Ara es mostren els items 1-20 de 270

  • A novel method to characterise multi-family buildings in relation to the position of wet rooms and their flow grids 

   Crespo Sánchez, Eva (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2020-06)
   Article
   Accés obert
   La innovación de este trabajo es el desarrollo de una metodología novedosa que contribuye a sistematizar y racionalizar la posición de los cuartos húmedos en la tipología de edificios multifamiliares. La intención es ...
  • Abastament del sistema de calefacció i A.C.S a partir d'energia solar en un habitatge plurifamiliar. 

   Estruch Serra, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Aquest projecte intenta comprovar fins a quin punt és possible donar abastament d’aigua calenta al sistema de calefacció i d’ACS en un habitatge plurifamiliar mitjançant la energia solar. Per a realitzar això s’ha estructurat ...
  • Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

   Navarro Molina, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   El presente proyecto trata de definir, calcular y justificar (siempre en cumplimiento con la normativa vigente) los elementos que componen las instalaciones eléctrica, de suministro de agua sanitaria, de saneamiento, de ...
  • Adaptació i revisió de la documentació d'instal·lacions d'aire condicionat 

   El Abdellaoui Ghars, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El present treball és una part d’un conjunt de projectes destinats a actualitzar tota la documentació d’instal·lacions de la qual disposa l’alumnat i professorat. L’objectiu del present treball és recollir tota la ...
  • Adaptación y revisión de la documentación docente existente en la asignatura de instalaciones: agua y energía solar 

   Torà Olmo, Càndida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-07)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El presente trabajo es una parte de un conjunto de proyectos destinados a la actualización de toda la documentación de instalaciones de la cual dispone tanto el alumnado como el profesorado. El objetivo del presente ...
  • Adecuación de la instalación eléctrica y de seguridad de una nave industrial 

   Mora López, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Projecte de final de grau en el qual es dissenya la instal·lació eléctrica, de seguretat en cas d’indendi, de ventilació i d’il·luminació de una nau industrial dedicada a la fabricació de resistències elèctriques, adequant ...
  • Adequació de l'antiga Fàbrica Molins com nou Centre Ocupacional 

   Panyella i Amatller, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   L’objecte del present projecte és dissenyar les instal.lacions per a l’adequació de l’antiga Fàbrica Molins com nou Centre Ocupacional de la població de Sabadell, d’acord allò que disposa el Codi Tècnic de l’Edificació ...
  • Ampliació i adequació de la instal·lació elèctrica de l’hotel Gran Sol 

   Torres Ramón, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   En aquest treball es dissenya la adequació, millora i ampliació d’una instal·lació elèctrica d’un hotel, Hotel Gran Sol, situat a Eivissa, Sant Antoni. Aquest hotel de 3 estrelles consta d’una superfície construïda de ...
  • Analysis and evaluation of a solar-based system for the provision of electricity, heating and cooling in an urban building 

   Turmo Magri, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-27)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   As a result of the reality of climate change and its already noticeable effects on our lifestyles, the energy generating sector is transitioning into less impactful and carbonemitting sources. On that transition, renewable ...
  • Anàlisi dels sistemes de HVAC d’edificis de la UPC: transformació i emergència climàtica 

   Cerqueda Bada, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-16)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés restringit per decisió de l'autor
   En aquest treball de fi de màster és desenvoluparà una anàlisi dels sistemes HVAC dels edificis I i H de la UPC, per avançar cap la transformació energètica i fer front a la situació d’emergència climàtica actual. La memòria ...
  • Anàlisi dels sistemes de HVAC d’edificis de la UPC: transformació i emergència climática. 

   Ribes Puig, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-12)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Aquest TFM, sota el títol d’Anàlisi dels sistemes de HVAC d'edificis de la UPC: transformació i emergència climàtica, està centrat en els edificis TR1, TR2, TR3 i TR5 de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial ...
  • Análisis comparativo de las instalaciones de un edificio, en el que se plantean dos usos diferentes 

   Wang, Lixin; Chen, Xin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   El objetivo del este proyecto final de carrera es realizar un análisis comparativo de las instalaciones de un edificio, en el que se plantean dos usos diferentes (Administrativo y Hotelero). Las instalaciones para los ...
  • Análisis de siniestros vinculados a fugas de agua en edificios existentes 

   Suaña García, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-18)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La finalidad del presente trabajo es dar a conocer las averías más comunes que se producen en instalaciones de agua y que acaban derivando en un siniestro. Así como estudiar la relación de estas diferentes averías con ...
  • Análisis tecno-económico de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en un centro social en Dakar 

   Rebollo Martínez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El objetivo del presente Trabajo de Final de Grado (TFG), es efectuar un estudio tecno-económico de la implantación de un sistema fotovoltaico para autoconsumo en un centro social ubicado en la ciudad Dakar (Senegal), ...
  • Análisis y diseño del sistema de climatización y refrigeración de un área comercial 

   Fontes Centeno, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   En el present projecte es tracten les instal·lacions tèrmiques d’una àrea comercial amb la finalitat de reduir el consum i adquirir un nivell d’estalvi energètic sostenible amb el medi ambient. Concretament es dissenya ...
  • Arquitectura i màquina : principis d'instal·lacions als edificis 

   Serra Florensa, Rafael; Isalgué Buxeda, Antonio; Sánchez, Lluïsa (Edicions UPC, 1996)
   Llibre
   Accés restringit a la comunitat UPC
   Les instal·lacions, ja siguin de sistemes de serveis o bé de control ambiental, s'han entès sempre com elements incòmodes afegits a l'arquitectura que cal amagar o dissimular en els edificis. Entenem que després de més de ...
  • Auditoria energètica de l'edifici CEIP El Sagrer 

   Martínez Pellicer, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   L’objecte d'aquest projecte és realitzar una auditoria energètica, concretament, de l'edifici del CEIP El Sagrer, escola situada al carrer Costa Rica núm. 27 de Barcelona. Aquest edifici va ser construït a principis dels ...
  • Auditoría de mantenibilidad de proyectos de instalaciones en edificios de viviendas 

   Genta Araujo, Maria Fernanda; Gómez Asensio, Luis Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   El proyecto titulado: “Auditoría de mantenibilidad de proyectos de instalaciones en edificios de viviendas”, se basa en el análisis de las instalaciones en viviendas plurifamiliares de nueva construcción, con la finalidad ...
  • Bioclimatisme i sostenibilidad de materials en un edifici plurifamiliar entre mitgeres 

   Nuñez Zapata, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-19)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Aquest projecte fa un estudi d’un edifici plurifamiliar per proposar una possible reforma per millorar el seu funcionament respecte el seu entorn. Es realitza un estudi bioclimàtic de la situació de l’edifici, dels vents ...
  • Bottom-up description of the French building stock, including archetype buildings and energy demand 

   Ribas Portella, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Chalmers University of Technology, 2012-09)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   The work of this thesis was undertake to address an urgent need to describe the European building stock, so as to allow future assessments of the effects of different energy-saving measures. The available information on ...