Now showing items 1-5 of 5

  • Anàlisi del rendiment acadèmic dels estudiants de l’ETSEIB mitjançant Business Intelligence 

   Lasheras Maresma, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball pretén fer un anàlisi descriptiu del rendiment dels estudiants al llarg de tot el grau, així com identificar perfils concrets. S’usarà el PowerBI com a eina de business Intelligence per a crear un Dashboard ...
  • Ciència de dades aplicada a la predicció de resultats acadèmics 

   Asens Llanas, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-09-19)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
   Aquest Treball de Fi de Màster se centra en la construcció de models d’aprenentatge automàtic per a la predicció dels resultats acadèmics dels estudiants del tercer quadrimestre del Grau en Enginyeria en Tecnologies ...
  • Estudi de models de mineria de dades sensitius al cost aplicats a la predicció de resultats acadèmics 

   Gutiérrez Beleña, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
   Aquest projecte parteix de l’aplicació de mineria de dades a la predicció de resultats acadèmics. Concretament, a la predicció del tercer quadrimestre del grau en Tecnologies Industrials realitzat a la facultat ETSEIB de ...
  • Estudi del rendiment dels alumnes del GETI a la fase inicial 

   Macau Ferret, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball final de grau es realitza un estudi analític de les notes dels estudiants al grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials (GETI) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), ...
  • Mètodes de selecció de variables aplicats a models de predicció de resultats acadèmics 

   Porcar Domingo, Marina Jiang-lan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
   El present projecte tracta sobre l'estudi de diferents mètodes de selecció de variables aplicats a models d'aprenentatge per la predicció dels resultats acadèmics dels alumnes de l'ETSEIB. El treball se centra principalment ...