Now showing items 1-20 of 36

  • A sensorless stable V/f control method for a five-phase PMSM 

   Sala Pérez, Pau; Galceran Arellano, Samuel; Montesinos Miracle, Daniel (2013)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   This paper presents a sensorless and stable control method for a five-phase permanent magnet synchronous motor (PMSM). At first, a model of a five-phase PMSM is presented. After that a stability study has been performed ...
  • Analytical design of a synchronous reluctance motor (SRM) 

   Colomo Guilera, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The aim of this project is to analitically design a switched (synchronous) reluctance motor from its equivalent magnetic and electric circuit and the analysys of its performance using the finite elemnt method with the FEMM ...
  • Cogging torque reduction for interior permanent magnet synchronous motors 

   Tost Candel, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Technishe Universität Darmstadt, 2015)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Technische Universität Darmstadt
   Interior permanent magnet synchronous machines show a good range of behaviours, which make these kinds of machines good candidates for an electromechanical energy conversion. However, in order to improve their accuracy in ...
  • Common mode output waveform reduction for matrix converter drives 

   Espina Masramon, Jorge; Arias Pujol, Antoni; Balcells Sendra, Josep; Ortega García, Carlos (2009)
   Conference report
   Open Access
   This paper presents an alternative Space Vector Modulation (SVM) implemented in Matrix Converters (MC) which improves and reduces the Common Mode (CM) voltage and current output waveforms. The strategy is based on replacing ...
  • Control d'un motor síncron d'imants permanents 

   Jiménez Blasco, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els motors síncrons d'imants permanents presenten una eficiència més alta en comparació amb els motors d'inducció. És per això que el seu estudi és de gran interès. Tot i així, al ser motors síncrons, el seu control presenta ...
  • Demagnetization diagnosis in permanent magnet synchronous motors under non-stationary speed conditions 

   Riba Ruiz, Jordi-Roger; García Espinosa, Antonio; Romeral Martínez, José Luis; Cusidó Roura, Jordi (2010-10)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Permanent magnet synchronous motors (PMSMs) are applied in high performance positioning and variable speed applications because of their enhanced features with respect to other AC motor types. Fault detection and diagnosis ...
  • Desenvolupament d'una aplicació per a generar característiques de motors a velocitat variable 

   Mogrovejo Peñaloza, César Humberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo de fin de grado (TFG) en Ingeniería Eléctrica, consiste en la creación de una aplicación para generar curvas características de los motores síncronos a velocidad variable. La creación de esta aplicación se ...
  • Design and control of hybrid stepper motors 

   Granja Carracedo, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The present project pretends to show the basic operation by which the electrical machines are governed and specifically to make an exhaustive analysis and design of a hybrid stepper motor. This motor will be of low power. ...
  • Design and optimization of a permanent magnet synchronous machine 

   Richter, Matias Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The purpose of the present project is the design and optimization of a fifth teen-slot ten pole permanent magnets synchronous machine with interior magnets and concentrated windings. Stator and rotor armatures are taken ...
  • Diseño de un motor eléctrico 

   Checa Gallego, Jorge; López Fernández, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és l'adaptació d'un motor elèctric a la llanda d'un cotxe, modificant en la menor mesura possible els elements originals del vehicle. El projecte s’inicia analitzant com serà el tipus de motor ...
  • Disseny d'un motor sincron amb desplaçament lineal 

   Romero Velasquez, Juan David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es tracta de dissenyar un motor elèctric lineal per a l'apertura d'una porta d'un ascensor. Les simulacions es faran amb un programa d'elements finits (FEMM) i també s'utilitzaran eines de càlcul com l'Excel.
  • Disseny d'un motor síncron amb imants de rotor interior per motocicleta elèctrica 

   Cabané Franquet, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitza el disseny d’un motor síncron amb imants de rotor interior per propulsar una motocicleta elèctrica (d’unes determi-nades especificacions) a través d’una transmissió mecànica. El motor tindrà ...
  • Disseny de motors síncrons amb imants permanents amb engegada directa des de la xarxa per aplicacions de bombeig 

   Arlanzón Inglés, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha partit de la base d’un motor asíncron per dissenyar un motor síncron d’imants permanents (MSIP) de la mateixa potència que l’original. Els MSIP poden tenir diferents morfologies constructives de ...
  • Disseny d’un motor síncron de reluctància assistit amb imants de ferrita per a una motocicleta elèctrica 

   Margalef i Cortiada, Roger Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es dissenya un motor elèctric síncron de reluctància assistit amb imants permanents (conegut com PMASynRM en la literatura anglosaxona) per accionar una motocicleta elèctrica tipus “scooter” a través ...
  • Enhanced performance of SVC via using rotor speed deviation signal (RSDS) 

   Ghorbani, Hamidreza; Monadi, Mehdi; Luna Alloza, Álvaro; Candela García, José Ignacio; Rodríguez Cortés, Pedro (2015)
   Conference report
   Open Access
   Transient stability enhancement through using a Static Var Compensator (SVC) and Rotor Speed Deviation Signal (RSDS) of synchronous machine are thoroughly investigated in this paper. Speed deviation signal of generator as ...
  • Estudi d'una plataforma de simulació per una cadena de tracció elèctrica en el sector de l'automoció 

   Pou Muñoz, Viàtor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudi de la implementació del control vectorial d’un motor PMSM mitjançant dSPACE 

   Villegas Vidal, Àlvar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
   Master thesis
   Open Access
   Ens ha tocat viure el final de la època dels combustibles fòssils i el començament de la era de les energies alternatives i els mètodes de propulsió alternatius. Per tot això resulta interessant l’estudi d’aquests mètodes ...
  • Fault detection by means of Hilbert-Huang transform of the stator current in a PMSM with demagnetization 

   García Espinosa, Antonio; Rosero García, Javier Alveiro; Cusidó Roura, Jordi; Romeral Martínez, José Luis; Ortega Redondo, Juan Antonio (2010-06)
   Article
   Open Access
   This paper presents a novel method to diagnose demagnetization in permanent-magnet synchronousmotor (PMSM). Simulations have been performed by 2-D finite-element analysis in order to determine the current spectrum and ...
  • Fault detection in dynamic conditions by means of discrete wavelet decomposition for PMSM running under bearing damage 

   Rosero García, Javier Alveiro; Romeral Martínez, José Luis; Rosero, Esteban; Urresty Betancourt, Julio César (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009)
   Conference report
   Open Access
   This paper presents a study of the Permanent Magnet Synchronous Machine (PMSM) running under bearing damage. To carry out the study a two-dimensional (2-D) Finite Element Analysis (FEA) is used. Stator current induced ...
  • Manual d'assaig de màquines eléctriques 

   Ortiz Bonet, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es presenta un manual d’assaig de les màquines elèctriques més usades en el laboratori de màquines elèctriques de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa. L’objectiu del mateix és dur a terme la realització ...