Now showing items 1-20 of 44

  • A formal context for acyclic join dependencies 

    Baixeries i Juvillà, Jaume (2017)
    Article
    Open Access
    Acyclic Join Dependencies (AJD) play a crucial role in database design and normalization. In this paper, we use Formal Concept Analysis (FCA) to characterize a set of AJDs that hold in a given dataset. This present work ...
  • L'amagatall, portal musical 

    Garcia Gonzalez, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    El projecte tracta de programar un portal Web orientat al mon musical. L’Amagatall és el nom triat pel portal, que proporciona als usuaris la possibilitat d’accedir a tot tipus d’informació de caire musical, concretament ...
  • Ampliacions del programa Minermol Visualització i clustering 

    König, Caroline Leonore (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-26)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Open Access
  • Aplicación web de gestión de proyectos 

    Santos Pujol, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-21)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - confidentiality agreement
  • Aplicació web per a la gestió de pràctiques d'infermeria 

    Valla Doria, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - confidentiality agreement
  • Approximate string matching algorithms in art media archives 

    Casanovas Martín, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-18)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Open Access
    Covenantee:  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
    The implementation of a distributed electronic art platform with a considerable amount of data available involves some technical challenges. Due to the lack of a common European platform for media art, the European ...
  • Bases de dades relacionals i no relacionals: amics o enemics? 

    Balagot Santos, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-06)
    Bachelor thesis
    Open Access
    [CATALÀ] L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una comparativa empírica entre bases de dades relacionals i no relacionals. On es pretén analitzar a fons les similituds i diferències entre aquestes tecnologies, mitjançant ...
  • Els beneficis de l'ús de tecnologies NOSQL 

    Bianchi Widder, Maria Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-26)
    Master thesis
    Open Access
    Aquest projecte és un estudi per determinar els beneficis de l'ús de les noves tecnologies NOSQL i en quins casos és convenient utilitzar-lo, identificant escenaris o tipus d'aplicacions adients. També es realitza una ...
  • Big data design 

    Abelló Gamazo, Alberto (Association for Computing Machinery (ACM), 2015)
    Conference report
    Restricted access - publisher's policy
    It is widely accepted today that Relational databases are not appropriate in highly distributed shared-nothing archi- tectures of commodity hardware, that need to handle poorly structured heterogeneous data. ...
  • Computing Functional Dependencies with Pattern Structures 

    Baixeries i Juvillà, Jaume; Kaytoue, Mehdi; Napoli, Amedeo (2012)
    Conference report
    Open Access
    The treatment of many-valued data with FCA has been achieved by means of scaling. This method has some drawbacks, since the size of the resulting formal contexts depends usually on the number of di erent values that are ...
  • Control de versions i actualització remota d'aplicacions via ftp 

    Jiménez Sánchez, Benito (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-22)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Open Access
    Aquest document és la memòria de la realització d’un projecte per actualitzar versions d’una aplicació via FTP. Per a la realització del projecte s’ha utilitzat el cicle de vida clàssic d’un projecte informàtic, de ...
  • Creació de la BD Enxarxeu-ho de la SCGHSVN 

    Esteban Olmos, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-21)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Open Access
    Aquest projecte pretén la creació d'una base de dades i eines via web per a gestionar-la, per a la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN). En aquesta base de dades ...
  • Desarrollo de una plataforma web para el acceso interactivo a una base de datos SQL con información biológica de competiciones deportivas 

    López del Río, Ángela; Maqueda González, María de los Ángeles; Roca Rodríguez, E; Perera Lluna, Alexandre (Editorial Universitat Politècnica de València, 2016)
    Conference lecture
    Restricted access - publisher's policy
    En este artículo se describe el desarrollo de una aplicación web mediante R que permite acceder fácilmente a la información almacenada en una base de datos SQL compleja construida a partir de datos fisiológicos de rendimiento ...
  • Desarrollo de un sistema de asignación de tareas a trabajadores polivalentes 

    Mora Jardón, Alejandro; Moreno Medina, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-03-27)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Open Access
    Este trabajo de final de carrera consiste en la creación y posterior desarrollo de un sistema de asignación de tareas a trabajadores polivalentes. Esto es, una herramienta que nos organice la distribución laboral a lo largo ...
  • Desarrollo e implementación del módulo 'Userspace' para el sitio web Phentermine.com 

    Cohen De Bello-Portu, Benjamin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-18)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament del Programa de Censos i la Xarxa Social Interna d'Escoltes Catalans 

    Travesa Centrich, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Open Access
    Català: Aquest projecte consisteix en la realització d’un programa de censos i del desenvolupament d’una xarxa social per l’associació d’Escoltes Catalans, tot això dintre un context genèric d’intranet privada per a ...
  • Diseño e implementación de un sistema de recomendaciones 

    Martínez López, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-01)
    Bachelor thesis
    Open Access
    [CASTELLÀ] En este proyecto se ha desarrollado un sistema de recomendaciones que utiliza un algoritmo que prioriza tanto la precisión como la diversidad de las recomendaciones. Además, el sistema se ha implementado sobre ...
  • Diseño y administración de bases de datos 

    Abelló Gamazo, Alberto; Rodríguez González, María Elena; Rollón Rico, Emma (Edicions UPC, 2006)
    Book
    Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
    Se asume que el lector ya tiene conocimientos previos de un lenguaje de modelado conceptual y de bases de datos relacionales. En este libro se aborda la problemática y la multiplicidad que supone obtener un esquema relacional ...
  • Disseny físic de bases de dades 

    Cabré Segarra, Blai; Casas Roma, Jordi; Costal Costa, Dolors; Juanola Juanola, Pere; Rius Gavidia, Àngels; Segret Sala, Ramon (Eureca Media, SL, 2012-09)
    Part of book or chapter of book
    Restricted access - publisher's policy
    El disseny físic de bases de dades constitueix la quarta etapa en el procés de disseny d’una base de dades. En les etapes anteriors s’ha realitzat l’anàlisi de requeriments, el disseny conceptual i, finalment, el disseny ...
  • e-CRF manager 

    Mimun Hernando, Luisa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-03)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Open Access
    Un ensayo clínico es una investigación que se realiza con seres humanos con el propósito de evaluar la eficacia de una intervención médica o quirúrgica. Su desarrollo se realiza mediante una plantilla de hoja de cálculo ...