Now showing items 1-7 of 7

  • Dioses del Olimpo: propuestas de diseño de personajes 

   Rivera Acoba, Vincent Carl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Teniendo en cuenta el incremento de consumo de entretenimiento digital y las numerosas iteraciones de conceptualización de mitología griega en el cine, videojuegos y literatura, se planteó este proyecto con sus diferentes ...
  • El diari de Rita 

   Baños Ramos, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta de crear un univers de personatges i entorns que serien necessaris per a un comic de ciència-ficció i crear un artbook amb el treball visual que obtingui en el procés, per tant, se centrarà en la ...
  • From tale to frame: Les adaptacions animades d'Alícia al País de les Meravelles 

   Pérez i Guarné, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball pretent exposar de manera clara i entendenedora, les conclucions i els coneixements extrets d’una amplia recerca bibliográfica sobre el contes, l’animació i el punt on es troben: Les adaptacions animades ...
  • L'espera que habitem, poemari il·lustrat 

   Macià Sánchez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de final de grau he aplicat les competències apreses durant el Grau en Disseny, Animació i Art digital per tal de crear un poemari il·lustrat. La proposta plantejada és realitzar una versió impresa i ...
  • Rapsòdia de l'oblit i la memòria 

   Escriu Cánovas, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiuprincipald'aquesttreballdefidegrauconsisteixaduratermeunarecerca exhaustivasobrelahistòriadelTeatreDigitaliparticiparenlacocreaciód'unaobraque s'emmarquidinsaquestdisciplina.Aixídoncs,estractad'unprojectecol·la ...
  • Someday: making an animated short film 

   Martín Díaz, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This work consists of the creation of a 2D animated short film, Someday, with the help of 3D elements, including all the previous process for its production. This short will be based on the real world with an aesthetic ...
  • The transformation of Oniric 2D art to a 3D interactive world 

   Brau Ramia, Rafel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access