Now showing items 1-1 of 1

  • Aplicació de l'anàlisi multivariant a un estudi sobre les llengües europees 

   Oliva Cuyàs, Francesc; Bolancé Losilla, Catalina; Díaz, L. (Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Càlcul, 1993)
   Article
   Open Access
   Utilitzant una informado complexa i qualitativa (l'escriptura deis deu primers nombres) es presenta un mètode que permet quantificar ade-quadament les diferencies entre catorze llengües europees construint una matriu de ...