaime, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal del projecte de fi de grau es basa en la realització d’un software de càlcul per transformadors trifàsics de caràcter acadèmic i educatiu que, a partir de certes dades introduïdes per l’usuari, ...
  • Developement of a compressible solver for the simulation of explosions in electric transformers 

   Márquez Martín, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
   Master thesis
   Open Access
   El sector dels transformadors elèctrics està afectat per possibles explosions en l’interior dels tancs plens d’oli que aïllen els components elèctrics a causa de malfuncionaments elèctrics que generen un gas inflamable ...
  • Diseño de transformadores de potencia 

   Sora Querol, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Diseño de una serie de transformadores de tensión para medida 

   Maestre Santamaría, Rosa M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente estudio, establece un modelo de diseño de un transformador monofásico de tensión para medida. Este modelo se desarrollará dependiendo de las características del transformador, como número de espiras de los ...
  • Disseny i construcció d'un equip per a la monitorització de transformadors 

   Ruiz Álvarez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present document recull les etapes i els procediments seguits en la materialitzaci o d'un prototip per a la monitorització de transformadors. Les avaries en transformadors de potència suposen una despesa econ omica ...
  • Energy efficiency in power transformers 

   Kalo, Sorita (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2014)
   Master thesis
   Open Access
   The objective of this report is to calculate the amount of incentives in order to achieve the potential energy saving of distribution transformer in distribution network. Firstly, a case study for Spain with the basic data ...
  • Estudi del transformador desfasador com a element de control del flux de càrrega 

   Sala Pardo, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte final de carrera tracta sobre la utilitat i utilització del transformador desfasador per solucionar possibles sobrecàrregues en una xarxa de transport d’energia elèctrica. En primer lloc, per tal d’evitar ...
  • Estudio de detección de faltas en transformadores rectificadores de 12 pulsos de aeronaves 

   López Gómez, Javier Alexander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudio y diseño de un programa de cálculo de transformadores trifásicos 

   Moreno Real, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se va diseñar una aplicación en entorno de MATLAB con una interfaz usuario – máquina que diseña y simula transformadores trifásicos, además de poder realizar informes con todos los resultados importantes ...
  • Inversor alimentat per panells fotovoltaics 

   Segarra Turull, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte és la construcció d’un inversor o convertidor de corrent continua a corrent alterna, amb aïllament d’alta freqüència per aplicacions fotovoltaiques i el seu posterior assaig en el laboratori ...
  • Low Consumption Flux-Gate Transducer 

   Román Lumbreras, Manuel; Velasco Quesada, Guillermo; Conesa Roca, Alfons; Jerez, Felipe (2009-07)
   Article
   Open Access
  • Mantenimiento predictivo en transformadores de potencia y de distribución eléctrica 

   Jado Moreno, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte proposa una eina de càlcul amb la qual configurar el sistema de manteniment predictiu d'un transformador de potència definint els elements necessaris segons la criticitat de la màquina. L'eina està enfocada ...
  • Manual d'assaig de màquines eléctriques 

   Ortiz Bonet, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es presenta un manual d’assaig de les màquines elèctriques més usades en el laboratori de màquines elèctriques de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa. L’objectiu del mateix és dur a terme la realització ...
  • Model of aeronautical ground lighting system transformers 

   lomvarte, daniel; Monjo Mur, Lluís; Sainz Sapera, Luis; Pedra Durán, Joaquim (2015-03-02)
   Article
   Open Access
   Airport ground lighting (AGL) systems provide visual reference to aircrafts during airport operations. In AGL systems, constant current regulators feed a beacon circuit supplied through isolation transformers. Component ...
  • Modelling and simulation of a magnetically coupled multiport dc-dc converter 

   Griñó Cubero, Robert; Dòria Cerezo, Arnau (2019)
   Conference report
   Open Access
   This paper present two different approaches for modelling a magnetically coupled multiport dc-dc converter. First, from the magnetic coupling equations, the instantaneous dynamic model is obtained. Secondly, a behavioural ...