Now showing items 1-20 of 35

  • A new passive repetitive controller for discrete-time finite-frequency positive-real systems 

   Costa Castelló, Ramon; Wang, Danwei; Griñó Cubero, Robert (IEEE Control Systems Society, 2007)
   Conference report
   Open Access
   This work proposes a new repetitive controller for discrete-time finite-frequency positive-real systems which are required to track periodic references or to attenuate periodic disturbances. The main characteristic of the ...
  • A sliding mode control for a wound rotor synchronous generator with an isolated RL load 

   Muñoz Aguilar, Raúl Santiago; Dòria Cerezo, Arnau; Fossas Colet, Enric (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010)
   Conference lecture
   Open Access
   In this paper a sliding mode controller for the stator voltage amplitude of a stand-alone wound rotor synchronous generator is presented. The standard dq-model of the electrical machine connected to an isolated inductive ...
  • Admittance-shaped Hinf current controller for grid-connected VSC 

   Perez Morales, Jorge; Cóbreces Álvarez, Santiago; Griñó Cubero, Robert (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2014)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   This paper introduces an H8 current controller that allows the shaping of power converters’ input admittance in frequency domain, allowing to define not only its magnitude but also its phase. In addition to admittance ...
  • Análisis del rendimiento de un sistema robótico de control en red basado en simulación 

   Paillacho Chiluiza, Dennys Fabian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis
   Open Access
   Debido a la dificultad de evaluar el rendimiento global de un sistema robótico de control en red de manera analítica, el presente trabajo trata el análisis del comportamiento de un sistema robótico de control en red, tanto ...
  • Aportació al disseny de sistemes de control basats en models intervalars 

   Comasòlivas Font, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-04-29)
   Doctoral thesis
   Open Access
   En diverses tècniques de control robust és habitual treballar amb plantes incertes, el comportament de les quals es pot descriure raonablement segons incertesa paramètrica mitjançant models lineals intervalars. La QFT ...
  • Automatización en procesos TI: migración de sistema operativo y despliegues en equipos cliente 

   Martín Fernández, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-20)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   We live in a world of continuous technological development. New operating systems, continuous updates, software, and tools adapted to the current systems in place. That is why our office hardware cannot remain technologically ...
  • Control no lineal de convertidores conmutados CC/CC: Análisis de prestaciones y verificación experimental 

   Arteaga Orozco, Maria Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-25)
   Doctoral thesis
   Open Access
   El control de convertidores de potencia conmutados CC/CC es un área de investigación muy activa tanto en electrónica de potencia como en teoría de control automático. Debido esencialmente, a la actual demanda de este tipo ...
  • Controlador de procesos con autoajuste de parámetros PID 

   Pérez Gil, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es porten a terme totes i cadascunes de les etapes necessàries per la realització d’un controlador de processos. Des de la anàlisis diversos controlador existents en el mercat y la comparació de diferents ...
  • Controlador de un horno de reflujo de precisión para soldadura de componentes SMT 

   Rodrigo Aranda, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente documento se describe el diseño e implementación de un controlador para un horno de soldadura por reflujo para componentes electrónicos de montaje superficial a partir de un horno convencional de sobremesa. ...
  • Creating an open source platform to develop embedded control systems, and performing a control application on a real-time distributed system 

   Rosero Chandi, Carlos Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Master thesis
   Open Access
   In this project, it has been created a bootloader for the dsPIC33-based board named as Full FLEX, which works jointly with the Erika Enterprise RTOS. In addition, was designed a firmware to perform USB/UART ...
  • Different architectures to develop repetitive controllers 

   Sanz López, Víctor; Costa Castelló, Ramon; Ramos Fuentes, German A. (2017-07-01)
   Article
   Open Access
   In this work several architectures to implement repetitive controllers are compared. A complete analytical analysis is performed for these different architectures and a simulation example with a power converter is included
  • Diseño de un controlador digital sobre un dispositivo programable utilizando VHDL: desarrollo del control vectorial de un motor de alterna 

   Gómez Santos, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte desenvolupa un control vectorial (Field-Oriented Control) d’un motor de corrent altern, on la seva principal característica és la facilitat amb la que es pot controlar el par exercit i el flux generat de ...
  • Diseño de una célula robotizada didáctica 

   Barbecho Barrado, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente trabajo se expone y se detalla el diseño de una célula robotizada para usos docentes, cuyo elemento principal es un robot articulado Mitsubishi RV-2AJ y una cinta transportadora equipada con dos sensores de ...
  • Diseño Microelectrónico de Controladores para Convertidores Conmutados Continua-Continua 

   Alarcón Cot, Eduardo José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-01-17)
   Doctoral thesis
   Open Access
  • Diseño y construcción de un robot equilibrista para la implementación de controladores en el entorno Matlab/Simulink con fines didácticos 

   Ribas Mari, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es desenvoluparan els models i llibreries necessàries en l'entorn de programació ‘Matlab/Simulink’ per a la implementació de llaços de control en el temps real mitjançant dispositius digitals. S'avaluaran ...
  • Disseny d'un controlador universal de baix cost per aplicacions industrials 

   Vega Carmona, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta sobre la realització d’un controlador de baix cost, amb facilitat d’implementació pel part del client, esta recolzat als TFG d’en Jose Manuel Barroso i en Jose Tirado del 2010, i te com objectiu ...
  • Disseny i construcció d’un afinador electrònic 

   Puigdesens Casals, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu dissenyar i construir el prototip d’un afinador electrònic basat en el microcontrolador dsPIC30F3014. Un afinador electrònic és un dispositiu capaç de captar un so i determinar ...
  • Disseny i simulació del control d'un motor "Brushless" DC 

   Moral Villodres, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Dintre del marc que engloba els diferents tipus de sistemes de control d'un motor brushless, tenim que els més utilitzats es basen en la utilització de sensors. Els tipus de controladors es classifiquen segons la commutació ...
  • Disturbance Observer based Repetitive Controller for Time-Delay Systems 

   Na, Jing; Costa Castelló, Ramon; Griñó Cubero, Robert; Xuemei, Ren (2009-09-22)
   Conference report
   Open Access
   This paper presents a discrete control design for time-delay systems subjected to the periodical command signal or exogenous disturbances. Unlike other deadtime compensators (DTC), we take profit of the system components ...
  • Driver development for a pathology diagnostics automation system 

   Mena Doce, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The department of design and development of an important chemical company developsand configures a set of drivers for some clinical analysis instruments. These drivers allow the exchange of information between a computer ...