Now showing items 1-18 of 18

  • Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de la Fàbrica del Sol 

   Borràs Martínez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present Treball de Fi de Grau consisteix en la redacció d’un projecte executiu, el qual té com a objectiu l’adequació i millora de les instal·lacions de la Fàbrica del Sol, edifici d’estil modernista de caràcter demostratiu ...
  • Diseño de instalaciones y estructura de un edifició de 40 viviendas 

   Antón Vázquez, David; Lanzas Sánchez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha dut a terme el disseny complert d’un edifici de deu plantes pis, una planta baixa i tres plantes soterrani. El disseny inclou: arquitectura, estructura i totes les instal·lacions corresponents. L ...
  • Gestió del manteniment d'infraestructures mitjançant SIGMA i integració de comunicació en la industria 4.0 i IoT d'analisi predictiu 

   Montull Colmena, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Rubatec
   Aquest treball consisteix en la implementació d’una eina de gestió de manteniment com es SIGMA, dissenyada per l’empresa Sistemes Integrals de Manteniment Rubatec, a les urbanitzacions de veïns, un tipus d’instal·lacions ...
  • Implantación de un gimnasio deportivo 

   Morante Bravo, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente proyecto comprende las instalaciones de un gimnasio deportivo, de tres plantas. En el mismo se definirán todas las instalaciones necesarias para presentar a industria, profundizando donde en los puntos mas ...
  • Instalaciones de baja tensión, protección contra incendios, fontanería y climatización de un edificio de oficinas 

   Valverde Antón, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el siguiente proyecto se ha realizado un estudio sobre la instalación de la segunda planta de un edificio de oficinas. El objetivo del trabajo es realizar el diseño de las instalaciones de baja tensión, protección ...
  • Instalaciones en un concesionario de automóviles con taller de reparación, tren de lavado y planta depuradora 

   Chincolla Jiménez, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de grau té com a finalitat l'elaboració del disseny, càlcul i valoració de costos de les diferents instal·lacions dins d'una nau industrial, en la qual, es realitzaran les activitats de reparació ...
  • Instalaciones generales de un edificio destinado principalmente a viviendas 

   Guerrero Garcia, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto tratará las principales instalaciones de un edificio de nueva construcción situado a Calle Jerez, 24 Barcelona. Se diseñará la instalación eléctrica de todo el edificio desde la acometida hasta los cuadros ...
  • Instalación eléctrica de un instituto en Sabadell 

   Revuelto Valero, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto se basa en el diseño de una instalación eléctrica para un instinto público situado en Sabadell. El alcance de este proyecto se basa en el diseño, cálculo y la distribución de las cargas eléctricas (luminarias ...
  • Instal·lacions en una nau industrial destinada a cotxeres d'autobusos 

   Berrocal García, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de fi de grau es descriuen les instal·lacions bàsiques necessàries per tal que una empresa dedicada a l’explotació de línies de transport públic pugui dur a terme la seva activitat. Aquesta empresa es ...
  • Instal·lació elèctrica d'una nau industrial destinada a una fusteria 

   Gili Gómez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] Aquest projecte està basat en una instal·lació existent i real, en cap moment es donaran noms ni ubicacions exactes. En l’any 2014, degut als esforços i inversions en nova maquinària, la fusteria comença a adquirir ...
  • Instal·lació solar fotovoltaica autònoma de 12kWp d'una masia aïllada 

   Pelay Cortés, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s'estudia l'execució d’una instal·lació solar fotovoltaica aïllada de 12kWp per l’autoconsum de tres vivendes unifamiliars ubicades dins el mateix edifici. Dins d’aquest projecte es dimensiona ...
  • Mantenimiento de instalaciones convencionales en los edificios de viviendas 

   Rodríguez Poyato, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El siguiente proyecto, se basa exclusivamente en dar unos criterios básicos de mantenimiento según los diferentes tipos de instalaciones básicas (a nuestro juicio) que hay dentro de una vivienda particular, intentando dar ...
  • Projecte d'instal·lacions d'un centre cívic 

   Navarro Pla, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Kubicat
   El següent projecte consisteix en l’estudi, disseny i dimensionament de les diferents instal·lacions presents en un centre cívic que inclou una cafeteria. Aquest estudi inclourà la instal·lació de protecció contra incendis, ...
  • Projecte de instal·lacions rehabilitació conjunt casa-fàbrica "Can Seixanta" 

   Fuster Gelabert, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte està destinat a dissenyar i dimensionar les instal·lacions per a la reforma de l’antiga casa-fàbrica CAN 60 per a ús com equipament municipal per l’Ajuntament de Barcelona.Les instal·lacions objecte ...
  • Proyecto de adecuación de las instalaciones de un hotel 

   Serrano Moner, Iu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte de final de grau consisteix en el desenvolupament d'un projecte executiu de les instal·lacions d'un hotel a Barcelona. Es pretén dotar a l'edifici de 4 plantes més soterrani de les següents instal·lacions: ...
  • Proyecto de las instalaciones de un Centro Comercial 

   Cuadrado Velasco, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball de final de grau es realitza un projecte de les instal·lacions d’un centre comercial basat en les necessitats de les instal·lacions elèctriques, així com les de protecció contra incendis que pugui ...
  • Reforma UCI hepàtica i hemodinàmica, Pavelló 7-3 i Interpavelló 5/7-3 de l'Hospital Clínic de Barcelona 

   Nägeli Juan, Vanni Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Amb aquest treball de fi de grau, l’objectiu transcorre en realitzar un projecte per a una reforma d’una Uci Hepàtica i Hemodinàmica de l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquest projecte consta de les instal·lacions de la ...
  • Sistema de ventilació contra incendis en aparcaments 

   Doménech Femenia, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es busca aprofundir en les avantatges i inconvenients de dos sistemes de ventilació en cas d’incendi per aparcament, el sistema tradicional amb conductes i el sistema per impulsió de Jet Fans. La ...