Now showing items 1-15 of 15

  • Acetonitrilo-Agua: estudio y simulación de procesos de separación de una mezcla azeotrópica 

   Gratacos Gutierrez, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els processos de separació són una part molt important del sector químic, hi ha un gran nombre de mescles que no es poden separar pels mètodes convencionals pel fet que presenten azeotrops que impedeixen l'obtenció dels ...
  • Design of microdistillation device 

   Capdevila Cullerés, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Technische Universität Darmstadt
   During the last decades, scientists had been widely attracted for microchemical processing technology, due to its efficient mass and energy transfer as well as the increased safety they provide. Microstructured devices ...
  • Development of surrogate models for distillation trains 

   Martínez Mestres, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El temps d’execució necessari per a la resolució de problemes d’optimització en programes de simulació rigorosos no sol ser asequible, fet que promou l’ús de models de substitució. El desenvolupament d’aquests models ...
  • Diseño de una caldera híbrida (energía solar y leña) para la obtención de aceite esencial de Hierba Luisa utilizando un concentrador Scheffler de 8 m2 

   Vidal Porta, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya / Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Pontificia Universidad Católica del Perú
   La presente tesis comprende el diseño de una caldera híbrida que utilice como fuente de energía la leña y la energía solar concentrada. Ésta deberá suministrar vapor a un equipo de destilación ya existente en las instalaciones ...
  • Diseño de una columna para la destilación de mezclas acetona-agua 

   Morgade Vega, Alicia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-24)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   BASF Española
   El trabajo consistirá en el diseño de una columna de destilación desde el punto de vista de la separación a realizar, que debe ser muy rigurosa. Además, se estudiarán las medidas de seguridad que se deben implementar en ...
  • Diseño, control y optimización de una columna de destilación 

   Mangas Ferron, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El control de columnas de destilación es un tema que ha sido estudiado a lo largo de los años debido a que la destilación es una de las operaciones más empleadas en los procesos industriales. Por lo tanto se ha utilizado ...
  • Essential oil extraction with concentrating solar thermal energy 

   Veynandt, François (GDEE, 2015)
   Part of book or chapter of book
   Open Access
  • Estudi dels models termodinàmics a la fase gas per a l'equilibri líquid-vapor i la seva implicació en la destil·lació industrial 

   Grau Grau, Valentí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s'han estudiat diferents models per tal de calcular l'equilibri líquid-vapor de 15 mescles diferents. S'han calculat les dades d'equilibri L-V amb el model de Raoult i Dalton, que considera ideals les ...
  • La destil·lació i la sostenibilitat 

   Dan, Gabriel Iulian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En un procés de destil·lació industrial, l’aplicació del concepte de sostenibilitat es basa en determinar el mínim consum energètic possible sense afectar la quantitat o la qualitat dels productes, mitjançant l’ús de ...
  • Producción de biodiesel mediante destilación reactiva 

   Alonso Romero, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto se ha presentado la producción de biodiesel desde un punto de vista generalista para luego centrarse en el objeto de este trabajo. En una primera aproximación se discute el uso del biodiesel ...
  • Recuperació de dissolvents 

   Pamplona Llanos, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es realitza una recuperació d’un o més dissolvents a través del mètode més assequible econòmicament. Per començar, es fa una explicació teòrica del que és una destil·lació flash i fraccionada. Es continua, ...
  • Separació de mescles azeotròpiques per destil·lació extractiva amb líquids iònics 

   García Caro, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La separació de mescles azeotròpiques de dissolvents industrials provinents de corrents residuals és possible per mitjà de la destil·lació extractiva. Aquest procés implica utilitzar un dissolvent, normalment orgànic. ...
  • Simulation of ethyl acetate synthesis via reactive distillation 

   Bin Ahmad, Khairul Naim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Ethyl acetate (EtAc) is mainly used as solvent in paints, adhesives and coatings, eliminating the use of aromatic compounds. Reactive distillation is a type of process intensification in which the separation and reaction ...
  • Uso de herramientas de simulación para la optimización del diseño de un tren de una columna de destilación 

   Domínguez Mayans, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-31)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto, desarrollado para la titulación del Máster en Ingeniería Química, se ha realizado de manera autónoma. Contiene el estudio de la optimización del diseño de una unidad de destilación de una serie de ...
  • Valorització de dissolvents 

   Saez de Cortázar Gea, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project explains about solvents valuation, doing the appropriate calculation to carry through a flash distillation. To carry out this calculation, we have to measure a flash separator. We have realized this calculation ...