Now showing items 1-20 of 25

  • A Nonlinear magnetic stabilization control design for an externally manipulated DC motor: an academic low-cost experimental platform 

   Acho Zuppa, Leonardo (2021-05)
   Article
   Open Access
   The main objective of this paper is to present a position control design to a DC-motor, where the set-point is externally supplied. The controller is conceived by using vibrational control theory and implemented by just ...
  • Banc d’assaig per a motors de corrent continu de baixa potència 

   Puigarnau Coma, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte consisteix en dissenyar un banc d’assaig per a motors de corrent continu de baixa potència a partir d’un banc d’assaigs de referència, creat per a la realització de pràctiques en el departament ...
  • Control de un motor mediante PWM y comunicación CAN 

   Barroso Reinon, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La finalidad de este proyecto es el control de un motor de corriente continua. El tipo de control que establecemos fija y mantiene una velocidad constante. El entorno de trabajo se realiza mediante una memoria USB de ...
  • Control de velocitat d'un motor a través d'Ethernet 

   Picas Prat, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el disseny i construcció d’un dispositiu electrònic capaç de regular la velocitat d’un motor DC comunicant-se per Ethernet i en la implementació d’un software de supervisió i control de ...
  • Development of an endurance test bench for DC motors in GEZE Iberia 

   Martínez Turmo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño de un motor de tracción directa 

   Sandres Romero, Dennis Saul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball té com a objectiu dissenyar un motor de tracció directa per a una màquina de packaging, reemplaçant el motor actual que opera amb l'ajuda d'un reductor. L'objectiu principal és eliminar el reductor i instal·lar ...
  • Diseño e implementación de un banco de pruebas automatizado para máquinas eléctricas 

   Jiménez Molina, Juan Manuel; Zetino Villalobos, Ayron Patricio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-07)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest projecte aborda el disseny i la implementació d'un banc automatitzat de proves per a màquines elèctriques (motores de corrent contínua) basat en la plataforma microcontroladora ESP32. L'objectiu és generar gràfics ...
  • Estudi, disseny i implementació d’un sistema de supervisió, control i adquisició de dades usant tecnologies web per al control i monitorització d’un motor DC 

   El Yahyati Anahas, Achraf (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en la creació d’una pàgina web que permeti la monitorització i el control sobre un motor DC. Per portar-ho a terme, es realitzarà un estudi de quins llenguatges web són els més utilitzats en ...
  • Estudi, disseny i validació per elements finits d’un motor de corrent continu de 345 kW 

   Camprubí Vall, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es realitza el càlcul, disseny i la validació mitjançant un programa de simulacions d’elements finits d'un motor de corrent continu partint d'unes característiques principals desitjades. S'introduiran ...
  • Estudio para el diseño de un sistema de apoyo a la mejora continua en el área de producción 

   Martínez Requena, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Nidec Motors & Actuators
   El objetivo es el análisis y diseño de la implantación de un sistema de información que facilite la mejora continua del sistema productivo de la planta de producción de una empresa dedicada a la fabricación de motores eléctricos. 
  • Estudio y diseño de un programa de cálculo de motores de corriente continua 

   Gazulla García, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto se desarrolla un estudio y diseño de un programa de cálculo de motores de corriente continúa partiendo de unos datos iniciales deseados por el usuario, elaborando una aplicación en entorno Matlab que incluya ...
  • Fault diagnosis and fault-tolerant finite control set-model predictive control of a multiphase voltage-source inverter supplying BLDC motor 

   Salehifar, Mehdi; Moreno Eguilaz, Juan Manuel (2016-01-01)
   Article
   Open Access
   Due to its fault tolerance, a multiphase brushless direct current (BLDC) motor can meet high reliability demand for application in electric vehicles. The voltage-source inverter (VSI) supplying the motor is subjected to ...
  • Fiabilidad de un motor de corriente continua 

   Flotats Villagrasa, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo del proyecto “Fiabilidad de un motor de corriente continua” consiste en estudiar los modos de fallo de un motor DC empleado en un automatismo para poder determinar idóneamente el mantenimiento preventivo; en ...
  • Follow-up control of brushless DC motor based on FOC algorithm 

   Jiao, Yilin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-12)
   Master thesis
   Open Access
   The main research content of this paper is based on motor theory, power electronics technology, motor control theory, brushless DC motor research object, based on magnetic field oriented control technology to do further ...
  • Gestión del proceso de conversión a electrònico de un motor de corriente continua mecánico 

   Cosgaya Castro, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este documento presenta todos los aspectos de un proyecto de reducción de costes de un producto mediante la conversión del tipo de giro de un motor de rotativo a oscilante, eliminando así la transmisión mecánica al añadir ...
  • Identificació i control d’un motor de tipus voice coil 

   Segovia Castillo, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present treball té dos objectius principals: el primer d’ells és el d’identificar el model de dues plantes - en aquest cas, dos motors de corrent continu - emprant diverses tècniques d’ajust a partir de dades ...
  • Identification and control of DC motors 

   Ramasubramanian, Darshan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Master thesis
   Open Access
   This work has two main objectives: the first one is identify the model of DC motors - using various techniques from experimental data; Secondly, we want to design appropriate control structures for this system, so as to ...
  • Permanent magnet synchronous motor with different rotor structures for traction motor in high speed trains 

   Torrent Burgués, Marcel; Perat Benavides, Josep Ignasi; Jiménez, José Antonio (2018-06-13)
   Article
   Open Access
   In this work we proposed to study the use of permanent magnet synchronous motors (PMSM) for railway traction in the high-speed trains (HST) of Renfe Operadora (the Spanish national railway operator). Currently, induction ...
  • PMSM Torque-speed-efficiency map evaluation from parameter estimation based on the stand still test 

   Candelo Zuluaga, Carlos Andres; Riba Ruiz, Jordi-Roger; García Espinosa, Antonio (2021-10-18)
   Article
   Open Access
   During the last decades, a wide variety of methods to estimate permanent magnet synchronous motor (PMSM) performance have been developed. These methodologies have several advantages over conventional procedures, saving ...
  • Power losses in outside-spin brushess DC motor 

   Andrada Gascón, Pedro; Torrent Burgués, Marcel; Perat Benavides, Josep Ignasi; Blanqué Molina, Balduino (2004-04)
   Article
   Open Access
   Outside-spin brushless D.C. motors are an alternative to conventional D.C. brush permanent magnet motors, especially in applications that require low power and costs and in which high inertia effects are advantageous. This ...