Now showing items 1-20 of 44

  • A geometric proxy of economic uncertainty based on the disagreement in survey expectations 

   Claveria González, Oscar; Monte Moreno, Enrique; Torra Porras, Salvador (2018)
   Conference lecture
   Open Access
   In this study we present a geometric approach to proxy economic uncertainty. We design a positional indicator of disagreement among survey-based agents' expectations about the state of the economy. Previous dispersion-based ...
  • An analysis of the value creation and the value earned in Leverage Buyouts 

   Legland, Patrick (Universitat Politècnica de Catalunya / HEC París, 2017-06)
   Master thesis
   Open Access
  • Anàlisi de la importància del Port de Barcelona en l'economia de Catalunya i la resta d'Espanya 

   Serralabós Triadú, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Anàlisi dels factors influents sobre el preu dels habitatges de lloguer a Catalunya 

   Linares Arlanzón, Helena (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-06)
   Master thesis
   Open Access
   El present treball té com a objectiu principal demostrar quins factors socioeconòmics i físics tenen un impacte sobre els preus del lloguer a Catalunya. Per això, s'aplica un model per mínims quadrats ordinaris (MQO) i una ...
  • Anàlisis dels plans urbanístics de Cunit des dels anys 50 i proposta de millora 

   Faccia Finazzi-Agró, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent treball té com a objectiu l’estudi i la anàlisis dels plans urbanístics del municipi de Cunit per després desenvolupar una proposta que ajudi a crear un desenvolupament més sostenible. Per fer-ho possible, es ...
  • Aplicacions econòmiques a l’aula de matemàtiques 

   Arroyo Borrell, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Català: L’objectiu general d’aquest estudi és donar a conèixer la utilització i aplicació de conceptes i operacions matemàtiques del currículum de batxillerat en relació a l’Economia. Concretament, la finalitat és ...
  • Aplicació matemàtica en l'àmbit de gestió d'Inversions d'una entitat asseguradora. 

   Balcells, Jordi (2008-12-04)
   Audiovisual
   Open Access
  • Ànalisi d'un sortidor de GNV 

   Vidal López, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-03-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Grupo Ham
   El projecte que es presenta a continuació és el resultat d'un estudi relacionat amb el disseny i fabricació d'un nou sistema de subministrament de GNV (Gas Natural Vehicular ), mitjançant el qual resulta possible ...
  • Competències en el lloc de treball dels enginyers industrials 

   Subirachs Torné, Miquel (2006-11-27)
   Audiovisual
   Restricted access - author's decision
  • Cooperación y defensa 

   Carreras Escobar, Francisco (Institut d'estadística de Catalunya, 1993)
   Article
   Open Access
   Se aplican conceptos y técnicas de la teoría de juegos cooperativos a problemas de decisión que afectan a la política de Defensa del país. El análisis permite evaluar las propuestas sobre procedimientos de votación cualificada ...
  • Creació d'una estratègia de continguts digitals 

   Gómez Gili, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Realització d’un vídeo assaig de llarga duració sobre l’economia dins dels videojocs penjat a YouTube.
  • Crítica de la Raó Austríaca: possibilitat i impossibilitat del socialisme 

   Castillo Hernando, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s’exposa el teorema de la impossibilitat del càlcul econòmic en una economia socialista, plantejat per primer cop el 1920 per Ludwig von Mises i desenvolupat pels economistes de l’Escola Austríaca, i se’l ...
  • Delimitant l'àmbit d'economia blava a Catalunya. El cas del Garraf. 

   Barberá Sánchez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Design of an automated comparable data collection tool to optimise pricing techniques 

   Sospedra Salvadó, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Zoopla
   Unlike the stock market, where bids and offers for each asset are public, with real est ate there is no direct contact between buyer and seller, in most of the cases, and offers made by other potential buyers are ...
  • Diners 

   Latouche, Serge; Johnson, Viki; Shaheen, Faiza; Donovan, Charles; Battlé, Roser; Marí, Jordi; Beck, Katherine; Río, Nuria del; Yasuyuki Hirota, Miguel; Shepherd, Penny; Yunus, Muhammad (RCE, 2010-12)
   Article
   Open Access
   [p.4] El decreixement: un repte per l'educació
  • Diseño de una red FTTH en Santa Coloma de Gramenet 

   Barrientos Solera, Yaiza (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project consists of the design of a FTTH/P2P network for the city of Santa Coloma de Gramenet. The City Hall of this municipality requesting the services of a freelance engineer to know the magnitude of the project. ...
  • Disseny d’un eco-motor per una petita embarcació 

   Díaz Lamas, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte que es presenta a continuació és el resultat d’un estudi de I+D relacionat amb el disseny d’un ECO-motor per una petita embarcació propulsat per aigua salada a partir de MHD (MagnetoHidroDinàmica) i superconductivitat, ...
  • Economia i desenvolupament sostenible 

   Carrés Gonzalez, Jordi (2005-10-06T14:50:20Z)
   Article
   Open Access
   Els canvis de qualsevol societat depenen, en major o menor mesura, de tots els elements que participen en la seva construcció. Al llarg de la Història trobem múltiples i variats exemples de com les societats han fet canviar ...
  • Els cellers cooperatius d'en Cèsar Martinell: construcció i territori: un al·legat a favor de l'arquitectura de proximitat 

   Pizarro Alsina, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A principis del segle XX, l'arquitecte Cèsar Martinell va projectar més d'una quarantena de construccions agràries a Catalunya amb una tècnica constructiva específica basada en l'aplicació del maó ceràmic. Va aplicar el ...
  • Enginyeria financera. L'experiència d'un científic a la City 

   Baño Rollin, José Sebastián del (2008-03-05)
   Audiovisual
   Open Access
   A las sales de trading de les tresoreries dels grans investment banks i els hedgefunds a la City i WallStreet es troben uns nous científics dits "Quants". Amb l’ajut d’eines matemàtiques com les equacions en derivades ...