Ara es mostren els items 1-20 de 20

 • Anàlisi i disseny d'un Add-on per a Navision 

  Lamas Escruela, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Olivia Sistemas
  This document pretends to reflect both the analysis of requirements and the design of the architecture and the data model, which are needed to develop and implement an add-on for the Warehouse granule of Dynamics Navision, ...
 • Automatic real and apparent age estimation in still images 

  Pardo Garcia, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-20)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  We performed a study on age estimation via still images creating a new face image database containing real age and apparent age label annotations. Two age estimation methods are proposed using the state of the art techniques ...
 • Base de Dades XML per emmagatzemar informació genealògica 

  Mas Adrover, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Estudiar la viabilitat d'emmagatzemar dades genealògiques procedents d'un fitxer estructurat segons el format GEDCOM en un sistema de gestió de bases de dades relacional i en un sistema de gestió de bases de dades XML. ...
 • Bases de dades basades en columnes 

  Calonge Sotomayor, Emili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-20)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu d'aquest projecte és entendre què son les bases de dades basades en columnes, per a què serveixen i per a què no, quins son els seus punts forts i quins els seus punts febles. Per a fer-ho primer es posen en ...
 • Creación de una plataforma especializada en procesos de crowdsourcing y análisis de datos 

  Pons Andrés, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Data Warehouse per explotar dades 

  Méndez Martí, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat Internacional de Catalunya, 2014-01-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  UNEIX és el Sistema d'informació d'Universitats i Recerca de Catalunya, on totes les universitats catalanes reporten les seves dades estadístiques amb informació i seguiment de totes les titulacions oficials de grau, ...
 • Estudio y prevención de fallos de equipamiento electromédico en el ámbito de la sanidad 

  Samulewicz, Kinga Kataryna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Amb el propòsit de millora de la gestió d'ordres de treball correctives d'un servei d’electromedicina, es va crear una base de dades que permetés realitzar aquesta tasca de forma ràpida i unificada. La sistematització de ...
 • Exploiting key-value data stores scalability for HPC 

  Cugnasco, Cesare; Becerra Fontal, Yolanda; Torres Viñals, Jordi; Ayguadé Parra, Eduard (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  BigData revolutionised the IT industry. It first interested the OLTP systems. Distributed Hash Tables replaced Traditional SQL databases as they guaranteed low response time on simple read/write requests. The second wave ...
 • Funciones de comparación de carácteres para APNM: la distancia DEA 

  Camps Pare, Rafael (2002-10)
  Report de recerca
  Accés obert
  A typical application of the ASM (Approximate String Matching) is the matching of personal names, as for example to search people in the DB of an Information System. Through the years, several similarity functions have ...
 • GPS monitoring station data management 

  Maestro Alegre, Héctor Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-12-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  GPS is nowadays the most important GNSS and the only one fully operational. Nowadays, this navigation system is becoming omnipresent in our society. Cars, vessels and airplanes include a GPS receiver to travel. The GPS ...
 • Herramientas para la indexación de vídeo: extracción de imágenes relevantes y análisis de imágenes de agencia 

  Gonzalez Dieguez, Jonatan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  English: Firstly, in this report we will introduce a relevant frame extractor system from a video sequence. This allows us to characterize with a small number of images the content of a media sequence. Thus, the task of ...
 • Implementació d'una aplicació per a gestionar xarxes Iknos (WSN) 

  Molsosa Guarch, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-20)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte s'explica com s'ha dissenyat i implementat un sistema de gestió de xarxes Iknos, d'acord amb els requeriments donats per l'empresa que fabrica i comercialitza els dispositius Iknos.
 • Integració de bases de dades referents a informació geotècnica i al comportament de talussos en un projecte SIG 

  Ruiz Carulla, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
  Tesina
  Accés obert
  Els sistemes informàtics actuals permeten registrar una gran quantitat de dades que dia a dia van fent créixer les bases de dades de diferents organismes de l’administració. Els sistemes d’emmagatzematge i tractament ...
 • Portal manga 

  Temprano Hernandez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte Portal Manga pretén construir una aplicació web que ha de permetre a una empresa anunciar els seus productes a la web, disposar de una botiga virtual en la que es puguin adquirir aquests productes en format ...
 • Predicció de la demència tipus Alzheimer mitjançant xarxes neuronals a partir de dades cognitives 

  Rivera Àvila, Neus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Mild cognitive impairment (MCI) is considerate a transitional state between normal aging (NA) and some kind of dementia, in particular Alzheimer?s disease (AD). Artificial neural networks (ANNs) are a powerful machine ...
 • Promoting quality of clinical trials’ databases 

  Jaramillo Dominguez, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  This Bachelor s Thesis is focused in the management of Clinical Trials data, based in my professional experience. The main responsibilities of the Clinical Data Management (CDM) roles are exposed in this Thesis. Examples ...
 • Réorganisation du SD et modèle financier du support 

  López Amorós, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Anglés: This paper presents a study on the activity carried out within the Service Desk (SD) within the THALES Group. The aim is to extend its definition to know what and who performs each task. In this way you can narrow ...
 • Rio-H: historical 3D models in a web-based system 

  Kós, José R. (Laboratorio de Estudios Urbanos, Universidad del Bío-Bío / Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2005-10)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  This paper aims to explore the use of information technology, particularly 3D models, for the city history research. Rio-H, a web-based system is as a digital alternative for the representation of the city history. Three ...
 • Tècniques per a la traducció d'esquemes relacionals a no relacionals 

  Nadal Francesch, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte es vol buscar si existeixen tècniques o regles a l'hora de convertir un esquema relacional a no relacional. Per tal de fer-ho s'han realitzat proves de rendiment sobre un sistema relacional i les diferents ...
 • Where is the match? 

  Alba Avilés, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-25)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  WhereIsTheMatch is a very ambitious project that consists of developing my own social network mobile app for Android. This app is focused on easily finding people and places to play sports. The main idea of this project ...