Now showing items 1-20 of 51

  • A Knowledge-Graph Data Layer for Software Project Dashboards 

   Espejo Cubero, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   Software project dashboards provide advanced visualization capabilities and analysis techniques (such as predictions, simulations, what-if analysis, and alerts). They operate by gathering data from several sources (such ...
  • Advanced Visualizations for Strategic Dashboards 

   Santandreu Rodríguez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment, es disposa del Learning Dashboard, un tauler de control que permet el seguiment del desenvolupament de projectes software realitzats per estudiants. Per les visualitzacions d'aquests, s'ha desenvolupat una ...
  • Agregador de datos y dashboard asociado para la gestión de alertas jhidrometeorológicas 

   Dorca Oliver, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Analysis of Historical Data and Development of a Digital Product for Maintenance Optimisation 

   Garcia Torrentó, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-14)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   This thesis describes the development of a digital tool that digests, analyses and displays industrial maintenance data with the aim of facilitating decision-making in maintenance scheduling. The initial datasets are a ...
  • Anàlisi del procés de gravació de comandes a Schneider Electric 

   Triay España, Joan Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Schneider Electric España S.A.U
   Des de sempre, la gestió de la informació ha estat un factor clau per a la presa de decisions encertades, ja sigui a nivell individual o, en el nostre cas, a Schneider. Actualment, més que mai, les empreses gestionen un ...
  • Anàlisi dels softwares de visualització de dades i aplicació a l'elabaoració de dashboards amb Tableau 

   Ventura Alsina, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Análisis y desarrollo de un Business Intelligence Dashboard en una plataforma ERP de Seguridad y Salud Laboral 

   Dubé Quintín, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Easy Tech Global
   Actualment hi ha moltes tecnologies que permeten a les empreses garantir el seu èxit, cada vegada més podem veure com l'ús de les dades per predir estratègies, decisions i tendències en el mercat està augmentant, la qual ...
  • Análisis y técnicas de mejora de datos 

   Guerin Almazor, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   SEAT S.A.
   Este trabajo de fin de grado trata de describir el proceso de la creación de una herramienta nueva para gestionar una cartera de proyectos y servicios dentro de un entorno laboral. Esta herramienta debe cubrir las necesidades ...
  • Aplicació per l'anàlisi de dades acadèmiques de l'ETSEIB 

   Sagues Molla, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es respon a la problemàtica: De quina manera es pot presentar l’anàlisi d’un conjunt de dades? L’estudi agafa les dades dels estudiants de l’escola com a exemple i en fa una anàlisi. A més, es busca la ...
  • Cuadro de mando integral para bodega 

   Azpitarte Pérez, Joaquin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto final de carrera pretende describir el proceso de implantación de un Cuadro de Mando Integral y la gestión del proyecto para llevarlo a término Desde esta perspectiva el proyecto está dividido en dos ...
  • Custom Triggers: Plantejament, desenvolupament e implantació d’una nova tecnologia a Force Manager 

   Gómez Romera, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-04-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Dashboard per un estudi de les malalties NTDs 

   Herrera Caba, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Com poder visualitzar de forma ràpida i senzilla el seguiment d'un projecte? L'equip del DTIM de la UPC està desenvolupant un projecte que a partir d'imatges de microscopi i intel·ligència artificial diagnostica de forma ...
  • Data-driven VC: Data management across the value chain of a venture capital (VC) firm 

   Gassó Gil, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Inveready Asset Management SGEIC S.A.
   In recent years, the young and risky business of venture capital has been facing an increasingly high pressure due to the appearance of every time more players in the scene driving up competition, as well as the most recent ...
  • Desarrollo de un panel de control integrado para la gestión de la calidad en proyectos de testing de software 

   Pérez Alonso, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Universidad de Oviedo
  • Desarrollo e implementación de nuevos conectores de datos para el Learning Dashboard 

   Tiessler Aguirre, Max (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el ámbito académico, las asignaturas orientadas al desarrollo de proyectos presentan un gran reto, tanto para el profesorado como para el alumnado. Este reto consiste en poder cuantificar objetivamente el rendimiento ...
  • Desenvolupament d'un panell d'instruments digitl d'automoció 

   Cañizares Bastidas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els panells d’instruments són eines per la visualització, anàlisi i monitoratge d’informació. D’altra banda, també permeten la interacció de l’usuari amb qualsevol dispositiu electrònic. Aquest projecte pretén aportar una ...
  • Desenvolupament de funcions de compatibilitat per a un dashboard 

   Vaz Vidal, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-04-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte pretén incloure funcions d'exportació al dashboard de Q-Rapids. Per fer-ho, s'analitzaran eines i tecnologies existents que proporcionen les facilitats d'informe que s'integraran al dashboard, sintetitzant ...
  • Desenvolupament de prediccions i alertes per al Learning Dashboard 

   Alapont Vidal, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Learning Dashboard és una eina de visualització i monitoratge d'assoliment d'objectius d'aprenentatge per equips d'estudiants que realitzen projectes software. Aquest recull i analitza dades de diverses fonts per calcular ...
  • Desenvolupament de un dashboard per a la monitorització de un marketplace de NFTs 

   Martori Núñez, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball consisteix en desenvolupar un dashboard per controlar un monitor de una plataforma de NFTs , que envia webhooks a discord quan hi ha canvis o oportunitats de compra en les col·leccions de NFTs, per tant molts ...
  • Desenvolupament d’un sistema software per a la creació d’Indicadors Estratègics (SI) utilitzant Xarxes Bayesianes 

   Pérez Torres, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s'especifica, dissenya i implementa una extensió software pel dashboard estratègic de Q-Rapids (Quality-Aware Rapid Software Development) per tal de poder crear, validar, modificar, i, en general, gestionar ...