Now showing items 1-1 of 1

  • Aplicaciones de usuario y base de datos de Therapeutic Wearable Smart Gloves 

   Cruz Camacho, Jason Myyey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Les lesions físiques o neurològiques que afecten la mà disminueixen la qualitat de vida. Factors com el diagnòstic tardà i el disseny d'una teràpia inadequada són agreujants de patologies, especialment si es té en compte ...