Now showing items 1-20 of 44

 • A formal context for acyclic join dependencies 

  Baixeries i Juvillà, Jaume (2017)
  Article
  Open Access
  Acyclic Join Dependencies (AJD) play a crucial role in database design and normalization. In this paper, we use Formal Concept Analysis (FCA) to characterize a set of AJDs that hold in a given dataset. This present work ...
 • L'amagatall, portal musical 

  Garcia Gonzalez, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte tracta de programar un portal Web orientat al mon musical. L’Amagatall és el nom triat pel portal, que proporciona als usuaris la possibilitat d’accedir a tot tipus d’informació de caire musical, concretament ...
 • Ampliacions del programa Minermol Visualització i clustering 

  König, Caroline Leonore (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Aplicación web de gestión de proyectos 

  Santos Pujol, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Aplicació web per a la gestió de pràctiques d'infermeria 

  Valla Doria, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Approximate string matching algorithms in art media archives 

  Casanovas Martín, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  The implementation of a distributed electronic art platform with a considerable amount of data available involves some technical challenges. Due to the lack of a common European platform for media art, the European ...
 • Bases de dades relacionals i no relacionals: amics o enemics? 

  Balagot Santos, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una comparativa empírica entre bases de dades relacionals i no relacionals. On es pretén analitzar a fons les similituds i diferències entre aquestes tecnologies, mitjançant ...
 • Els beneficis de l'ús de tecnologies NOSQL 

  Bianchi Widder, Maria Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-26)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest projecte és un estudi per determinar els beneficis de l'ús de les noves tecnologies NOSQL i en quins casos és convenient utilitzar-lo, identificant escenaris o tipus d'aplicacions adients. També es realitza una ...
 • Big data design 

  Abelló Gamazo, Alberto (Association for Computing Machinery (ACM), 2015)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  It is widely accepted today that Relational databases are not appropriate in highly distributed shared-nothing archi- tectures of commodity hardware, that need to handle poorly structured heterogeneous data. ...
 • Computing Functional Dependencies with Pattern Structures 

  Baixeries i Juvillà, Jaume; Kaytoue, Mehdi; Napoli, Amedeo (2012)
  Conference report
  Open Access
  The treatment of many-valued data with FCA has been achieved by means of scaling. This method has some drawbacks, since the size of the resulting formal contexts depends usually on the number of di erent values that are ...
 • Control de versions i actualització remota d'aplicacions via ftp 

  Jiménez Sánchez, Benito (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest document és la memòria de la realització d’un projecte per actualitzar versions d’una aplicació via FTP. Per a la realització del projecte s’ha utilitzat el cicle de vida clàssic d’un projecte informàtic, de ...
 • Creació de la BD Enxarxeu-ho de la SCGHSVN 

  Esteban Olmos, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte pretén la creació d'una base de dades i eines via web per a gestionar-la, per a la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN). En aquesta base de dades ...
 • Desarrollo de una plataforma web para el acceso interactivo a una base de datos SQL con información biológica de competiciones deportivas 

  López del Río, Ángela; Maqueda González, María de los Ángeles; Roca Rodríguez, E; Perera Lluna, Alexandre (Editorial Universitat Politècnica de València, 2016)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  En este artículo se describe el desarrollo de una aplicación web mediante R que permite acceder fácilmente a la información almacenada en una base de datos SQL compleja construida a partir de datos fisiológicos de rendimiento ...
 • Desarrollo de un sistema de asignación de tareas a trabajadores polivalentes 

  Mora Jardón, Alejandro; Moreno Medina, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-03-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este trabajo de final de carrera consiste en la creación y posterior desarrollo de un sistema de asignación de tareas a trabajadores polivalentes. Esto es, una herramienta que nos organice la distribución laboral a lo largo ...
 • Desarrollo e implementación del módulo 'Userspace' para el sitio web Phentermine.com 

  Cohen De Bello-Portu, Benjamin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desenvolupament del Programa de Censos i la Xarxa Social Interna d'Escoltes Catalans 

  Travesa Centrich, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Català: Aquest projecte consisteix en la realització d’un programa de censos i del desenvolupament d’una xarxa social per l’associació d’Escoltes Catalans, tot això dintre un context genèric d’intranet privada per a ...
 • Diseño e implementación de un sistema de recomendaciones 

  Martínez López, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CASTELLÀ] En este proyecto se ha desarrollado un sistema de recomendaciones que utiliza un algoritmo que prioriza tanto la precisión como la diversidad de las recomendaciones. Además, el sistema se ha implementado sobre ...
 • Diseño y administración de bases de datos 

  Abelló Gamazo, Alberto; Rodríguez González, María Elena; Rollón Rico, Emma (Edicions UPC, 2006)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  Se asume que el lector ya tiene conocimientos previos de un lenguaje de modelado conceptual y de bases de datos relacionales. En este libro se aborda la problemática y la multiplicidad que supone obtener un esquema relacional ...
 • Disseny físic de bases de dades 

  Cabré Segarra, Blai; Casas Roma, Jordi; Costal Costa, Dolors; Juanola Juanola, Pere; Rius Gavidia, Àngels; Segret Sala, Ramon (Eureca Media, SL, 2012-09)
  Part of book or chapter of book
  Restricted access - publisher's policy
  El disseny físic de bases de dades constitueix la quarta etapa en el procés de disseny d’una base de dades. En les etapes anteriors s’ha realitzat l’anàlisi de requeriments, el disseny conceptual i, finalment, el disseny ...
 • e-CRF manager 

  Mimun Hernando, Luisa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Un ensayo clínico es una investigación que se realiza con seres humanos con el propósito de evaluar la eficacia de una intervención médica o quirúrgica. Su desarrollo se realiza mediante una plantilla de hoja de cálculo ...