Now showing items 1-13 of 13

  • A CANopen interface for substituting a proprietary communication protocol in custom hardware devices 

   Rovira Buxadera, Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-07)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Hewlett Packard Española
   We consider a system architecture where the communication between the remote devices and a central controller is done using a custom application protocol on top of CAN. CANopen is a communication protocol based on CAN that ...
  • Control de múltiples adaptadors USBtin en Python 

   Pérez Casbas, Guillermo Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La memòria presentada a continuació és un recull de l’estudi previ i els passos que s’han seguit en aquest treball de final de grau. És un recorregut per les parts més importants del projecte. El primer bloc consistirà en ...
  • Desenvolupament d'una aplicació de gestió de missatges utilitzant un Bus CAN 

   Santaeulària Viladrich, Lleïr (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Airtificial Intelligent Robots
   La tecnologia CAN és un bus i un protocol de comunicació àmpliament utilitzat en entorns amb requisits de temps real i alta fiabilitat. Per les seves garanties, es freqüentment utilitzat en el sector de l’automoció o ...
  • Design of a platform to test distributed control systems 

   Perelló Nieto, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Projecte en el qual es dissenya un entorn de laboratori per provar sistemes distribuïts de control. S'ha creat un programa DCSMonitor per monitoritzar un bus CAN, i programar els diferents dispositius del bus CAN.
  • Disseny d'una aplicació mòbil Android capaç de connectar-se a un dispositiu CAN/USB i actuar com a servidor 

   Cabr Clariana, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Master thesis
   Open Access
   Amb la realització d'aquest document, l'autor del projecte pretén mostrar als lectors els procediments seguits alhora de desenvolupar el treball de final de Màster, tant a nivell de la fase prèvia de definició i estudi del ...
  • Disseny d'una eina de diagnòstic CAN basada en FPGA 

   Galindo Hurtado, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-10)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar i implementar un sistema de comunicació CAN (Controller Area Network) de baix cost sobre una plataforma FPGA complint al màxim amb la normativa ISO 11898. La metodologia empleada ...
  • Efficient utilization of bus idle times in CAN-based networked control systems 

   Martí Colom, Pau; Camacho Santiago, Antonio; Velasco García, Manel; El Mongi Ben Gaid, Mohamed (2010)
   Conference lecture
   Open Access
   This paper presents a novel approach to networked control systems (NCS) analysis and design that provides increased control performance for a set of control loops that exchange control data over the Controller Area Network ...
  • Estudio e implementación de un sistema de comunicación para una motocicleta eléctrica 

   Beltrán Drago, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Estudio e implementación de un sistema de comunicación para una motocicleta électrica és un treball de final d'estudis que té com a objectiu principal dissenyar un nou sistema de comunicacions entre les distintes centraletes ...
  • Herramienta intrusiva de bus CAN 

   González Villegas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-09)
   Master thesis
   Open Access
   La mayoría de herramientas actuales de test y validación de buses de comunicación de automoción, tales como CAN (Controller Area Network) y LIN (Local InterConnect Network), dependen del respaldo de un ordenador para ...
  • Lear CAN analyzer 

   Peiró Ibañez, Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04-17)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Since it was introduced in the automotive industry, the protocol CAN (Controller Area Network) has been widely used for its benefits. This has led many companies to offer several hardware and software solutions in order ...
  • Programació d'unitats electròniques de control basades en microcontroladors de la família PIC18FXX8 mitjançant bus CAN a partir d'un ordinador personal 

   Surroca Giménez, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu crear un software per PC que permeti programar mitjançant el bus CAN (Controller Area Network) microcontroladors de la família PIC18FXX8 de Microchip. Per aquests microcontroladors, ...
  • Schedulability Analysis for CAN-based Networked Control Systems with Dynamic Bandwidth Management 

   Velasco García, Manel; Martí Colom, Pau; Yépez Castillo, José Gregorio; Villa Millaruelo, Ricardo; Fuertes Armengol, José Mª (2009)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   This paper presents the schedulability analysis for control messages when networked control loops, built on top of the controller area network (CAN), are dynamically allocating bandwidth in terms of their controlled plants' ...
  • Software para la gestión de test de una Unidad de Control del Motor (ECU) 

   Estévez Macas, Jairo David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement