Now showing items 1-2 of 2

  • Alimentació 

   Duch, Gustavo; Shiva, Vandana; Coderch, Isabel; Gros, Alba; Garriga Verdaguer, Neus; Evans, Richard; Cubiña Reyes, Ignasi; Font, Tica; Eres, Natàlia; Manning, Elisabeth; Yller, Roser; Cabrera, Pablo; López Codina, Daniel; Vendrell, Eva; Serra, Margarita; Garcia, Lluís; Max-Neef, Manfred (RCE, 2009-05)
   Article
   Open Access
   [p.4] Crisi? quina crisi?
  • El disseny cradle to cradle 

   Cubiña Reyes, Ignasi (Centre per a la Sostenibilitat, 2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Ens trobem en un moment de crisi: el model d'economia lineal, nascut amb la revolució industrial està arribant – si és que no ha arribat ja - a la seva fi. Crisi és també oportunitat de canvi i en aquest sentit la pregunta ...