Now showing items 1-20 of 47

  • 2 transistors + 2 diodes-based PEBB designed for general applications in power electronics 

   Nicolás Apruzzese, Joan; Rocabert Delgado, Joan; Bordonau Farrerons, José; Busquets Monge, Sergio; Alepuz Menéndez, Salvador; Martínez Velasco, Juan Antonio; Peracaula Roura, Joan (2009)
   Conference lecture
   Open Access
   This paper presents a new Power Electronic Building Block (PEBB) designed to facilitate the implementation of different power converter topologies. The proposed PEBB consists of two diodes and two transistors and it can ...
  • A regenerative active clamp circuit for DC/AC converters with high-frequency isolation in photovoltaic systems 

   Rocabert Delgado, Joan; Mata Dumenjó, Montserrat; Bordonau Farrerons, José; Beristain Gimenez, Jose Antonio (2004-11-15)
   Conference lecture
   Open Access
   DC/AC converters with high-frequency isolation and bidirectional power flow are extensively used in photovoltaic power systems and small isolated power converters at low and medium power ranges. The main disadvantages ...
  • Aportaciones al filtrado híbrido paralelo en redes trifásicas de cuatro hilos 

   Candela García, José Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09-08)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Este trabajo se dedica a analizar los diferentes elementos y estructuras de los filtros híbridos paralelo, aplicados a redes trifásicas de potencia. Y dentro de este campo, se concentra en el desarrollo de filtros híbridos ...
  • Aspectos comparativos en las estrategias de control de convertidores DC/DC híbridos 

   Martínez García, Herminio; Conesa Roca, Alfons; Alarcón Cot, Eduardo José; Poveda López, Alberto (Universidad de Oviedo, 2006)
   Conference lecture
   Open Access
   Dentro de los convertidores DC/DC híbridos, formados por un regulador lineal en paralelo con un convertidor conmutado, existen diferentes estrategias de control que permiten fijar la frecuencia de conmutación en función ...
  • Bounding the output error in a buck power converter using perturbation theory 

   Angulo García, Fabiola; Fossas Colet, Enric; Seara, Tere M.; Olivar, Gerard (Hindawi, 2008-07)
   Article
   Open Access
   We show the main results obtained when applying the average theory to Zero Average Dynamic control technique in a buck power converter with pulse-width modulation (PWM). In particular, we have obtained the bound values for ...
  • Convertidor DC/DC de 3Kv/24v/24W per aplicacions ferroviàries auxiliars 

   Codina Marín, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12-20)
   Master thesis
   Open Access
   English: This project started when the company PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (PROAT S.L.) discovered the needing to supply low-voltage for electrical devices at certain points of the rail network. The solution ...
  • Convertidor estático para la alimentación de lámparas de alumbrado público de led 

   Argemí López, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document recull les condicions de disseny, l’anàlisi i la implementació d’un convertidor estàtic per tal d’alimentar díodes LED de potencia. Tanmateix s’inclou el circuit de control dels LED, el qual permet ...
  • Convertidor resonante LLC para módulo de LEDs 

   Rigol Martí, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es realitza l’estudi, càlcul i disseny d’un convertidor estàtic ressonant LLC per a la alimentació d’un mòdul de LEDs. Aquest convertidor ha de ser dissenyat per obtenir una senyal estable de sortida ...
  • Design of a multi-phase hysteretic regulator for low voltage applications 

   Cruz Vaquer, Juan (Centre de Publicacions del Campus Nord SCCL (CPET), 2009)
   Conference report
   Open Access
  • Diseño de un convertidor estático para la aplicación de la acumulación de energía mediante condensadores 

   Alcaraz Lara, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte que s’ha dut a terme, esta basat en l’acumulació d’energia elèctrica mitjançant condensadors. Per a realitzar la seva demostració s’ha dissenyat un prototip d’un restaurador dinàmic de tensió (DVR) de mode ...
  • Diseño de un convertidor estático para una aplicación industrial específica 

   Hinojosa Romeo, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present document es centra en el disseny d'un convertidor corrector del factor de potència. Aquest convertidor estàtic es basa en un convertidor Flyback amb aïllament galvànic. Aquest donarà solució a les problemàtiques ...
  • Diseño e implementación de un convertidor DC/DC híbrido 

   Martínez García, Herminio; Conesa Roca, Alfons; Alarcón Cot, Eduardo José; Poveda López, Alberto (Universidad de Oviedo, 2006)
   Conference lecture
   Open Access
   El presente artículo muestra el diseño y realización práctica de una topología mixta o híbrida lineal–conmutada para convertidores de potencia DC/DC, formada por un regulador lineal de tensión y un convertidor conmutado ...
  • Diseño e implementación de un ondulador con carga resonante para calentamiento por inducción 

   Martínez Hortelano, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny i la construcció d‟un convertidor estàtic (ondulador), que genera un senyal amb freqüència suficient per ha fer entrar en ressonància un tanc ressonant col·locat a la sortida. Gracies ...
  • Disseny d'un convertidor estàtic d'energia elèctrica via PIL (Processor in the Loop) 

   Clemente León, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest TFG tracta sobre la realització del disseny complert d'un convertidor estàtic emprant la tecnología PIL(Processor In the Loop) per contemplar en temps real el seu control i la monitorització de paràmetres per verificar ...
  • Dynamic analysis of hybrid DC-DC converters 

   Martínez García, Herminio; Conesa Roca, Alfons; Huerta Sánchez, Jose Mª (EPE Association, 2007)
   Conference lecture
   Open Access
   This paper shows the analysis and implementation of a hybrid DC–DC power converter. The proposed topology consists of a series linear voltage regulator in parallel with a switching step-down converter. This topology can ...
  • Energy-based modelling and simulation of the interconnection of a back-to-back converter and a doubly-fed induction machine 

   Batlle Arnau, Carles; Dòria Cerezo, Arnau (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006-06)
   Conference report
   Open Access
   This paper describes the port interconnection of two subsystems: a power electronics subsystem (a back-to-back AC/AC converter (B2B), coupled to a phase of the power grid), and an electromechanical subsystem (a doubly-fed ...
  • Enhanced average current-mode control for DC-DC converters based on an optimized fuzzy logic controller 

   Rouzbehi, Kumars; Miranian, Arash; Citro, Costantino; Luna Alloza, Álvaro; Rodríguez Cortés, Pedro (2012)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   This paper proposes a novel optimized fuzzy logic controller (OFLC) for current-mode control (CMC)-based voltage regulation in DC-DC converters. The implementation of the proposed fuzzy logic controller (FLC) does not ...
  • Estudi de transmissió en corrent continu amb convertidors LCC 

   Molio Dolezal, Marc Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Estudi, assaig i construcció de convertidors estàtics ressonants 

   Calduch Cobos, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Els convertidors ressonants permeten realitzar convertidors dels tipus CC/CA i CC/CC amb unes avantatges molt interessants. La seva principal característica vers a la resta dels convertidors tradicionals són les commutacions ...
  • Estudi, construcció i assaig d'un convertidor forward 

   Bertran Vilanova, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Davant l’actual gran demanda energètica, convertir l’energia d’una forma correcta i eficient és molt important. En aquest projecte es pretén dissenyar un convertidor Forward de dos transistors aïllat galvanicament, partint ...